Zondag 4 Februari 2024

 

"Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Here bestuurt zijn voetstappen".

Spreuken 16:9

 

Met bovenstaande woorden opende de zangleider de dienst vanmorgen. Het raakte me. Afgelopen zaterdag waren mijn vrouw en ik samen uit eten toen ik mijn hart met haar deelde naar aanleiding van de woorden van onze dochter; "Durf weer te dromen vader. Droom groots". Ze was even stil en dacht na. "Weet je... Ik heb je altijd gesteund. In al je dromen en je plannen. Destijds had ik er een klik mee maar nu niet meer. Als God iets wil zal Hij me moeten overtuigen en mijn hart raken". Opnieuw valt er even een stilte. "Je bent niet blij met dit antwoord hé glimlacht ze". Weet ik niet, antwoordde ik. "Ik ben het wel met je eens. Het moet ook jou hart hebben. We staan beide open voor Gods wil. Het geeft me ook meer rust als we er samen achter staan. We laten het los en wachten af en anders laten we het zo". 

Ik glimlachte toen ik de woorden van de zangleider hoorde. "Dank U. Zo is het inderdaad; We mogen dromen en plannen maken, maar God bestuurt uiteindelijk onze weg. Dat geeft rust".

We zongen de liederen; Gods weg is de beste, de beste altijd. Gods weg is de beste waarheen Hij jou ook leidt, en Opwekking 790 'God is mijn Herder'...

Beste lezer; "Als u God nog niet kent; "Zoek Hem en leef!"... Alleen in Hem is echte vrede en rust, door alle dromen en stormen heen...

 

Luisterlied - "God is mijn Herder"

 

Vrijdag 26 Januari 2024

Droom groots vader, zegt mijn dochter onder tranen...

Afgelopen weken werd ik stilgezet. We zijn bezig geweest om mooie posters te maken voor onze (klein) kinderen. Posters met krachtige teksten die ze als een soort van proclamatie in hun slaapkamer kunnen ophangen. Teksten vanuit de Bijbel waar je op kan bouwen, ook als het eens niet helemaal lekker loopt. Doorgaans bestaat het leven niet alleen uit voorspoed. Wat een rijkdom dat wij ons leven op deze beloften kunnen bouwen. Een ongelofelijk diepe dankbaarheid en rust doorstroomt mijn hart.

Deze week voerde één van onze dochters onverwacht een spontaan en persoonlijk gesprek met mij. Ze begon te spitten in mijn leven en ik moest af en toe goed nadenken over wat ze zei. We delen in grote lijnen dezelfde passies. Dat is bijzonder, mooi en kostbaar om te zien en te ervaren. Een vrucht van de schat die in ons is. Eén van de dingen die ze zei was;

"Vader, waarom ben je nog zo onrustig?"...

Onrustig? Ik ervaar juist heel veel rust. Ik heb een superleuke baan en mag werken in een fantastisch mooi team. De nieuwe baan van mijn vrouw en ik zijn net omgezet naar een contract onbepaalde tijd. Ik ben bezig met het afronden van mijn studie Financieel Adviseur waar ik heel veel plezier en voldoening uit haal.

Al mijn grootse dromen en ambities heb ik door de loop der jaren bijgesteld. Tot het einde toe geknokt maar ik wilde geen onverantwoord hoge risico's nemen. Ik werd stil en groef diep in mijn verleden. Vervolgens keek ik naar mijn verwachtingen met het oog op de toekomst. Vervolgens sprak ik tegen mijn dochter; 

"Lieve dochter, momenteel ben ik 51 jaar. De plannen die ik had waren voor destijds. Jong, fris en sprankelend met een heel leven voor me. Nu ga ik richting de 60... Sta ik nu nog te springen op grootse plannen met de daarbij behorende hectiek en risico's? Nee, eigenlijk niet. Ik hoop mijn huidige baan tot het einde toe voort te zetten, en om straks te genieten van een rustig pensioen. Maar dan? Als ik op dat moment terugkijk op mijn leven; Ben ik dan tevreden geweest? Nee, eerlijk gezegd niet. Er zal ondanks mijn diepste geluk ergens teleurstelling zijn. Waarom heb ik zoveel tijd, moeite en geld in onvervulde dromen gestoken? Heb ik hard genoeg gevochten voor onze nieuwe generaties in nood? Ben ik niet te gemakzuchtig geweest?..."

Ik vervolg en citeer hardop mijn gedachten verder;

Droom groot, denk niet te klein... Ik herken deze woorden... In ons geloof worden we hiertoe aangemoedigd. Dat is de oorsprong van alle plannen. Ik blik weer terug in het verleden; Ondanks alle goede bedoelingen heb ik soms stappen gezet waar ik spijt van heb. Maar als ik terugblik dan zie ik ook dat mijn persoonlijke Beeldhouwer en Smid druk bezig is geweest om mijn leven  te vormen en te slijpen. Ik merk dat ik door de jaren heen vrij ben gezet. Vrij gezet waarvan anderen mogelijk denken dat het geen verkeerde dingen betreft. Onze Beeldhouwer en Smid gaat diep en soms pijnlijk te werk. Maar wat is het mooi geworden! Wat een ongelofelijk resultaat. 

Opnieuw sta ik stil...

Kijkend naar alle ontwikkelingen in de wereld in deze afgelopen jaren. Is het niet juist nu de meeste geschikte tijd om te gaan aanpakken en om te gaan bouwen? Rekening houdend met de ontwikkelingen van deze tijd. Om alle levenservaringen, gaven, talenten, expertise, connecties, werkkracht en werklust in te zetten tot actie?

Dromen moeten eens overgaan tot actie om tot ontplooiing te kunnen komen...

 

Zondag 14 Januari 2024

Onherstelbaar gebroken?

Deze ochtend waren we opnieuw, met ongeveer achthonderd personen, getuige van een aantal wonderen.

Soms lijken verhalen ons niet meer te raken. We hebben het zo vaak gehoord en gezien. Personen die gebroken zijn door zelfzucht, verslavingen en eenzaamheid. De weg lijkt soms zo hopeloos. De weg gaat soms zo moeizaam.

Deze ochtend raakte me onder andere het getuigenis van een Urker jongeman. Momenteel 31 jaar. Veertien jaar van ellende achter de rug. Hij vertelde dat hij gebukt ging onder ernstige verslavingen. Voor de buitenwereld zette hij zijn vrolijke masker op. Diep van binnen was hij verscheurd en gevangen in duisternis. Hij vertelde dat hij vaak hoopte dat hij niet meer wakker zou worden. Wat had het leven nog voor zin?

En kijk eens deze morgen! Een stralende jongeman! Aangeraakt en veranderd door de kracht van de levende God! Hoe vaak heb ik het al gezien... Hoe vaak heb ik het al gehoord... Getuigenis na getuigenis. Wonderen gebeuren niet meer?

Deze veranderingen zijn zo intens. En dit getuigenis staan niet op zich. Elke dag worden mensen getrokken, aangeraakt en veranderd door de kracht van God. Het is ongelofelijk als je de verhalen hoort. En je hoort het niet alleen, je ziet het ook!

Zo fantastisch, zo geweldig!

Ja, God heb ik lief. In Hem is hoop, verwachting, leven en toekomst!

 

Maandag 13 Maart, 2023

 

Een duidelijk verhaal over de schepping en de tijd waarin wij leven

Er wordt veel nagedacht over het ontstaan van de aarde, het heelal, de natuur, de dieren en de mensheid. De Bijbel is hier zeer duidelijk over.

 

De aarde

De aarde was er al. Deze was woest en leeg voordat God met Zijn schepping begon. Het kan dus zijn dat de aarde miljoenen jaren oud is. Niemand onder de mensen kan haar exacte leeftijd achterhalen of weten (Genesis 1:2).

 

De schepping

God heeft het over dagen. Onder een dag verstaan we vierentwintig uur. Er staat in Genesis 1 vers 3 tot 5: “Het was avond geweest en het was morgen geweest”. Het was de eerste dag*. In zes dagen schiep God de aarde en op de zevende dag rustte Hij. Hier komt de Goddelijke wijsheid en voorzienigheid in naar voren. God weet dat een mens rust nodig heeft. Een mens kan niet alleen leven van brood en hard werken. Een mens heeft het ook nodig om geestelijk gezond te zijn. Een vierentwintig uurs economie: zijn we ons bewust van de gevolgen? In hoeverre wordt hier rekening gehouden met het welzijn van de mens? In hoeverre is hier sprake van een doordachte lange termijnvisie? Goede vragen om eens over na te denken. Genesis 2:2-3.

De zin "Het was avond geweest en het was morgen geweest" wordt maar liefst zes keer bevestigd in Genesis 1*.

 

De snelheid van het scheppen

Hij sprak en het was er. Het scheppen gebeurde in een fractie. In een ogenblik. Dit staat in Genesis 1: 3 tot 25. De mens werd liefdevol geformeerd. Bedacht en gemaakt door de Schepper, naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. Hij blief Zijn eigen levensadem in. Dit staat in Genesis 26-27 en Genesis 2:7. Psalm 29 spreekt over de kracht van Gods stem. Ook in het leven van Jezus zien we de kracht van Zijn stem: Hij spreekt en het gebeurt.

 

Universum

Een opmerkelijk gegeven ligt verscholen in het woord universum. In het Latijns betekent dit: één vers. Dat komt overeen met wat er in de Bijbel staat: dat God schiep door het uitspreken van slechts één zin.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Uit veel hedendaags onderzoek blijkt dat de Bijbel een betrouwbaar Boek is. Ook op wetenschappelijk gebied. In de praktijk wordt er regelmatig (en naar mijn idee te gemakkelijk) gesproken over miljoenen jaren. Praktijkvoorbeelden uit deze tijd laten zien dat natuurgebieden in zeer snel tempo radicaal kunnen veranderen. Daar gaan doorgaans geen miljoenen jaren overeen. In vijftig jaar kan er heel wat veranderen. Ja, zelfs in enkele ogenblikken. Denk aan de verwoestende gevolgen van aardbevingen, verschuivingen en vulkaanuitbarstingen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de video “Is Genesis History”. Deze video is onder andere te vinden op YouTube. Of klik hier.

 

God wil mensen inzicht geven in de tijden

Het is Gods verlangen dat mensen de tekenen van de tijd verstaan. In de Bijbel zien we dat God door middel van profeten tot mensen sprak. God voorspelde vooraf wat er ging gebeuren. Zijn kinderen konden zelfs invloed uitoefenen op Gods plannen (Genesis 18:16-33). Door de hele Bijbel heen lezen we dat God ons wil betrekken. In de stem van Jezus klonk teleurstelling toen Hij tot Zijn discipelen sprak; “Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht is rood. De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, maar u kunt de tekenen van de tijden niet onderscheiden?” (Mattheus 16:2-3). God verwacht van ons dat we in grote lijnen de tekenen der tijden verstaan.

 

Inzicht kan rust geven

Op deze website, onder het artikel christendom “De Ark in relatie tot de eindtijd”, staat een ruwe indicatie. Deze indicatie kan meehelpen om inzage te krijgen in de tekenen van de tijd. Persoonlijk geeft dit mij rust. We leven in rare en bijzondere tijden. We kunnen niet alles veranderen. Sommige dingen moeten gebeuren. Dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren moeten gaan rusten en niets meer hoeven te doen om negatieve invloeden te voorkomen of te beperken. We hebben ook de verantwoordelijkheid gekregen om de schepping zo goed mogelijk te beheren en om voor elkaar te zorgen. Een juiste balans vinden is ook in dit opzicht belangrijk.

 

Enthousiast over God

Ik ben zeer enthousiast over God. Ondanks alle ellende die er kan zijn. In Hem is er altijd hoop en geluk. Zelfs is de zwaarste stormen. Wij kunnen God niet ten volle kennen. Ons kennen is altijd beperkt. Toch ken ik Hem voldoende om Hem lief te hebben en om verrukt te zijn over Hem. Hij is vol liefde. Vol van vergeving en genade. Wie wil dat nu niet? Meer dan ooit wil ik je aansporen: zoek Hem! In je vreugde, in je geluk, in je rijkdom, in je verdriet, in je ellende… Zoek Hem en LEEF!

Wacht niet langer, doe het nu!

Als je Hem vindt, dan weet je precies wat ik bedoel. Je zal nooit meer dezelfde zijn. 

 

Luisterlied "Hier is mijn hart Heer

 

Zondag 15 Januari, 2023

 

Op zoek naar echt geluk & een zeer dringende boodschap

 

Zodra je dit leest...

Wil ik je zeer vriendelijk, maar ook dringend vragen om eens stil te staan. Als je echt de moeite doet om dit te doen, dan kan het je leven totaal veranderen. En dat is geen fabel maar een absoluut bewezen waarheid. Als je zoekt, en de echte Waarheid ontdekt.

Ik heb meerdere keren geschreven over de bijzondere gebeurtenissen in onze omgeving. Jaren geleden is dit voorspeld en het lijkt erop dat de eerste tekenen zichtbaar in vervulling gaan. Wat er in onze regio gebeurt, is niet door mensen zelf te bewerken. God maakt mensen wakker uit hun slaap en spreekt tot hen. God geeft mensen dromen en nieuwe inzichten.

Deze keer wil ik daarom extra sterk benadrukken: onderzoek! Luister naar de verhalen en getuigenissen van mensen die God in hun leven ervaren. Waarom? Omdat het een zaak is van leven of dood. Laat je alstublieft niet wijsmaken dat God niet bestaat. Dat is de grootste misleidende leugen die er is. En als je mij niet gelooft, zoek Hem dan! Roep Hem aan en Hij zal je antwoorden. Geef Hem de kans om je leven binnen te komen. Open je hart!

Beluister deze dienst eens van A tot Z. De opname is misschien niet geheel vlekkeloos maar wel puur en echt. De spreker kan je helpen om diepe geheimenissen aan het licht te brengen. Hoor de getuigenissen van mensen waarbij ze hun diepe innerlijke worstelingen blootleggen en waarin je hoort hoe God hen persoonlijk helpt en ondersteunt.  

Elke dag bidden wij om de leiding en zegen van God, en elke dag ervaren we Zijn zegen, rust en vrede. 

En dat diepe geluk wens ik je toe vanuit het diepst van mijn hart!

Klik hier om deze dienst te beluisteren

 

Zondag 8 Januari, 2023

 

Positieve veranderingen

 

Een tijdje geleden heb ik het één en ander geschreven over de negatieve ontwikkelingen binnen ons land. Gelukkig vinden er ook positieve gebeurtenissen plaats. Door de overheid is er in nauw overleg met de Europese Commissie, in het kader van de ontzettend hoge energieprijzen, een tijdelijk prijsplafond ingesteld voor het jaar 2023. Hiervoor afgaand hebben alle kleinverbruikers in Nederland, in de maanden November en December 2022, van de overheid een compensatievergoeding van €190,00 gehad.

Ook heeft het kabinet voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging van het wettelijk minimumloon doorgevoerd met 10,15%. Alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen stijgen mee.

Ouders krijgen hogere vergoedingen als bijdrage in de kosten voor kinderen in kader kindgebonden budget, kinderbijslag en kinderopvangtoeslag.

Huishoudens met schulden die te maken hebben met een langlopend beslag op hun inkomen, mogen langer doen over het aanpassen van hun woonkosten aan hun lagere inkomens. Dit met het oog op de huidige schaarste van de woningmarkt.

De brandstofprijzen zijn weer redelijk en corona speelt een minder grote rol. De samenleving lijkt zich weer enigszins te stabiliseren ondanks de grote impact en nasleep van corona.

Dit weekend viel mijn oog op het boek van Andries Knevel “Kent u dat gevoel”. Ik bladerde het door en las vluchtig een aantal fragmenten. Wat onder andere mijn aandacht trok was dat hij schreef over een algemene opleving binnen de kerk. Afgelopen zondag hadden we weer een fantastische doopdienst. Opnieuw een dag met indrukwekkende getuigenissen waarbij je ziet en ervaart dat God nog steeds werkt in mensen. Ongelofelijk en diepgaand. God zet mensen vrij. Dat wil niet zeggen dat alles gelijk perfect en volmaakt is. Maar het verschil zit in het feit dat je weet en ervaart dat God erbij is. Hij kan kracht, vrede en rust geven in elke situatie. Als een zorgzame Vader en Vriend.

Zoals eerder geschreven worden er heel veel mensen in onze plaats op volwassen leeftijd gedoopt. Deze keer moesten we de doopdienst zelfs opsplitsen in twee diensten omdat er anders niet voldoende ruimte zou zijn om alle mensen te kunnen ontvangen. En dat terwijl ons gebouw vrij recent is vergroot. Ook wereldwijd komen er veel mensen tot levend geloof. God bouwt Zijn Kerk en zal de mens nooit uit het oog verliezen. In Hem is er altijd hoop en toekomst!

  

 

30 Oktober, 2022

 

Opwekking op Urk?

 

Heel bijzonder: de laatste jaren komen er steeds meer mensen op Urk tot levend geloof. Op zondag 30 Oktober werden er 16 mensen volwassen gedoopt waaronder Johan, Janneke en hun oudste dochter Jennie: de familie Jelies, bekend van het bekende televisie programma "Een huis vol". Het is bijzonder om alle getuigenissen te horen. Veel mensen worden geraakt door de ontzettend grote liefde van God. Er zijn meerdere doopdiensten te vinden op YouTube, waaronder ook van V.E.G. de Morgenster, waarvan sommige in de openlucht in het IJsselmeer. 

 

10 Oktober, 2022

 

Lege havens, lege akkers?

 

Het is al jaren aan de gang. Steeds meer vissersschepen verdwijnen uit ons havenbeeld. Nederland heeft momenteel nog prachtige, moderne vissersschepen. De Nederlandse overheid stimuleert de vissers echter niet meer om zich door te ontwikkelen. Net zoals de boeren staan zij onder grote druk. In België is dit anders. Hier is onlangs het prachtige visserschip "Z 26"  in de vaart gekomen. Ontwikkeld en gebouwd door Maaskant Shipyards, een Nederlandse scheepsbouwer in Stellendam. De Nederlandse overheid moedigt de sloop van vissersschepen aan in de vorm van een saneringsregeling. Sommige schepen hebben recent grote investeringen gedaan op het gebied van innovatie. Prachtige schepen worden gesloopt. De beide vissersschepen HD-29 en TX-94 hebben heel recent hun laatste visreizen gedaan en worden nu gesloopt. Er zijn de laatste jaren heel veel schepen verdwenen. Veroverd door onze eigen overheid die zogenaamd duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. In naam van het woord duurzaamheid is de laatste jaren veel verwoest. Visserijgebieden zijn veroverd door gigantische windparken. Geen boeren, geen visserij. En dat niet alleen. Veel ondernemers staan onder grote druk in allerlei sectoren. Dit zou de hoogste prioriteit moeten hebben bij onze overheid. De hoogste prioriteit is echter duurzaamheid, instroom van vluchtelingen en ga zo maar door. Terwijl ons land onder druk staat zijn we bezig projecten in andere landen te financieren. Ik kan me voorstellen dat het voor onze overheid niet meevalt om alle ballen omhoog te houden. We hebben nu eenmaal gekozen om deel uit te maken van de Europese Unie. Wel vraag ik me oprecht af in hoeverre de prioriteiten bij onze regering in balans zijn. Ook krijg ik de indruk dat het eigen belang van onze regering veel meer prioriteit heeft dan het belang van het volk. Op zich is dit ook niet zo vreemd. Zelfzucht, macht, geld en trots zijn doorgaans eigenschappen van mensen die zonder God leven. Het grootste deel van onze leiders gelooft niet meer in God. Moeten we de prijs betalen van onze goddeloosheid? Een leven zonder God is waardeloos omdat het geen uiteindelijk doel dient. Je sterft en vergaat. Onze blik is kortzichtig en niet op het eeuwige leven gericht. We kennen de tijd niet waarin we leven. Als je inzage hebt in de tekenen en tijden is dat een uiting van wijsheid. Deze inzage ontbreekt doorgaans. Daarom kan een goddeloze regering niet ten volle goed en verstandig regeren. Het is altijd met een gebrek en een tekort. Efficiënt regeren kan alleen met de hulp, wijsheid en openbaring van God Zelf. Hierbij denk ik o.a. aan de tijd en het leven van Daniël en Nebukadnezar. De Bijbel staat vol met dergelijke voorbeelden. Kortom: Nederland heeft God nodig. Ik hoop en bid dat er een ommekeer komt in het denken van onze Nederlandse leiders en ons volk. Vandaar uit kan ons handelen weer gezond worden en weer gezonde vruchten voortbrengen. 

 

 

 

7  September, 2022

 

Wijze raadgever?

 

Onlangs hoorde ik een uitspraak op televisie. Het liet me niet los. Verontwaardigd ook. Hoe kan je zoiets zeggen? Beetje naïef natuurlijk. Hij zal niet de enige zijn die dit zegt...

De uitspraak was als volgt: "Als een politici met de Bijbel op tafel komt is hij voor mij niet geloofwaardig. De Bijbel is een onrealistisch Boek..."

Het eerste wat dan bij mij opkomt is; "Heeft deze persoon de Bijbel wel eens goed gelezen?" Al zou de Bijbel niet op waarheid berusten dan staat deze alsnog boordevol met wijze lessen. Er is geschreven over principes die ook in de praktijk werken en beschermen. Het gaat over liefde, dienen en het belang van regels. Alles ter bescherming van de mens, haar omgeving en land. Wie is in deze de wijze raadgever? De politici met de Bijbel in de hand of degene die achteloos de wereld toeroept dat de Bijbel geen serieus Boek is? Iedereen die ook maar een beetje serieus de Bijbel en haar historie bestudeert moet erkennen dat het een magnifiek Boek is. Het is niet voor niets het meest verkochte Boek ter wereld!

Vanmorgen las ik een stukje uit Jesaja 32. Het gaat in dit stukje over Israël maar je kan de principes in elk land toepassen. Dus ook in Nederland. Zonder deze principes gaan landen gebukt onder machtsvertoon en corruptie.

"Kijk, een koning die rechtvaardig regeert en leiders die zich aan de wetten houden, zij beschermen Israël tegen storm en wind, zij zijn als een rivier die de woestijn bevloeit en als een rots die schaduw geeft in een heet en onvruchtbaar land. Dan zullen de ogen van Israël zich uiteindelijk wijd openen voor God en Zijn volk zal naar Zijn Stem luisteren. Zelfs de heethoofden zullen vol gevoel en begrip zijn... Dwazen en bedriegers zullen niet meer geëerd worden. Iedereen zal een dwaas herkennen en huichelaars zullen niemand meer om de tuin leiden... Als de Geest van God over ons komt dan wordt de woestijn een ware lusthof. Het recht zal er wonen waardoor er vrede zal zijn. Rust en vertrouwen zullen er heersen... Israël zal in veiligheid leven en ongestoord wonen... U bent gelukkig en rijk gezegend als u zaait op de oevers en u uw vee in grazige weiden laat grazen."

Onzin? Ik heb talloze mensen zien veranderen door de kracht van de Bijbel. Mensen met een hart van steen heb ik door de kracht van God zien veranderen in harten van liefde, passie en bewogenheid. Huwelijken, gezinnen zijn veranderd door de kracht van het Evangelie. Maar al te vaak hebben nare gevolgen als bron onze zelfzucht en egoïsme. Hoezo een onrealistisch Boek? Wees voorzichtig met de dingen die je roept. Wees bedachtzaam. Ook dit is een vrucht van de wijsheid.

Aan de andere kant: we maken allemaal fouten... Niemand van ons is perfect. Hoe wijs we ook kunnen zijn.

Het is vergeven. 

Vergeving. Het is de sleutel tot genezing.

Over wijsheid gesproken.

 

 

Pixabay

www.bol.com

 

Leviatan - B. Spruijt

Een bijzonder boekje over de geschiedenis en geestelijke achtergronden van Nederland. Gedachten en suggesties met betrekking tot voorbede voor ons Nederlandse volk, Kerk en Koningshuis. 

 

 

21 Juli, 2022

Zorgen in de wereld en Nederland

 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat geschreven heb op deze blog. Soms moeten we onze prioriteiten verschuiven. De afgelopen maanden was ik heerlijk bezig met het volgen van diverse opleidingen en nieuwe werkzaamheden. Momenteel ben ik weer in wat rustiger vaarwater teruggekomen en moest ik denken aan de ontwikkelingen in de wereld en Nederland.

Veel mensen maken zich zorgen. Waar gaat het met de wereld en Nederland naar toe? Wat willen onze leiders en bestuurders? Het vertrouwen in goed bestuur vloeit steeds meer weg. "Alles komt goed, we werken eraan en heb geduld" wordt ons voorgehouden. Ondertussen verstrijken de jaren. Vergoedingen blijven uit, ondernemers en particulieren voelen zich steeds minder vaak begrepen en ondersteund door de overheid. We lijken langzaam maar zeker te worden gewurgd door allerlei wetten en regelgevingen. Veel ondernemers leggen het bijltje erbij neer in allerlei sectoren. De verkilling neemt toe.

Hoe sta ik erin vraag ik mezelf af. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn vertrouwen in goed bestuur de laatste jaren ook sterk is afgenomen. Nederland dreigt haar identiteit te verliezen. Ze kan haar grenzen en identiteit niet goed bewaken en beschermen. Ondanks dat onze intrede in de Europese Unie ook zijn voordelen heeft ervaren we ook steeds meer de nadelen hiervan. Nederland heeft steeds minder te vertellen en lijkt te worden overruled door de leiders van de Europese Unie. Nederland wil haar rijkdom laten zien en investeren in andere landen terwijl haar eigen volk steeds meer kampt met tekorten. Met welke elementen hebben we hier te maken? Is het onze trots, zelfzucht en/of hoogmoed? Wordt trots, zelfzucht en/of hoogmoed onze ondergang?

 

Andere culturen in een land

 

Nederland heeft de laatste jaren ontzettend veel buitenlanders toegang, onderdak en voorzieningen verleend. Mensen helpen in hun nood is belangrijk. Persoonlijk denk ik wel dat we langzamerhand op een punt zijn gekomen om voorlopig de toegang te stoppen. Dit ter bescherming van alle huidige inwoners van Nederland. De wereld bestaat niet voor niets uit verschillende culturen. Het gevaar kan zijn dat andere culturen te veel impact gaan uitoefenen en zelfs kunnen gaan (over) heersen. De identiteit van een land kan hierdoor onder druk komen te staan.

 

Snelheid, daadkracht en vertrouwen

 

Over het algemeen zijn we gewend dat ambtelijke processen lang en moeizaam verlopen. Ondanks dat het vervelend is hebben we het geaccepteerd. Wellicht omdat we als burgers niet anders kunnen. Toch zou dit niet zo moeten zijn. Vaak zijn de verwerkingsprocessen en doorlooptijden onnodig lang en ondoorzichtig. De overheid zou moeten uitblinken in efficiëntie, duidelijkheid, transparantie en ga zo maar door. Doorgaans worden er hoge eisen gesteld aan bedrijven en (financiële) dienstverleners. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. Op het gebied van efficiëntie, duidelijkheid, transparantie valt zeker nog het nodige te verbeteren.

 

Is er nog hoop?

 

Wie houdt er toezicht op onze overheden en heersers? Er zijn veel mensen die aangeven niet in een God te geloven. De meeste mensen geloven echter wel dat er een God is. Is het ook geen ongelofelijk uitzichtloze en hopeloze toestand als het recht niet de kans krijgt om te zegevieren? Iedereen heeft te maken met goed en kwaad. Het zijn geen verzinsels of filosofieën. Elke dag hebben we te maken met de gevolgen van goed en kwaad. Het maakt onderdeel uit van de praktijk en ons dagelijkse leven. Ons leven bestaat uit het maken van keuzes. We merken de consequenties en gevolgen als we de verkeerde keuzes maken. Maar al te vaak zijn de gevolgen van onze verkeerde keuzes pijn en verdriet. Denk je: God is dood? Meen je dit echt? Kijk eens diep in je hart. Neem het risico niet! De kans is namelijk veel groter dat Hij wel bestaat dan niet. Kijk eens om je heen. Hoe genius zit alles in elkaar. Kijk naar de mensheid. Kijk naar de dieren. Kijk naar de natuur. Toeval? Oerknal? Is hier niet een veel groter geloof voor nodig dan om te geloven in een God die alles heeft bedacht en gemaakt? Een God die een plan heeft en die alles op zeer wonderlijke wijze leidt en bestuurt?  Een God die rechtvaardig is en trouw? Wat ben ik blij dat ik deze sterke zekerheid heb. Voor mij is het allang geen geloof meer maar een absolute zekerheid. Heb je al eens een klein stukje van Gods liefde, vuur en passie ervaren in je leven? Ik kan er alleen maar op aandringen: rust niet voordat je Hem ontmoet hebt. Zoek en je zult het vinden. Zoek net zolang dat je Hem hebt gevonden. Onderstaand gebed kan je hierbij helpen.

 

 

“Lieve God, ik ken U niet en ervaar U niet. Help mij U te vinden. Kom met Uw liefde in mijn leven. Ik wil zo graag Uw liefde proeven en ervaren. Ik erken dat ik fouten maak. Vergeef mij. Hier is mijn hart Heer. Hier is mijn leven. Ik wil U omarmen en liefhebben zoals U mij liefheeft. Amen”.

 

Luisterlied: “Hier is mijn hart Heer”

 

Geef de strijd niet op! Blijf bidden en volharden. Koop een Bijbel die bij je past. Vraag God om andere gelovigen te vinden in je omgeving. Zij kunnen je helpen en ondersteunen. Samen sta je sterker dan alleen. Zoek een fijne kerk of gemeente en kijk of deze goed aansluit bij alles wat je leest, ontdekt en leert vanuit de Bijbel en je relatie met God.

 

Om terug te komen op de vraag “is er nog hoop?”…

Jazeker. Gelukkig is er altijd hoop! Zelfs in onze zwartste nacht en omstandigheden.

Er is een Koning der koningen die leeft!

Hij is het die het recht zal laten zegevieren.

Uiteindelijk zal al het kwaad moeten wijken in Zijn Naam.

Hij komt terug om Zijn volk te ontmoeten.

De Bruidegom en Bruid ontmoeten elkaar.

In heerlijkheid, kracht en liefde.

 

Onderstaand lied spreekt over hoop en toekomst. (onder de onderstaande afbeelding)

 

 

 

 

I just want to speak the Name of Jesus

 

Over every heart and every mind

 

I know there is peace within Your presence

 

I speak Jesus

 

 --

 

I just want to speak the Name of Jesus

 

‘Til every dark addiction starts to break

 

Declaring there is hope and there is freedom

 

I speak Jesus

 

--

  

Your name is power

 

Your name is healing

 

Your name is life

 

Break every stronghold

 

Shine through the shadows

 

Burn like a fire

 

 --

 

I just want to speak the Name of Jesus

 

Over fear and all anxiety

 

To every soul held captive by depression

 

I speak Jesus

 

-- 

 

Shout Jesus from the mountains

 

And Jesus in the streets

 

Jesus in the darkness over every enemy

 

Jesus for my family

 

I speak the holy name Jesus

 

 --

 

I just want to speak the Name of Jesus

 

Over every heart and every mind

 

Cause I know there is peace within

 

Your presence

 

I speak Jesus

  

--

 

Luisterlied  “Ik spreek Jezus”

 

 

 

9 Februari 2022

 

Op deze dag vieren we Biddag in ons dorp. Er wordt op deze dag gebeden voor de visserij en andere werkzaamheden, het welzijn van de kerk en ons land, onze overheid en leiders. Waarschijnlijk is deze dag al ontstaan in de Middeleeuwen. Landelijk wordt deze dag ieder jaar op de tweede woensdag in maart gehouden. Sinds 1849 wordt deze dag in ons dorp op de tweede woensdag in februari gevierd als "de Biddag voor de visserij". Tegenwoordig wordt er niet meer alleen gebeden voor de visserij maar wordt er ook gebeden voor andere vormen van arbeid, de economie, de regering en andere gebeurtenissen in ons land en de wereld. Het was weer een fijne dienst vanmorgen in onze gemeente. Het is mooi en bijzonder om samen te kunnen bidden tot een God die leeft en hoort. We weten dat het Gods hart en verlangen is dat het goed met ons gaat. Door de geschiedenis heen is te zien dat als mensen nauw met God wandelen hier zegen aan verbonden is. Het kan leiders een bijzondere mate van wijsheid geven en kan een land beschermen en voorspoed geven. Vanmorgen zongen we samen onderstaand lied:

 

 

Als mijn volk zich vernedert voor Mij,

Vernedert voor Mij en bidt;

Als mijn volk zich bekeert van zijn weg

En roept tot mijn aangezicht

Zal Ik hen verhoren en genadig zijn

En hun land genezen van alle pijn.

 

Herstel ons land,

Heer, herstel ons land.

Hoor ons aan

En reik ons volk uw Vaderhand.

Herstel ons land,

Hoor ons, o Heer,

Vergeef ons land.

Maak alles wat gebroken is weer heel.

 

Heer wij knielen neer, vernederen ons,

Vernederen ons voor U;

Heer wij knielen neer, bekeren ons

En zoeken uw aangezicht.

Vader in de hemel, wil genadig zijn,

Wil ons land verlossen van alle pijn.

 

 Opwekking 552 

 

 

Don't believe...

Geloof niet in God. Denk aan jezelf en je eigen kracht. Wat ik wil is belangrijk. En wat ik wil, wil ik nu. Ik wil zeggen wat ik wil en ik wil doen wat ik wil. Ook mijn kinderen mogen doen wat ze willen. Ik geef ze de volledige vrijheid. Ik vertel mijn kinderen vooral niet wat ze wel en niet mogen doen: het is hun eigen keuze. Op school mogen mijn kinderen hun onderwijzers aanspreken bij hun voornamen. Iedereen is gelijk. Ook mogen mijn kinderen hun eigen geslacht bepalen. Ze mogen films kijken wat ze willen, gamen wat ze willen: heerlijke vrijheid zonder grenzen. Regels zijn niet nodig en uit de tijd. Het resultaat: een stuurloze, verwarde en chaotische wereld.

Stel jezelf de vraag; "Waar vind ik echte vrijheid, vrede en rust?"

 

 

Stille tragedie

Er is een stille tragedie gaande in onze eigen huizen en onder ons kostbaarste bezit...

Lees het zeer boeiende artikel van Dr. Luis-Rojas-Marcos hier.

 

 

Impressed & Grateful 

 

Jazeker... Ik probeer. 

Vaak ben ik stil. Stil van verwondering. Hoe indrukwekkend kunnen dieren zijn. Majestueus groot of juist verbazingwekkend minuscuul. Zowel mens als dier is complex en ingenieus en toch werkt alles nauwgezet samen. Elk onderdeel heeft zijn functie en doel. Wetenschappers doen al eeuwenlang onderzoek en komen steeds tot nieuwe ontdekkingen. In de natuur kom ik tot rust. Zo mooi, zo fascinerend en boeiend.

I am impressed

Door deze geweldige indrukken komt er een geweldig gevoel van dankbaarheid in mij op: wat ben ik dankbaar dat ik Iemand mag bedanken.

Ik begrijp het niet

Zo vaak probeer ik mensen te wijzen en te overtuigen om kennis te maken met de Bedenker en de Uitvoerder van dit alles. Wat ben ik blij en dankbaar dat ik de Bedenker kan bedanken. Geen leeg of vaag licht maar een Persoon die leeft en leven geeft. Dezelfde Persoon is ook mijn Vader. Ik ben Zijn liefde en Zijn liefde ben ik. Hij heeft mij bedacht in liefde. Hij heeft mij geformeerd in liefde. Hij heeft voor mij een plan. Niet alleen voor nu maar ook voor de eeuwige toekomst. Zo weinig mensen zijn naar Hem op zoek en vinden Hem niet. Nee, ik begrijp het niet.    

Dankbaar 

Covid-19. Overstromingen treffen ons land. Zandstormen in China. Vulkanen en aardbevingen. Oorlog, ziekte en dood. Hoe kan ik dan toch dankbaar en rustig zijn? Ik ken mijn Vader. Hij is een sterk fundament. Geen mens waar je zo op kan bouwen. Maak je geen zorgen. Ik ben erbij.

Vervolgingen en dood

Ondanks dit fundament worden Zijn kinderen vervolgt en gedood. Het kwaad haat het licht. Waar is de beschermende hand van deze Vader?

Toekomst

Hij belooft mij toekomst. Zelfs na de dood. Ja ik weet het zeker. Het staat in mijn hart en gedachten gegrift. Geen enkele twijfel is mogelijk.

Jazeker... Ik probeer

Wees wijs. Wees niet blind. Stop het niet weg. Is deze Persoon fictie? Is Zijn Boek een sprookje? Laat je niets wijsmaken. Het kwaad leid je tot de dood, het licht naar het leven.

Jazeker, ik probeer je te overtuigen:

ga op zoek naar mijn Vader.

 

 

 

Nederland en politiek

 

Bij het woord 'politiek' komen de volgende gedachten bij mij op: belangrijk leiderschap, besturen, lange en moeizame processen, geduld, macht, invloed, geld, corruptie, manipulatie, economie, recht en betrouwbaarheid onder druk. Ik bespeur bij mezelf dat mijn vertrouwen in de Nederlandse politiek en samenleving afneemt. Ondanks dat er nog steeds goede besluiten en maatregelen worden genomen, lijken de verkeerde besluiten steeds meer de overhand te nemen. Een gevolg van onze eigen samenleving in verval? Secundaire belangen dreigen de overhand te nemen op onze primaire behoeften. Hierbij denk ik onder andere aan het stikstofbeleid en de diverse milieuorganisaties. Het werk van boeren en vissers staat in Nederland onder druk. Onder andere door milieu en concurrerende invloeden van buitenaf. Het milieu wordt verheven boven de werkgelegenheid: een primaire levensbehoefte. Sportvissers worden verheven boven de werkende vissers die honderden gezinnen moeten onderhouden. Onze eigen cultuur en werkgelegenheid staat onder druk. Duizenden windmolens 'sieren' onze kustlijn in belangrijke visgebieden. Ik vraag me af in hoeverre dit daadwerkelijk van belang is in het kader van het milieu en duurzaamheid. Verstoorde visgebieden en duizenden tonnen afval in het kader van onderhoud en verval. Ik heb het idee dat onze huidige generatie hard bezig is af te breken wat onze voorouders met veel passie, inzet en moeite hebben opgebouwd.

De steeds toenemende wet en regelgeving dreigt niet alleen de boeren en de visserij te nekken, maar treft meerdere lagen in de bevolking. Veel werkgevers, werknemers en ondernemers worden in hun werk ontmoedigd in plaats van gestimuleerd. Absurt hoge administratiedruk, toenemende en bijna onmogelijke verplichtingen ontmoedigt mensen die moeten zorgdragen voor voldoende werkgelegenheid, inkomen, voedsel en welzijn. De rijken nemen toe in macht en de minder bedeelden dreigen steeds armer te worden. Op 'het gebied van het verkeerde' mag meer en op 'het gebied van het goede' mag steeds minder. Het onrecht neemt toe en het recht neemt af. 

Linkse partijen krijgen steeds meer invloed en macht. Onze gezonde identiteit en samenleving wordt aangetast. Huwelijk en gezin, de hoekstenen en basis van een gezonde en sterke samenleving, staan onder druk. Natuurlijk moeten we respect hebben voor elkaar, ook in de seksuele verschillen die er zijn. Maar denken we onze samenleving beter te maken door de sterke en unieke kenmerken van de man en de vrouw te ontkrachten? LHBT voorstanders willen een einde maken aan de identiteitsverklaringen van christelijke scholen, waarin staat dat sexualiteit thuishoort in een huwelijk tussen man en vrouw. Onze unieke identiteit moet al worden geschrapt uit onze identiteitsbewijzen. Toiletruimtes moeten worden aangepast. Langzaam maar zeker zijn we bezig om onze samenleving te verwoesten, in plaats van om deze op te bouwen en te beschermen. Abortussen moeten niet meer ter discussie worden gesteld. Dat jonge levens worden vermoord en dat duizenden moeders psychische problemen hierdoor ondervinden moet in de kiem worden gesmoord. De informatie die wordt verstrekt is gemanipuleerd en eenzijdig. Onze grondrechten staan onder druk. 

Als huidige samenleving zijn we hard op weg op 'de poten van onze fundamentele, gezonde en sterke samenleving' weg te zagen. Dit gaat heel geleidelijk en subtiel, als een sluipmoordenaar die erop uit is te vernietigen en te verwoesten. En wij: hoelang moeten we nog stil toezien? Laten we onze stem genoeg horen? 

 

Nederland word wakker en sta op 

 

 

 

Een wijze uitspraak van een oude indiaan 

 

Afgelopen weken was ik een aantal reizen mee met een Urker visserschip.

De schipper van dit schip had in de stuurhut een knipsel opgehangen wat me trof.

Op een avond nam een oude indiaan zijn kleinzoon op schoot. Hij zei;

"Er woedt een strijd diep in ons. Een strijd tussen twee wolven. Eén wolf staat symbool voor liefde, vreugde, hoop, gulheid, vriendelijkheid en vriendschap. De andere wolf representeert afgunst, woede, verdriet, hebzucht, ego, arrogantie en angst."

De kleinzoon dacht er even over na en vroeg vervolgens aan zijn grootvader; "Welke wolf wint?" De oude indiaan antwoordde eenvoudig; 

"Diegene die jij voedt."

 

 

Benieuwd naar het ontstaan van de wereld en je levensdoel?

Iedereen denkt na over deze vragen:

Hoe is de aarde ontstaan? Wat is de zin en het doel van mijn leven?

Niet iedereen denkt er hetzelfde over. Persoonlijk ben ik heel zeker in deze dingen. Het Boek "Het Nieuwe Leven - Praktisch Geloven" - geeft een prachtige en duidelijke uitleg. Het leest prettig weg en staat boordevol informatie. Een prijs van rond de 79,00 lijkt misschien aan de hoge kant maar is het zeker waard. Het kan veel van je levensvragen beantwoorden. 

Hoe rijk is dat?! 

 

 

 

Waar te bestellen?

Het Boek is o.a. te bestellen via www.bol.com

 

 

 

-Wees niet bang -

 

Onderstaande verzen uit het boek Jesaja, gaan over het volk Israël. Het laat iets zien van Gods hart. Gods hart verlangt ernaar om ons te helpen.

Gods hart verlangt ernaar om jou te helpen!

Op dit vers viel mijn oog toen ik het moeilijk had. Het liet me niet los. God sprak; "Jan, in je gebrokenheid zal ik je helpen"

Gods hart is vol liefde. Hij verlangt naar ons hart, naar onze passie en onze liefde.

God is groot en zeer trouw.

 

- Voordat je deze verzen uit Jesaja leest, eerst onderstaand inleidend verhaal als getuigenis -

 

Deze week zijn er opnieuw grote wonderen gebeurt in onze woonplaats. Er is een ongelofelijk wonder gebeurt in de familie Brouwer.

Vooraf droomde de bewuste moeder een drietal dromen. Ze schreef deze op. Deze dromen gingen later letterlijk in vervulling.

Age Brouwer, hun zoon, stortte van een trap af.

Zijn schedel was gescheurd, er was bloed aan zijn elleboog  en zijn hersenen waren zwaar bedrukt en beschadigt. 

Met de traumahelikopter werd Age weggebracht. Artsen en chirurgen vreesden voor zijn leven.

Met name door de hersenen die zwaar waren beschadigd zouden de gevolgen enorm kunnen zijn.

De dood werd verwacht, of een traumatisch, zwaar en slopend herstel.

Het is ongelofelijk hoe God alles vervolgens bevestigde door verschillende gemeenteleden heen;

Een bekende zuster van ons werd midden in de nacht wakker toen God tot haar sprak;

Dit vers is voor Age Brouwer. Geef dit door aan de ouders;

"Psalm 4:4 "Weet dat God Zich een gunsteling heeft afgezonderd; De Heere hoort als ik tot Hem roep."

Ook de ouders zelf kregen teksten van God door. (Als je wandelt met God kan dit heel herkenbaar zijn)

Het was indrukwekkend om te zien hoe jonge vrienden met opgeheven handen om hun vriend Age heen stonden;

Vrienden baden en zegenden Age. Temidden in het ziekenhuis van Zwolle.

Age opende zijn ogen. Er was erkenning.

Binnen een aantal weken was Age volkomen genezen!

Afgelopen Woensdag 13 November, 2019 vertelden zijn ouders hun verhaal en getuigenis.

Age sloot in levende lijve af.

Alleen de kale willekeurige streep op zijn hoofd was nog te zien als gevolg van zijn ongeluk.

Familie en vrienden vanuit allerlei kerken waren aanwezig. Het kleine zaaltje in "De Morgenster" zat bomvol.

Tranen van geluk en verwondering vloeiden. 

De grootste leugen in deze wereld is de ontkenning van Gods bestaan.

Zoek Hem en Leef!

 

 

"Want Ik ben de Heer, je God,

Ik neem je bij de rechterhand en zeg je;

Wees niet bang, kleine Jacob,

arm volk van Israël,

Ik zal je helpen, spreekt de Heer.

De Heilige van Israël is je bevrijder.

Ik maak van jouw een scherpe dorsslede,

een nieuwe slede met dubbele sneden.

Bergen zul je dorsen en vermalen,

van heuvels laat je niets over dan kaf.

Je zult ze wannen en de wind neemt ze op.

De stormwind jaagt ze uiteen.

Dan zul je juichen om de Heer,

Je om de Heilige van Israël gelukkig prijzen."

 

N.a.v. Jesaja 41:13-16

 

 

 

- Rijk! -

-De grootste rijkdom die je kan bezitten -

Ontdek het geheim

 

"We hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil.

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

U hebt de Geest van God niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven.

U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn.

Om Hem aan te kunnen roepen als Abba Vader.

Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn... 

En omdat wij kinderen van God zijn, zijn wij ook erfgenamen van God!"

In Hem is Rijkdom, Hoop en Verwachting.

 

N.a.v. Romeinen 8:12 -22 en Galaten 4:4-10

 

 

 

- Zonde betekent; Iets wat zijn doel mist - 

- Gods bestaan ontkennen  →  Verantwoordelijkheid t.o.v. God  valt weg →  Ware identiteit verdwijnt →  Je mist je belangrijkste levensdoel   - 

- nadenker - 

 

Aldus de Bijbel is één van de belangrijkste doelen van God, dat Hij een relatie met mensen wil. Geloof je niet in God, maar bijvoorbeeld in een evolutie theorie, dan laat bovenstaand schema zien, dat je jouw uiteindelijke doel zal missen. Je hoeft in jouw ogen immers geen verantwoording meer af te leggen tegenover God als Hij toch niet bestaat? En wat blijft er vervolgens ten diepste dan nog over van je ware identiteit? Christenen hebben hun identiteit in God. Ze zijn zonen en dochteren en erfgenamen van God. Ze zijn vergeven en hun schuld is overgenomen door Jezus Christus. Gered door hun geloof en afhankelijkheid. Hun identiteit zit ten diepste niet in hun beroep, carrière of aardse rijkdom, maar in "het zoonschap Gods". Genade is een oplossing voor zonde. Genade is echter niet goedkoop. Genade ziet niets door de vingers. Genade kan ontvangen worden door overgave en geloof in God. Dit zijn belangrijke voorwaarden. Alleen door aan deze voorwaarden te voldoen kan een mens tot zijn ware doel en bestemming komen. Je kan niet verwachten dat je jouw daadwerkelijke levensdoel en bestemming zal bereiken als je niet nauwkeurig de "gebruiksaanwijzing" van je Maker opvolgt. Zoals een zelfbouw kast kan instorten als je haar gebruiksaanwijzing niet zorgvuldig toepast.

Een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17, een vriend van Jezus (Johannes 15:15), een kind van God (1 Johannes 3:1), een heilige, (Efeziërs 1:1), deel aan de Goddelijke natuur (2 Petrus 1:4) Erfgenamen (1 Petrus 1 vers 4 en 5).

 

 

- Auteur van onderstaand stuk: Jan Marten Bakker -

 

Christen, Islamiet, Atheïst, Ongelovig - Jij hebt een wereldbeeld -

Jij bent niet gelovig? Toch heb je een wereldbeeld! Ontdek hoe jij die kunt bepalen. Zo krijg je orde in deze wereld vol informatie. Christen, islamiet, atheïst, hindoe, boeddhist of ietsist. Zeg je niet gelovig te zijn? Toch heeft ieder mens een wereldbeeld. En dat wereldbeeld bepaald grotendeels hoe je tegen de wereld aan kijkt. Het kan rust geven in je leven. En toch. Nieuws, Twitter of Facebook. Geeft het nieuws je onrust? Dan kan dat te maken hebben met je wereldbeeld. Daarom de vraag: Wat is jouw wereldbeeld?

Hoe bepaal je jouw wereldbeeld?

Je kunt met iedereen in gesprek gaan. Want iedereen denkt na over deze vragen die je wereldbeeld bepalen:

 

1.

Hoe zijn wij als mens in deze wereld ontstaan?

2.

Wat is het doel van het leven?

3.

Hoe kunnen we goed en kwaad van elkaar onderscheiden?

4.

Waar gaan we naartoe als we dood gaan?

 

Bron: The Real Face of Atheism, Ravi Zacherias.

 

Wat is je wereldbeeld?

Welke antwoorden gaf jij op bovenstaande vragen? Pak eens een pen en papier. Neem een half uur de tijd en schrijf je antwoorden op. En als je goed nadenkt; Wat zou het antwoord zijn van degene die naast je zit in de trein? Of van degene die een lieve of gemene tweet heeft verstuurd? Of van die persoon die het nieuwsbericht op AD.nl heeft geschreven?

Wat is het wereldbeeld van die ander?

Als islamiet zal Allah in veel van de antwoorden voorkomen. Maar voor een hindoe zijn de antwoorden heel anders. Als atheïst zal het antwoord op vraag drie zijn dat er uiteindelijk geen kwaad bestaat. Zoals Richard Dawkins zegt in de volgende quote:

 

“The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference.” 

Richard Dawkins

Moet ik kiezen voor een wereldbeeld?

In 2018 gaf de meerderheid van de Nederlanders aan niet gelovig te zijn. En nieuwsberichten lijken te suggereren dat steeds minder mensen geloven. Komt het door de welvaart in Nederland? Wij weten het niet.

Bron: CBS https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus.

Wel heeft het te maken met kiezen. Vinden we het moeilijk om te kiezen voor een bepaald geloof of stroming? Ook zien we dat de grote godsdiensten in de wereld vaak andere godsdiensten uitsluiten. Zo sluit het boeddhisme het hindoeïsme uit en sluit islam het christendom uit. En ga zo maar door. Het uitsluiten betekent in deze zin dat je het niet eens bent met elkaar. En dat kan op zich geen kwaad. Toch voelt het niet fijn om een ander uit te sluiten. Dus? Hoe kunnen we dat aanpakken? Laten we verder gaan in onze zoektocht naar de verschillen tussen de wereldbeelden.

Wereldbeeld met of zonder God

Religieuze wereldbeelden leiden tot geweld. Dat lijkt zo als je het recente nieuws volgt. Er wordt gewezen naar kruistochten en IS. Daarbij lijkt geweld gekoppeld aan religie. In dat opzicht is het daarom zinvol om te kijken naar de wereldmachten die het zonder God hebben geprobeerd. Nietzsche zei "God is dood". Maar tegelijkertijd schreef hij ook “Is there any up or down left?”. Hij zag in dat het gevolg van die claim niet makkelijk is. Want wat te doen nadat je claimt dat God dood is. Een wereldbeeld zonder God kan leiden tot ernstige gevolgen. Miljoenen mensen stierven onder het leiderschap van personen zonder God. Denk aan de miljoenen mensen die stierven onder het bewind van Mao, Hitler, Stalin, Pol Pot enzovoort. De keus tussen een wereldbeeld met of zonder religie is dus niet gemakkelijk. Is er dus een optie die wel gemakkelijk is?

Doeslief - Kunnen we niet gewoon lief zijn voor elkaar?

Misschien heb je helemaal geen zin om na te denken. Waar is dat allemaal voor nodig? Kunnen we niet gewoon normaal doen met z’n allen? Daarom maken we een tussenstap. Want waarom zou je er überhaupt over nadenken? Je kent de hashtag misschien wel; Doeslief of de uitspraak ‘laten we gewoon doen met elkaar’. Alleen kom je dan gelijk in de problemen. Want wat is gewoon? Of wat is lief? Je moet wel op zoek gaan naar ‘normaal’ of ‘gewoon’. Hoe je dat doet? Je moet dan op zoek naar waarheid. Een uitspraak kan je testen naar waarheid. Bijvoorbeeld de uitspraak: ‘het is niet normaal om een ander een klap te geven’. Hoe kan je uiteindelijk bepalen of die uitspraak wel of niet klopt? Daarom moet liefde gekoppeld worden aan waarheid. En waarheid is te vinden.

 

"The most powerful weapon in the world.....is the truth."

Andrei Sakharov, maker van de waterstofbom 

  

Verder zegt Jezus in Johannes 14 dat Hij de waarheid is. De belichaming van waarheid. Maar wat is voor jou waarheid? Ga daar naar op zoek.

Maar kan ik niet van alle wereldbeelden het beste stukje pakken?

De gedachte lijkt aantrekkelijk. Alleen is het moeilijk te bepalen wie dan gelijk heeft. Iedereen bepaald immers zijn eigen mening. En welke mening is dan belangrijker dan de ander? En op basis van welke grond zou je de afschuwelijke misdaden van Hitler veroordelen?Op basis van welke objectieve standaard zou je dat moeten doen? We moeten dus als onderdeel van een samenleving blijven zoeken naar een passend wereldbeeld. Maar hoe doen we dat?

Ga in discussie met elkaar

Geef antwoord op de vraag. Maar probeer niet de vraagsteller zelf te beantwoorden. Huh? Ja, je leest het goed. Als je gaat discussiëren wijk je snel af van de vraag  en ga je degene die de vraag stelt, beantwoorden. Je denkt te weten wat die ander denkt. Maar weet je dat wel zeker? Blijf daarom gefocust op de vraag. En stel vragen aan die ander. Of je het wel echt goed begrepen hebt wat die ander bedoelt. Uiteindelijk is het goed om regels af te spreken. Zodat je een wereldbeeld kan testen en vergelijken.

Kan ik mijn wereldbeeld testen?

Ja, we kunnen een wereldbeeld testen. Zo kunnen we bekijken of een wereldbeeld sterk staat ten opzichte van de andere. Dat geld dus voor het wereldbeeld van jou en van die ander.

 

- Test een wereldbeeld -

1

Sterk in overeenkomst.
Komt je bewering over waarheid / het idee overeen met de werkelijkheid?

2

Er is een sterke samenhang.
Alles uit punt 1 breng je samen in een verhaal. Is dat verhaal dan samenhangend?

3

Het geeft uitleg.

4

Het voorkomt twee extremen.

5

Meer dan één lijn van bewijs.

6

Het kan andere wereldbeelden weerleggen.

 

Bron: The Real Face of Atheism, Ravi Zacherias.

Dat zijn nogal wat punten. Het helpt misschien om de punten toe te passen op iets anders. Bij het antwoorden op de zes punten; Denk dan niet aan een wereldbeeld, maar aan een zaak in een rechtbank. Bijvoorbeeld een diefstal met getuigenverklaringen. Je ziet; Het is nogal wat werk om het wereldbeeld van een ander te ontdekken en om deze goed te kunnen testen. Pas daarna mag je eigenlijk beginnen met het oordelen over de mening van iemand anders. En dat is best lastig in deze tijd van social media.

Heb je vragen in de zoektocht naar waarheid? Wij helpen je graag verder. Neem contact op met ons via het concactformulier of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

- Is onderstaande waar of niet waar? -

 

"De kleinste groep, is het deel van de wereldbevolking, wat nergens in gelooft."

"Het grootste deel van de mensheid, heeft zich door alle eeuwen heen, beziggehouden met God en religie."

 

 

 

 

 "Als  ..  van Mij houdt, zal  ..  doen wat Ik heb gezegd.  Mijn Vader zal van  ..  houden en samen zullen Wij bij  ..  komen wonen."

Johannes 14:23

- Vul bij de puntjes je eigen naam in - 

 

 

Strijd in je gedachten

Zondag 18 Mei, 2019


- Beheers je gedachten - 

 

"Ga niet slordig om met je gedachtenleven."

 

Naar aanleiding van Jeremia 6:19.

"Onheil n.a.v. de vrucht van hun gedachten".

 

Het volk ontving de vrucht van hun verkeerde gedachten en werd zwaar getroffen. Als wij ons overgeven aan de vele verkeerde gedachten die binnenkomen, kunnen de gevolgen groot zijn:

 

Verleiding tot overspel: Vruchten zullen zijn; Gebroken huwelijk, gezin en relaties.

Verleiding tot alles zelf willen beheersen. Te grote zelfcontrole willen uitoefenen: Geen vertrouwen, belemmering groei, angst.

Verleiding tot materialisme: Hebzucht, ontevredenheid, zelfzucht, verkilling.

Verleiding tot overgave negatieve gedachten: Negatief zelfbeeld, zelfmoord.

Verleiding tot jaloersheid: Bitterheid, eenzaamheid.

Verleiding tot eigen gerichtheid: Gebroken personen en relaties, verharding van het hart.

Verleiding tot overgave verkeerd Godsbeeld: Verlaten van God, eenzaamheid en mogelijk zelfs de eeuwige dood.

 

Als we God in ons hart toelaten, als we Zijn Woord lezen, tot Hem bidden, Zijn Gemeente trouw bezoeken en Zijn Stem leren verstaan: dan wil Hij ons leren Zijn Woord op de juiste manier te hanteren. Hij wil ons als een 'persoonlijke leraar' onderwijzen. God heeft ons gemaakt om een relatie met Hem te hebben! Tegenover elke negatieve en goddeloze gedachte, Zijn Woorden van heil, genezing, vreugde, goedheid, liefde en zoveel meer!

God heeft ons niet gezegd voor elk ongelukje te sparen.

Zelfs als we op weg zijn om het evangelie te verkondigen, kunnen tegenslagen ons treffen. Denk aan Paulus tijdens zijn missie in de gevangenis. Ondanks zijn boeien begon hij te lofzingen en God te prijzen. God was zijn vreugde en passie ondanks alle tegenslagen!

 

 - Hou je hoofd koel! Beheers je gedachten. En vertrouw in elke situatie op God -

  

Schelfzee

Zondag 5 Mei, 2019


- VRIJHEID - 

Jeugddienst.

Naar aanleiding van Exodus 14.

God had het volk Israël bevrijd uit Egypte. De Farao kreeg spijt. Hij wilde het volk Israël weer terughalen.

Het volk Israël werd bang toen zij het grote leger achter zich aan zagen komen. God sprak tegen Mozes: "Vrees niet. Ik heb het hart van de Egyptenaren verhard". "De Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heere ben".

Vlak voor de Schelfzee moest Mozes zijn hand over de zee uitstrekken. De Heere liet een krachtige oostenwind opkomen en de zee spleet. Het volk trok er doorheen. Toen het volk Israël veilig door de zee heen getrokken was, moest Mozes opnieuw zijn hand over de zee uitstrekken. (vers 16 en 26)

De muren van water storten in en de Egyptenaren werden verzwolgen in de zee.

 

De lessen uit dit verhaal:

1. Vrees niet, God is de Allerhoogste.

2. Mozes moest voor de tweede keer zijn hand uitstrekken. Egypte werd verzwolgen. Een geestelijke verwijzing en les;

 

Helaas zijn er christenen die halfslachtig zijn. Men wil aan de ene kant God dienen en aan de andere kant de wereld niet helemaal loslaten. God wil echter dat wij de wereld, het oude Egypte, achter ons laten. Hij is een jaloers God. 

Als we God echt dienen, zullen we waarlijk vrij zijn.

Een aantal jongeren gaven hun mening over wat zij verstonden onder 'Vrijheid'. Een aantal uitspraken bleven me bij;

 

"Verkeerde keuzes kunnen schade toebrengen aan jezelf en anderen. Het kan je enorm belemmeren in echt vrij zijn."

"God is trouw. Geef God de tijd om Zijn trouw te betonen."

 

Les uit de wolkkolom:

God was op een gegeven moment met de wolkkolom achter het volk getrokken in plaats van ervoor. God is soms niet zichtbaar. Hij geeft ons de vrijheid om keuzes te maken. Hierin wil Hij onze achterhoede zijn. Ons bescherming en rugdekking geven.

Het leven van een christen kan behoorlijk zwaar zijn. Tegenslagen blijven ook christenen niet ongemoeid. Het vormt simpelweg een onderdeel van ons gebroken bestaan. God gebruikt het om Zijn kinderen sterk te maken en te vormen. 

Het beeld van de zware tocht door de woestijn. God geeft vaak een droom. Een visie. Een belofte. Voordat gelovigen deze belofte echter beerven worden ze beproefd, getest, gevormd. 

Hou vol! Geef niet op! Hij wil je omringen met Zijn liefde, trouw, goedheid, geduld en kracht.

  

 

De schone Poort

Zondag 3 Maart, 2019


- GEOPENDE OGEN EN OREN - 

Een bijzondere gebeurtenis.

Naar aanleiding van Handelingen 3.

Petrus en Johannes lopen langs de Schone Poort en een lamme man. De lamme man vraagt hun om een aalmoes. Petrus en Johannes doen daarop een aantal opmerkelijke dingen:

a. Petrus en Johannes kijken de man scherp aan en Petrus zegt; "Kijk ons aan".

b. Hierna zegt Petrus in geloof; "Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik je".

c. Vervolgens grijpt Petrus de lamme man bij de hand  en hijst hem op.

Toelichting:

Als je tegen iemand zegt; "Kijk me aan", dan is dat nogal wat. Je schept bij de ontvanger een grote verwachting. Je zal iets bijzonders te vertellen moeten hebben anders sla je een flater.

Vervolgens word er nog eens een schepje bovenop gedaan door te zeggen: "ik ga je iets geven."

Petrus grijpt de hand van de lamme man en hijst deze overeind. Pastoraal onverantwoord. Vanuit menselijk oogpunt bekeken zal de man in elkaar zakken na het loslaten. 

Jarenlang zijn Petrus en Johannes langs deze lamme man gelopen. Hadden de lamme man al vaak gezien en gehoord. Toch reageren Petrus en Johannes plotseling nu veel anders dan de voorgaande keren. 

De reden was dat er iets bijzonders was gebeurd. In Handelingen 2 had de uitstorting van de Heilige Geest plaatsgevonden. Petrus en Johannes waren krachtig vervuld met de Heilige Geest van God. Jarenlang hadden de discipelen met Jezus opgetrokken. Jezus keek echter vaak veel anders naar mensen en situaties dan de discipelen. De discipelen zagen rumoerige kinderen, Jezus zag de ziel van deze kinderen. De discipelen zagen een boom, Jezus zag Zacheus in de boom. 

De discipelen waren mensen. Zonen des donders werden Jacobus en Johannes genoemd. De discipelen waren ook mensen met hun eigenaardigheden en karaktertrekken en zagen lang niet altijd wat Jezus zag. Hun geestelijke ogen en oren waren nog niet volledig geopend.

De vervulling met de Heilige Geest veranderd mensen. Het geeft mensen daadwerkelijk geopende ogen en oren. Net zoals Jezus Zelf. We gaan anders naar mensen en situaties kijken als we vervuld worden met de Heilige Geest.

De Heilige Geest geeft liefde, bewogenheid, passie, inzicht, wijsheid, kracht, volharding, moed, vrijheid, vreugde en zoveel meer.

We need His Holy Spirit...

 - Open the eyes of my heart Lord, open the eyes of my heart. I want to see You…. -

 

 

Woensdag 17 Oktober, 2018


- INTIMITEIT MET GOD -

 

Door intimiteit met God kun je jouw indentiteit leren ontdekken. Vanuit deze principes kan gezond autoriteit en gezag volgen, met als basis de liefde voor God en je naaste. 

Intimiteit → Indentiteit → Autoriteit.

Jan Pool heeft hier een aantal boeken over geschreven. Deze kun je vinden op de website: http://hrtlink.nl

God Zelf formeerde de mens uit het stof der aarde en blies Zijn adem in de mens. Dit was anders dan de schepping van het gewas, de dieren en het uitspansel. God schiep de mens naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. De mens is de kroon op God's schepping. God schiep de mensen om een relatie met hen te hebben. Zijn doel is dat mensen Hem kennen en met Hem leren wandelen. Deze deur staat altijd open en is nooit gesloten geweest. 

God schenkt de mensen een vrije wil. Het is nooit Zijn bedoeling geweest dat mensen Hem verplicht zouden moeten liefhebben. Verkeerde keuzes kunnen wel tot een verstoring in de relatie tussen schepsel en Maker leiden. Door spijt en verootmoediging kan deze verstoring hersteld worden. Net zoals dit in menselijke relaties mogelijk is. God heeft altijd gezegd dat Hij geen bidder laat staan. Iedereen die Hem oprecht zoekt mag bij Hem komen. 

 

God beter leren kennen kun je door:

 

Wees je bewust van Gods liefde voor jouw. 

Wees je ervan bewust dat God naar vriendschap verlangt.

Maak gestructureerd tijd voor Hem vrij*

Leer te luisteren naar de zachte stem van God. Hij spreekt vaak in de stilte.

Al lijkt de hemel misschien soms van koper, realiseer je dat de deur tot God altijd open staat.

Weet dat God je graag vergeving wil schenken. Vraag Hem hierom als je denkt dat er iets is in de weg staat.

God weet alles. Hij kent je door en door. Je mag open en eerlijk met Hem communiceren.

Ten diepste kunnen we niet worden gered door onze goede daden;

Alleen verootmoediging en geloof in God kan ons behouden.

 

* In vriendschappen moet je tijd steken. Jezus stond vroeg op en sloot de avond af met Zijn Vader. Denk ook aan Mozes, David en Daniël.

 

 

  

Zaterdag 18 Augustus, 2018


- WIJZE LESSEN -

Er staat een bijzonder verhaal in Lucas 9. Jezus komt hier nogal bot over in Zijn antwoord als iemand tot Hem zegt dat Hij Hem wil volgen:

"De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar Ik heb geen plek om te rusten." En tegen een ander zegt Hij die vraagt of hij eerst zijn vader mag begraven; "Laat de doden de doden begraven en ga heen en verkondig het Koninkrijk van God." En een ander zegt; "Laat me eerst afscheid nemen van mijn familie" waarop Jezus antwoord; "Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods."

In de laatste zin zit de kern:

Als je wilt werken aan de bouw van Gods Koninkrijk moet je niet achterom kijken. Als je achterom gaat kijken kun je een scheve koers gaan maken. De kans is zeer groot dat je verleden en het heden je gaan belemmeren. Dat zou bijvoorbeeld je familie kunnen zijn, of de fouten die je in het verleden hebt gemaakt. Dat is waar Jezus op doelt. Hij kon heel scherp zijn om iets duidelijk te maken. Ook laat Jezus zien dat prioriteiten stellen belangrijk is. Als we de Bijbel in breder perspectief bekijken zien we dat God het wel degelijk erg belangrijk vind dat we eervol met onze ouders, familie en relaties omgaan. 

Voorbeeld uit de praktijk 2018:

Leraren houden ontwikkelingen bij van leerlingen in het magister. Dit dossier kan zowel positief al negatief uitvallen betreft de toekomst van leerlingen. In negatieve zin zou men in de toekomst "afgerekend" kunnen worden als er problemen zijn geweest op school. Het verleden zou je af kunnen rekenen en kunnen belemmeren in je toekomst.

In de Bijbel leert Jezus juist anders: Je wordt niet afgerekend door je verleden. Als je Hem aanvaart en je fouten belijd, wast Hij je leven schoon en geeft je een gegarandeerde hoopvolle toekomst. De tekst in Lucas gaat niet over je redding en behoud in de eeuwigheid. Die ligt verankerd door het geloof in God. Het gaat over het werken voor God op aarde onder de mensen. 

 

Dit sluit aan op een vers in Filippenzen 3:12 - 16.

 

"Maar één ding doe ik, vergeten wat achter mij ligt. Ik strek mij uit naar hetgeen voor mij ligt. Ik jaag en focus op het doel…"

 

 

Waak over je gedachten, want ze worden je woorden.

Waak over je woorden, want ze worden je daden.

Waak over je daden, want ze worden je gewoonten.

Waak over je gewoonten, want ze worden je karakter.

Waak over je karakter, want ze worden je bestemming. 

19 - 7 - 18 

 

 

Vrijdag 11 Mei, 2018


- HET HUWELIJK -

Onze oudste dochter trouwde. We zijn allemaal onder indruk van een zeer gezegende dag. Mijn vader las bij de afsluiting van de broodmaaltijd Psalm 127 ter nagedachtenis aan onze moeder en oma; "We zijn afhankelijk van de zegen en gunst van God". Wat een rijkdom en genade dat we daarin mogen leven. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een bruiloft veel mooier kan zijn. Schitterend weer alles tot in de puntjes geregeld, prachtige locaties en geweldige mensen. Het was een waar feest.

Tijdens de inzegening in de kerk moest ik denken aan het volgende:

In Nederland wonen mensen steeds meer samen. Maar wat is het huwelijk toch een bijzondere en mooie opdracht. Twee mensen die elkaar trouw en liefde beloven. Toen we in de kerk waren vond ik dat een hemels plaatje. Twee mensen die ingezegend werden onder de zegenende handen van de predikant. Op dat moment is de predikant een bemiddelaar, een vertegenwoordiger tussen twee mensen en God. Een priesterlijke taak. 

Gods wijze, liefdevolle regels en lessen, dienen ter bescherming voor ons als mensen. Als we hierin leven belooft God Zijn zegen, is wat we zongen deze middag. 

Wat zijn de gevolgen als we het huwelijk en de tien geboden van God aan de kant schuiven en veronachtzamen? 

Brengt het maar niet al te vaak alleen maar ellende voort?

Gebroken gezinnen, geen tijd meer voor God en elkaar. 

Gods wetten zijn kostbaar. Hij heeft ons Zijn Geest belooft tot krachtige hulp in het naleven van deze wetten.

Hierdoor kan de mens leven.

Eeuwig leven.

Dank U God, voor Uw grote liefde aan ons getoond. 

 

 

Donderdag 10 Mei, 2018


- HEMELVAARTSDAG -

Een feestelijke Hemelvaartsdienst. Keurig verzorgd onder leiding van Sjoerd Visser en Marco Hoorn met zijn fantastische koor "New Creation". Een krachtig koor. Niet alleen geluisterd, maar vooral ook met elkaar gezongen. Je ervaart op zulke momenten een stukje hemel op aarde. 

Jurie Post sprak over het leven van Petrus. De samenvatting was dat we niet moeten kijken naar ons falen, maar vooral moeten kijken naar onze mogelijkheden in Hem. Ondanks onze tekorten heeft God ons fantastische beloften gegeven. Niet alleen voor hier op aarde, maar ook voor straks in de hemel bij Hem.

Mensen die God niet kennen kunnen dit niet begrijpen. Je zult Zijn liefde en Tegenwoordigheid zelf moeten ervaren. Dat kan door de kracht van Zijn Geest.

Pinksteren gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. 

Dat is een feest dat we volgende week Zondag en Maandag hopen te vieren.

Ook zin om dit mee te vieren? Kijk op http://www.opwekking.nl voor meer informatie. 

 

 

Zondag 6 Mei, 2018


- ALS GOD SPREEKT -

Een gezegende dienst.

Een mooi onderdeel in de diensten van onze eigen thuisgemeente vind ik het moment waarin we God de ruimte geven om te spreken. Luisteren naar God. Wat wil Hij tot ons zeggen? Belangrijk in een relatie is dat er communicatie is tussen beide personen. Niet alleen maar zelf praten maar ook de tijd nemen om te luisteren. 

De woorden van deze Zondag waren o.a;

1. Zonder Mij kunt gij niets doen.

2. Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.

3. De discipelen moesten wachten op de kracht van Gods Geest. Realiseer je dat wij Zijn kracht voortdurend nodig hebben.

Tijdens de zangdienst gaf Henk aan dat we mogen leven in de rust van God. Margriet vertelde in haar getuigenis dat we niet in de duisternis hoeven te blijven wonen als tijden soms moeilijk en donker kunnen zijn. God wil ons als een liefdevol herder door donkere dalen heen leiden. Margriet heeft recent haar innig geliefde man verloren op jonge leeftijd. Ze bemerkte dat in deze stille, eenzame en moeilijke tijden een bittere angel de kop op probeerde te steken. Door de preek n.a.v. Psalm 23 kreeg ze inzicht en kracht om deze bittere angel de kop in te drukken. 

En beste mensen, wat ik hier schrijf in een paar zinnen, kan een leven ongelofelijk positief beïnvloeden ondanks zware strijd!

Naar de mens gesproken was Margriet ingestort na alle tegenslagen: Faillissement, geldnood, gedwongen verhuizing, ziekte en dood.

Deze Zondag getuigde zij opnieuw over de kracht van God in haar leven met een stralende lach.

 

Als je het moeilijk hebt, lees Psalm 23 eens biddend door.

Als je het niet begrijpt, bid dat God je ogen opent.

Open je hart en ontdek de schoonheid, liefde en kracht van God.

Rust niet voordat je een ontmoeting hebt gehad met de levende God Zelf.

Het zal je leven radicaal veranderen.

 

Lees en luistertip: Keith Green. Waaronder het boek "No Compromise". 

 

Zaterdag 5 Mei, 2018


- TOT TIEN TELLEN -

Een heerlijke zonnige dag!

Dat is genieten.

Ik denk terug aan vorige week Zaterdag. Mijn vrouw en ik moesten even naar de Aldi in Emmeloord. Het was in de middag rond half vijf. Het was druk. Ik moest afslaan maar het liep wat vast in het verkeer. Ik wilde zo snel mogelijk de hoek om, om de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen. Het was wat krap en onoverzichtelijk. Omdat ik om een auto heen moest die wilde inparkeren, werd de bestuurder die het parkeervak uitreed wat geïrriteerd en liet dit merken door een beetje naar me toe te rijden. Ik reageerde explosief aldus mijn vrouw. Als je een auto als deze rijd en je noemt jezelf christen, mag je niet zo reageren.(auto met reclame van Spiritualnet en Kerkplazanederland) Ik weet het. Maar het gaat zo snel. We reageren in fractie van seconden. Ik heb er spijt van.

Beste mensen, als jullie dit lezen, alsnog mijn oprechte excuus.

Maar weer proberen de volgende keer eerst tot 10 te tellen.

We blijven leren.

 

Donderdag 26 April, 2018


- WACHTEN -

Ondernemen kan eenzaam zijn. Processen kunnen langer duren dan verwacht. Geduld kan worden getest. 

Vanuit de Bijbel weten we dat mannen en vrouwen regelmatig lang moesten wachten voordat een belofte van God over hun leven in vervulling ging. Vanmorgen was ik het wachten moe.

Ik sloeg op 1 Kronieken 14 : 1 tot 7. Het trof mijn hart.

 

"Chiram, de koning van Tyrus, zond gezanten naar David met cederhout, metselaars en timmerlieden naar David, om voor hem een paleis te bouwen. Toen wist David dat God zijn koningschap bevestigd had."

 

Ik weet diep in mijn hart dat God voortdurend tegen mij zegt; "Geduld. Op Mijn tijd zal Ik je bevestigen". Ook staat er in de Bijbel; "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders". Het is soms verbazingwekkend hoe moeizaam dingen kunnen gaan. Je zwoegt en ploetert en er lijkt nauwelijks resultaat en vrucht van je inzet en werk te komen. Waar is de hulp en ondersteuning van je vrienden of vriendinnen, broeder of zuster? Waar is de hulp en ondersteuning van je naaste, kerk of gemeente? Een beetje aandacht of belangstelling kan al zoveel helpen. Teleurstelling kan omslaan in bitterheid. Bitterheid kan uitmonden tot boosheid en eenzaamheid. Bewaak je gedachten. Bewaar je hart. Stel je vertrouwen niet in de eerste plaats op mensen, maar bovenal op God. Hij kent je hart. Gelukkig maar.

Op Zijn tijd. Op Zijn wijze. Zal Hij het Zelf doen en bevestigen.

De ultieme test van geduld en leren vertrouwen.

Hij is erbij.

 

 

Maandag 23 April, 2018


- GEBED EN / OF DOKTER -

Vorige week zondag ging mijn vrouw door haar rug. Lopen kon niet meer. Zelfs het liggen deed pijn. Ze vroeg of ik met haar wilde bidden. Dat heb ik met regelmaat gedaan in de Naam van onze Geneesheer, Redder en Verlosser, Jezus Christus. Het wonder bleef uit. Rustig werd ze wel. Donderdagavond ging het niet meer. Morfine tabletten hielpen zelfs niet. Om half elf in de avond uiteindelijk maar de dokter gebeld. Na een injectiespuit gebeurde het wonder. Nog steeds begrijp ik het ongelofelijk snelle resultaat hier niet van. De pijn werd snel minder. De volgende dag kon ze weer wat lopen. Vervolgens ging het vrij snel in het herstelproces. 

Conclusie:

Op het gebed werd mijn vrouw niet per direct genezen. Pas na de injectie van de dokter ging het beter. Ik geloof niet dat ik niet genoeg geloof had. Ik geloof in God en Zijn Almacht met heel mijn hart. Ik erken wel dat ik niet altijd weet wat God voor ogen heeft op het moment van het gebed zelf. In geloof en vertrouwen spreek ik genezing uit, maar vervolgens geef ik het gelijk weer in vertrouwen over in Zijn handen. (dit is naar mijn idee een leer en verbeter proces. Jezus kon niets doen, tenzij Hij het Zijn Vader zag doen. Een intensere relatie met God kan ook het geestelijk inzicht op het gebied van ziekte en genezing verbeteren.)

In mijn leven heb ik gezien dat er ondanks veel oprechte gebeden gelovigen zijn die niet genezen. Persoonlijk denk ik dat God soms lijden toe laat om ons te vormen. Ik heb voor mezelf de keuze gemaakt om dit in vertrouwen terug te geven aan God.

Mijn opdracht is om met anderen te bidden die lichamelijke en geestelijke noden hebben. Het wel of niet genezen is niet aan mij, maar aan God. 

Ook geloof ik dat wij medici mogen inschakelen tot herstel van ons ziekten en kwalen.God heeft deze wijsheid en gaven in de mens geschonken.

Een samenspel van gebed en medici is zeker goed mogelijk.

 

 

Woensdag 4 April, 2018


- LEVENSWEG -

Afgelopen zondag behandelde Sven Leeuwestein Mattheüs 16: 21 - 28. Tegen Petrus, een discpel van Jezus met passie en enthousiasme, had Jezus net gezegd; "Op jouw Petrus zal Ik Mijn gemeente bouwen. Ik zal je de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen". Een geweldige belofte. Een hoofdstuk verder lezen we dat Jezus tegen dezelfde Petrus zegt; "Ga weg, achter Mij satan..." Petrus had zich de "weg naar overwinning" zo ander voorgesteld. Toen hij hoorde dat Jezus aangaf dat Hij moest lijden en sterven kon Petrus dit niet plaatsen. Hoe anders gaat vaak onze weg? De weg die wij voor ogen hebben kan vaak zo anders zijn dan de weg die God met ons wil gaan. We kunnen God niet "voor ons karretje spannen". Hij is en blijft Heer. We moeten bereid zijn om Gods weg te willen gaan in overgave en nederigheid.

 

 

Zondag 25 Maart, 2018


- EEN BELANGRIJKE LES -

Hiervoor heb ik het gehad over handoplegging. Opmerkelijk is dat Jezus hier geen vaste regel in had. Het gevaar kan zijn dat we denken dat de handeling op zichzelf genezing brengt. Het is echter vooral het geloof in God wat genezing kan brengen. We moeten nooit vergeten dat de handeling of methode slechts een middel is en ons vooral richten op God, de Genezer Zelf.

Onderstaand stuk is best een komisch verhaal in dit opzicht. Lees wat Jezus deed toen de discipelen aan Hem vroegen een zieke de handen op te leggen. 

 

“En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten Hem deze de handen op te leggen.”

Marcus 7:31-37

 

Het gerucht over Jezus als genezer had zich als een lopend vuurtje door het land verspreid. Overal waar Hij kwam, brachten zij de lijdenden en bezetenen tot Hem. Zij die de noodlijdende man tot Jezus brachten, smeekten Hem deze de handen op te leggen. Hij deed echter niet wat zij van Hem vroegen. In plaats daarvan nam Hij de doofstomme van de menigte afzonderlijk, stak Zijn vingers in zijn oren; en na gespuwd te hebben, raakte Hij zijn tong aan. Jezus keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem: Effata, dat is: wordt geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed.

Geen publiciteit 

Nadat Jezus de man had genezen, gebood Hij hun dat zij het niemand zouden zeggen. In tegenstelling tot veel hedendaagse genezers zocht Jezus geen publiciteit. Marcus stelt Jezus voor als de volmaakte, nederige dienstknecht. En een dienst is nooit volmaakt, als degene die de dienst verricht zélf op de voorgrond wil treden. Maar zoals al vaker was gebeurd, gehoorzaamden zij Hem niet en verbreidden zij het des te overvloediger.

 

 

Donderdag 15 Maart, 2018


- LESSEN UIT DE PRAKTIJK -

Zaterdag 10 Februari hadden we een "Wonderlijke Zaterdag" met Martin Koornstra op Urk zoals eerder beschreven. Vandaag schrijf ik een aantal praktische lessen op aan de hand van deze dag. 

Een geweldige ervaring! 

Mijn vrouw en ik zijn opgegroeid met een geweldige jeugdgroep. Een groep van jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar. Echte vrienden en vriendinnen in Jezus Christus verbonden waar je op kan bouwen, op kan vertrouwen en je hart kan luchten als dat nodig is.

"Ruim 20 jaar later is een groot gedeelte van deze jeugdgroep in actie!"

Op deze bewuste zaterdagavond stonden we met zo'n dertig mannen en vrouwen, nu in de vorm van echtparen, voor een volle zaal. Klaar om voor mensen te bidden in nood. Het was een fantastische ervaring en mooi om te zien. We hebben zoveel ontvangen, nu mogen we zegen uitdelen. Het doel was, om net als de discipelen van Jezus, daadwerkelijk uit te stappen en om wonderen van God te verwachten. Jezus heeft Zijn discipelen getraind. Hij gaf ze de opdracht om vele volkeren tot Zijn discipelen te maken en om Zijn opdracht te vervullen in haar volheid. 'Drijf boze geesten uit, bid voor mensen die ziek zijn.' 'Om niet heeft u het ontvangen, geeft het om niet.' Als christenen horen we discipelen en leerlingen van Jezus te zijn. Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. We moeten de mensheid dienen zoals Hij deze diende. Het werk is nog niet klaar. Nog steeds is de oogst groot en zijn er arbeiders nodig. God is niet veranderd. En ook de mensheid is in zijn diepste wezen onveranderd. De zonde ligt nog steeds op de loer om mensen te verwoesten. De mensheid gaat nog steeds gebukt onder ziekte, verslavingen en gebondenheid. Ook in deze tijd hebben we bevrijding nodig in ziel, geest en lichaam. God maakt vrij en daar wil Hij Zijn kinderen voor gebruiken en inzetten. Hij wil ons leren om sterk te zijn in het geloof. Geloof dat bergen kan verzetten. Jezus was soms verbolgen omdat Zijn discipelen twijfelden. Onderstaand een opsomming van feiten uit de Bijbel waarom ook christenen anno nu opgeroepen worden tot praktisch discipelschap. 

Wie we mogen zijn in Christus:

01. We maken deel uit van Zijn Goddelijke natuur. - 2 Petrus 1:4 - Romeinen 5:12 - 21 - 8:15 en 17 -

02. We zijn een heilige natie, een Koninklijk Priesterschap. - 1 Petrus 2:9 en 10 - 

03. Geroepen om te verkondigen de grote daden Gods. - 1 Petrus 2:9 en 10 -

04. De kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, woont ook in ons. - Romeinen 8:11-

05. Jezus spreekt profetisch; "Vele tekenen zullen de gelovigen volgen" (niet alleen de discipelen.Hier spreekt Jezus over gelovigen. Marcus 16:9-19)

06. Jezus stimuleert tot geloof en actie dat bergen kan verzetten. - Matt.21:18 - 22 en Matt.17:14 - 21.Marcus 16:9-19 - Lucas 17:1-5 -

07. Paulus geeft aan dat genezing een gave is en stimuleert daarbij om te streven naar de hoogste gaven. - 1 Kor. 12 -

08. Paulus stimuleert dat zieken naar de oudsten gaan om gezalfd te worden met olie tot genezing. - Jacobus 5:14 -16 -

09. Jezus Christus is gisteren, nu en in de toekomst Dezelfde. - Heb. 13:8 -18 -

10. Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. - 1 Petr. 2:21 - 22 - 

Omgekeerd bewijs

Moeilijk te vatten of misschien zelfs niet mee eens? 

Je kan voor jezelf teksten proberen op te zoeken waaruit blijkt in de Bijbel dat deze opdracht NIET meer van toepassing is voor deze tijd en (mogelijk) tijd gebonden is. Het gevaar kan zijn dat je het jezelf moeilijker gaat maken dan het in werkelijkheid is. Jezus zegt ook dat we de Gods woorden gewoon moeten aannemen als een kind. Hij zal nooit een bidder laten staan. Zijn hele Wezen en voorbeeld getuigt ervan dat Hij Zijn kinderen aanmoedigt tot grote daden.

Lessen uit de praktijk

Als we bidden voor anderen (in grotere aantallen)

Realiseer je vooraf:

01. Wandel en blijf in Hem

02. Besef dat we van nature zondig zijn, maar heiligen in Hem. 

03. We zijn gewassen in Zijn bloed, gedoopt en gereinigd, vervuld met Zijn Geest, door genade.

04. Besef dat we Koningskinderen zijn en dat we daarom Zijn kracht en autoriteit bezitten.

05. God is met je: Immanuel. 

Bidden op de werkvloer:

01. Bid als man en vrouw. (vult elkaar aan, bescherming)

02. Leer goed te luisteren. (zorg dat er niet teveel geluid is.Spreek dit vooraf goed door)

03. Vat samen. (heb je de persoon goed begrepen)

04. Vraag of je de handen op de bewuste plek mag leggen. (In hoeverre dit kan en verantwoord is)

05. Leg je handen op de bewuste plek en anders op de schouders of hoofd.

06. Bid in autoriteit. (opmerkelijk dat Jezus en Zijn discipelen vrijwel nooit baden, God wilt U...)

07. Bid gericht, kort en krachtig.

07. Vraag of de genezing heeft plaatsgevonden.

08. Niet (helemaal) genezen: Bid nog een keer.

09. Toch geen doorbraak? Dat kan zeer zeker! God geneest in de praktijk niet altijd. Dat is niet aan ons.

10. Realiseer je, dat Zijn wegen hoger zijn, je volvoert slechts een opdracht. 

11. Zorg vooraf dat er een nazorg kaartje ingevuld kan worden door de persoon zelf

12. Zorg dat het duidelijk is waar dit kaartje gedeponeerd of afgegeven kan worden.

13. Zorg dat er een goed nazorg traject is.

14. Bezoek personen altijd als koppel en nooit alleen! (kwetsbare posities)

15. Soms moet er volhardend worden doorgebeden.

16. Indien er maar geen genezing doorbreekt is het goed om het in rust en vertrouwen over te geven in Zijn handen.

17. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Ook laat Hij ziekte en lijden toe. Dat kan zijn om ons te vormen. (Denk aan Job)

18. Blijf beschikbaar voor personen in nood in zoverre dit mogelijk is en bid voor ze. Ook in de stilte en de binnenkamer van uw ziel.

19. God regeert!

20. We voeren slechts zijn opdracht uit. Zijn wil geschiedde. Verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht.

 

Laat je nooit ontmoedigen. Geef het in vertrouwen terug aan Hem. Hij kent ons door en door. Hij is trots op je, als jezelf inzet voor je naaste. Als je naar elkaar omziet en bewogen bent met elkaar, maak je God blij! Dat is Zijn doel. Daarin wil Hij ons leren en onderwijzen. Het gaat niet alleen om kennis. Het gaat vooral om het doen. Laten we doen wat God zegt en wat Hij van ons vraagt.

 

Dan zal de hemel zich verblijden en juichen!

Onze God: Hij is geweldig groot!

 

"Spiritualnet is o.a. opgericht als tegenhanger van mediums.nl. De Bijbel geeft een waarschuwend signaal af naar het zoeken en aanroepen van geesten in de geestelijke wereld. Geesten die niet uit God zijn, zijn er op uit om levens te verwoesten. Eerst kunnen ze zogenaamde hulp bieden, maar hun (uiteindelijke) doel zal altijd zijn om te vernietigen. Misleidende geesten, oftewel demonen, zijn erop gericht om mensen zover mogelijk van God weg trekken; De Bron van leven, licht en redding. De Kerk heeft in het algemeen vaak moeite met de geestelijke wereld. Ondanks dat dit juist hun motivatie en overtuiging is. Wij zijn ervan overtuigt dat de Kerk hierin een taak heeft. Het gevaar is anders groot dat mensen die God niet kennen, hun geestelijk en lichamelijk herstel elders zoeken".

 

 

 

Donderdag 15 Februari, 2018


- WONDEREN OP URK - 

Urkers staan over het algemeen bekend als nuchtere mensen. Bedaard, realistisch en behoudend. Daar herken ik mezelf in. De Bijbel spreekt over wonderen. Ondanks dat ik met de volle honderd procent geloof in God en absoluut niet twijfel aan Zijn kracht en Almacht, is er toch enige terughoudenheid in de praktijk. Vooral als het gaat op het gebied van lichamelijke genezing. Als ik bijvoorbeeld You Tube filmpjes bekijk over genezingen en wonderen, of hierover bepaalde artikelen lees, bespeur ik bij mezelf steeds weer opnieuw enige reserves. Ik ben voorzichtig. Aan de ene kant is dit goed. Aan de andere kant kan het belemmerend werken. Het geeft een bijzonder en een wat onwerkelijk gevoel dat ik nu met mijn eigen ogen heb gezien dat God wonderen doet. Ook in de afgelopen jaren en maanden is er veel gebeurd op Urk.

1. Het eerste wonder.

Edi Visser kennen wij persoonlijk, is familie en maakt deel uit van Jeugdgroep de Vreugdeboden. Dit is een groep jongeren in de leeftijd van 16 - 30 jaar die deel uit maken van een Volle Evangelie Gemeente "De Morgenster". Al meer dan 46 keer werd er een landelijke Pinkster conferentie georganiseerd. De laatste jaren is dit in Biddinghuizen. Dit is een nationale openluchtconferentie voor alle kerken en gemeenten in Nederland. Duizenden christenen ontmoeten elkaar hier jaarlijks. Op de afgelopen bijeenkomst was Edi Visser, samen met haar vrienden en vriendinnen ook aanwezig. Martin Koornstra leidde de dienst. Plotseling sprak hij; "God legt op mijn hart dat er een meisje is met een vergroeiing in haar rugwervelkolom". (Scoliose) "God wil haar aanraken en genezen". Alle vrienden en vriendinnen keken Edi aan. Edi zei echter; "Ik ga niet naar voren, ik blijf hier zitten. God raakte Edi echter toch aan en de rug van Edi werd behoorlijk warm. Ze voelde dat God in haar rug werkte en dat haar wervels werden rechtgezet. Dit proces duurde ongeveer 10 minuten. Door dit wonder raakte Edi in tranen en is uiteindelijk toch naar voren gegaan om te getuigen van dit machtige wonder.

Mede door dit wonder hebben inmiddels veel vrienden en vriendinnen een bewuste keuze voor God gemaakt en hebben zich laten dopen. Het is zeer bijzonder om te zien dat er al zoveel jongeren God hebben toegelaten in hun hart, Hem liefhebben en dienen. Dat is een enorme zegen en rijkdom! Je merkt de heilzame werking van het Evangelie!

Omdat Urk relatief een kleine gemeenschap is, is de betrouwbaarheid van dit verhaal vrij eenvoudig na te gaan. Dit wonder is absoluut gebeurd! We kunnen er niet om heen. God is groot!

 

Edi Visser tijdens een toneelstuk in "actie".

2. Het tweede wonder 

Afgelopen Zaterdagavond hadden we dezelfde Martin Koornstra op Urk. Het was een zeer bijzondere dienst waarin Gods kracht merkbaar aanwezig was. Toch merkte Martin op; "Ik merk een afwachtende houding en tegelijkertijd de kracht van God". Ja, sprak Martin verder; Ook ik vind het spannend. Wonderen gebeuren niet altijd. Zelf hebben mijn vrouw en ik ook een dochter wie niet volledig gezond is. Ook heb ik nog nooit een blinde genezen. God roept christenen echter op om discipelen te zijn. De discipelen van Jezus kregen de opdracht om nieuwe discipelen te maken en om te doen alles wat Hij hen gezegd en geleerd had. De opdracht om te genezen maakt ook onderdeel uit van deze lessen. Waarom de ene persoon wel genezen wordt en de andere niet; "Ik weet het niet". Dat is aan God. Een feit is dat er al honderden mensen wel zijn genezen! Het gaat er niet om wat wij denken of zeggen, het gaat erom wat God en wat de Bijbel zegt! - Matteüs 28:16-20 -

 

Albert Bos, Zaterdag 10 Februari, 2018.

 

Er waren veel mensen die in de eerste instantie niet naar de bijeenkomst toe wilden gaan. Ze twijfelden enorm. Ook Albert Bos en zijn vrouw met een aantal vrienden van hen twijfelden. Op het laatste moment zijn ze toch gegaan. Ondanks de enorme pijnen die Albert in zijn been had. Albert was meerdere malen geopereerd aan zijn been en had enorme pijnen. Op een gegeven moment wilde hij door deze heftige  pijn naar huis toe gaan. Zijn vrouw bleef echter aandringen. We zetten door. We zijn er nu. 

 

 

Artikel op www.CIP.nl

 

Albert Bos werd aangeraakt en genezen. In de dagen erna werden er filmpjes doorgestuurd dat Albert liep. Hij heeft de daarop volgende nacht zonder pijn doorgebracht. Ze waren enorm beduusd en konden het nauwelijks geloven en bevatten. Dit verhaal is ook op CIP (Christelijk Informatie Platform) geplaatst. Opmerking 10 Maart 2018: Inmiddels is gebleken dat het lichamelijke herstel niet volledig is zoals gehoopt. Hierover is meer te lezen op www.cip.nl. Het herstel van Edi is wel bevestigd en van blijvende aard.

3. Het derde wonder 

De grootste blijdschap kwam toen mijn vrouw en ik thuiskwamen en hoorden dat een vriend van ons tot geloof was gekomen. Soms kunnen we een hart van steen hebben. Soms kunnen we dikke muren om ons hart heen gebouwd hebben. Soms lijkt het onmogelijk om er door heen te breken. Er is een wonder nodig. Een doorbraak. De woorden die deze vriend had uitgesproken troffen mijn hart; "Kunnen mijn vrienden ook bidden voor een gebroken hart?" We weten dat God al een geruime tijd bezig is in dit gezin. Toch had het tijd nodig om door te breken. Tijdens deze bijeenkomst werd deze vriend en man getroffen door de kracht en liefdevolle Tegenwoordigheid van God. Afgelopen Woensdagmorgen na afloop van de Biddagdienst schudde ik hem de hand; "Gefeliciteerd! Wat zijn we blij en dankbaar dat God je hart heeft aangeraakt!" Te weten Zijn eigendom en kind te mogen zijn is de grootste rijkdom die een mens kan bezitten!

Als je God toelaat in je leven, weet je waar we het over hebben; "Zijn liefde, genade, vrede en rijkdom zijn enorm!".

 

Gebroken hart van steen

4. Het vierde wonder 

Jaren geleden heb ik een profetie uitgesproken in onze Evangelische Gemeente. Deze profetie, oftewel openbaring of voorspelling, luidde als volgt; "Velen zullen komen onder geween en tranen. Velen zullen erkennen dat Ik God ben. Mijn Geest zal het doen. Er zal een opwekking, oftewel een geestelijke herleving, plaatsvinden." Deze profetie heb ik door de jaren heen meerdere malen uitgesproken. Deze profetie had ik ook opgeschreven en aan een broeder meegegeven "als een bewijsstuk" met het oog op de toekomst. Vaak dacht ik achteraf waarom heb ik dit gezegd? Waarom spreek ik zoiets in het openbaar uit? Soms wilde ik achteraf dat ik het nooit had gezegd. Soms schaamde ik mij. In die tijd was het op Urk juist erg onrustig op geestelijk gebied. Des te vaker we baden (o.a. in de vuurtoren van Urk op Woensdagochtend vroeg rond 6:00) des te meer openbaarde zich de duisternis. Als ik nu zie hoeveel mensen er al tot een levend geloof zijn gekomen verbaas ik mij; Het is ongelofelijk. Vrienden van mijn school, vriendinnen van mijn vrouw en de vele jongeren en ouderen die tot een levend geloof zijn gekomen.... Het is onvoorstelbaar! Veel mensen denken na over de doop. Velen denken na over de Heilige Geest. Wie is en wat wil God van mij? Ik wil Hem kennen. Ik wil Hem dienen! 

 

Profetie "Velen zullen komen onder tranen"

5. Samenvatting van wonderen

Terwijl ik aan het schrijven ben, realiseer ik mij dat ik nog wel even door kan gaan. Ik denk aan een vrouw uit onze kring die in geldnood zat. Uiteindelijk riep ze op een dag tot God; U bent mijn Vader! Ik leg mijn zorg bij U neer. De volgende dag werd er een bedrag van 1200 euro door haar brievenbus gedaan!

Meindert Nentjes werd jaren geleden genezen tijdens een gemeentevakantie. Mijn oom Albert Kroon (de opa van Edi Visser en een  bekend visserman op Urk) bad met hem en hij stond op uit zijn rolstoel! Dankzij dit wonder maken zijn ouders nu deel uit van onze gemeente.

Een kringlid (Jan Willem de Boer) merkte eens op; "Als wij alle wonderen niet zouden vergeten en op zouden schrijven, dan hebben we ook zo een boekwerk vol!"... 

God werkt nog steeds! "Hij is gisteren en heden en tot in Eeuwigheid Dezelfde!"

In het Oude Testament sprak God; "Ik ben jullie Geneesheer. Kom bij Mij!" 

In het Nieuwe Testament zegt God; "Kom tot Mij als je vermoeid en belast bent". "Ik ben een God van wonderen"

Ook anno nu zegt God; "Ik ben gisteren en heden en tot in Eeuwigheid Dezelfde!" 

Nogmaals; Niet iedereen geneest. Het gebeurt niet altijd. Laten we niet alles proberen te doorgronden of te begrijpen. Maar laten we eenvoudig doen wat God zegt;

"Bid voor elkaar" "Leg elkaar de handen op" "Bid voor genezing" "Genezing voor ziel, geest en lichaam".

 

Omdat ik al behoorlijk wat informatie op deze blog en website heb staan, kan het zijn dat het een periode stil gaat worden op deze blog.

Ik wil je graag in liefde motiveren om eens goed na te denken over alles wat je leest op deze blog en website.

Leeft God? Kan ik Hem als mens ontmoeten? ...

 

Ga op reis!...en ontdek!...

 

 

Jezus Christus is gisteren, en heden, en in eeuwigheid Dezelfde 

 

Zaterdag 13 Januari, 2018


   -  TERUG NAAR DE BASIS   -   DEEL 3  -

Hoofdstuk 3. De bekering.

De bekering is een daad van je wil. Het heeft niets te maken met emoties, maar met een beslissing. Het is mogelijk dat erg ontroerd te zijn en toch niet bekeerd zoals dat in de Bijbel bedoeld wordt.

Bekeren is "terugkeren", "omdraaien", "die een andere weg inslaan".

Bij Johannes de Doper stond bekering centraal. Hij was degene die de weg moest voorbereiden voor de komst van Jezus. Hij sprak; "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen". En "brengt dan vrucht voort aan de bekering waardig" 

Mattheüs 3:2 en 3:8.

Bekering is daarbij niet met veel inspanning proberen goede daden te gaan doen, maar om te leven naar de nieuwe wetten van Gods Koninkrijk. Ook Jezus riep zondaren op om zich te bekeren.

Oprechte bekering zal altijd gevolgd worden door wedergeboorte. Dat laatste is dan Gods daad aan mij. In Johannes 1:12 staat; "Doch allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in Zijn Naam geloven."

Ander land

Een prachtig voorbeeld staat in Lucas 15:11-32. Het verhaal dat gaat over de verloren zoon. De jongste zoon wil weg. Weg uit het huis van zijn vader, de wijde wereld in. Op weg naar een ander land. Opvallend is dat de vader hem niet tegenhoudt. De zoon is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes.

Uiteindelijk raakt hij alles kwijt en neemt opnieuw zelf een beslissing. Hij zet de beslissing om tot een daad; "En hij stond op en hij keerde terug naar zijn vader".

Bekering is terugkeren naar je Formeerder en Vader.

Bekering in de praktijk

In Handelingen 2:37 staat een praktisch voorbeeld van de bekering. Er wordt geantwoord op de vraag; "Wat moeten we doen mannen, broeders?" 

En Petrus antwoordde; "Bekeert u en een ieder late zich dopen in de Naam van de Here Jezus Christus tot vergeving van uw zonden". De Tien Geboden laten ons zien waarvan we ons moeten bekeren. Ook heeft het te maken met het aan de kant zetten van ons eigen egoïsme, hoogmoed, haat en onreine gedachten. Het is Bijbels leren denken over moraal, ethiek en samenleving.

In 1 Thessalonicenzen 4:3 staat; "Want dit wil God, uw heiliging".

Verkeerde gedachten

We kunnen in paniek raken als we zondige en verkeerde gedachten hebben. Omdat ons verstand ons communicatiecentrum is ontvangt het voortdurend informatie uit allerlei bronnen. Er zijn goede en slechte bronnen. Mijn verstand moet al deze dingen sorteren. Veel impulsen worden gelijk afgewezen. Sommige blijven hangen. Een onreine gedachte kan dus zeker binnenkomen, maar pas "als de begeerte bevrucht is" baart zij zonde. Jezus Zelf rekende met elke verzoeking af. 

Het geloof bewaart ons niet voor verzoekingen, maar we hebben wel de autoriteit gekregen om erover te heersen. Al kan dat een lastige weg zijn. Jacobus 4:7 zegt; "Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden."

Onderwerping aan God geeft ons autoriteit vanuit God over de verzoekingen.

Genade

God beantwoord de bekering met genade. De mens krijgt door de bekering een nieuwe positie. Hij wordt een kind van God. Hij wordt een nieuwe schepping en een burger van een rijk in de hemelen. Hoewel de nieuwe schepping kan zondigen en fouten kan maken, mag hij zich een toch een kind van God noemen. Hij heeft zich tot God bekeerd. Als het goed is, is dat eenmalig. Je ontvangt een eeuwig leven. En dit alles door de genade van God.

                     

 

Zaterdag 16 December, 2017


   -  TERUG NAAR DE BASIS   -   DEEL 2  -

Hoofdstuk 2. De uitverkiezing.

Er blijken nog veel mensen te zijn, die een vertekend beeld hebben van het woord uitverkiezing. Zij menen dat er in de Bijbel teksten te vinden zijn, die erop wijzen, dat de mens reeds voor zijn geboorte is voorgestemd om gered te worden of om verloren te gaan. Een tekst als "Hij ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil ", uit Romeinen 9 vers 18, geeft de aanhangers van deze gedachte wel enig houvast. 

De Bijbel spreekt echter veel overtuigender over de liefde van God en het feit dat Hij wil dat alle mensen tot erkentenis der waarheid komen. (1 Johannes 4:9, Johannes 3:16 - 21, 1 Timotheüs 2:4) Het scheppingsverhaal laat heel duidelijk zien dat de mens een vrije wil heeft. Hij kan zelf kiezen wie hij dienen wil. Adam en Eva zondigden geheel vrijwillig. Het was hun keuze. God had hen een eerlijke kans gegeven en dat doet Hij nog steeds! Hij is immers onveranderd?!

Spurgeon heeft het als volgt gezegd: De uitverkiezing is ondoorgrondelijk. We moeten niet alles willen proberen te begrijpen. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. "We moeten ons richten op de dingen die geopenbaard zijn en niet op de dingen die ondoorgrondelijk zijn". God heeft ons Zijn wil geopenbaard in Zijn Zoon; "Allen die Hem aangenomen hebben heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden". En Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar veel liever dat ze Hem aannemen en liefhebben". 

Daar heeft Hij de mens juist voor geschapen! 

Hij wil een relatie met ons. Hij verlangt naar onze liefde!

Eigen verantwoordelijkheid

Dankzij het offer van Jezus is de redding er voor iedereen, maar de verantwoording ligt bij de mens zelf. 

Voorbeeld

Een klomp vette klei en een pakje boter liggen naast elkaar in de zon. Het is dezelfde zon, maar door de warmte wordt de klei hard en wordt de boter zacht. Dit verschil komt niet door de zon, maar door de substantie. In dit geval gaat het om ons hart. Het ene hart reageert anders dan het andere hart. Het ene hart wordt zacht bij het horen van het evangelie en het andere verhard zich.

 

 

God roept ons allemaal op tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus. (1 Korintiërs 1:9) In principe worden we allemaal geroepen, maar wanneer we er niet op ingaan, maken we onze uitverkiezing niet waar: "Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" (Mattheüs 22:14 en Efeziërs 1:4)

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u overwegen om het boekje "Terug naar de Basis"  zelf aan te schaffen. Hier wordt het onderwerp nog meer uitgelicht. Vragen kunt u eventueel ook stellen middels het forum. Deze is op het moment van schrijven nog in ontwikkeling. Ook mag u eventueel ons mailadres of contactformulier gebruiken. 

 

 

Ga op zoek naar je bestemming! 

 

Zaterdag 9 December, 2017


Deze morgen heb ik mijn voorgenomen te beginnen met het behandelen van het boekje van Kees Goedhart, "Terug naar de basis". Aan de hand van dit boekje wil ik je zo beknopt mogelijk inzicht geven in de fundamentele waarden van het christelijk geloof. Elke week hoop ik een hoofdstukje te plaatsen.

 

   -  TERUG NAAR DE BASIS   -   DEEL 1  -

 

Hoofdstuk 1. De  Schepping.

Genesis 1 : 2 begint met; "De aarde was woest en ledig". God schiep de aarde om erop te wonen en niet als een chaos. God schiep het uitspansel, de aarde, de planten en de dieren. Dan volgt er een soort van gesprek tussen de Drie - Eenheid; "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld".  In vers 27 begint God aan de kroon van Zijn schepping; De mens. Let op het verschil; Dieren werden geschapen naar hun aard en de mens naar Gods beeld. Daarom kan de mens nooit evolueren uit een dier aldus het christendom. 

Scheppen, maken en formeren.

1. Scheppen. In het Hebreeuws "Bara" genoemd. Is scheppen uit het niets.

2. Maken. In het Hebreeuws "Asah"genoemd. Is iets maken uit aanwezig materiaal.

3. Formeren. In het Hebreeuws "Yatsar" genoemd. Is zoals een pottenbakker iets uit klei formeert. 

In Genesis 1:1 staat; "In het begin schiep God"en in Exodus 20:11 staat; "Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt." In Genesis 2:7 staat dat God de mens formeerde uit het stof van de aardbodem. 

De mens.

God besteedt één vers aan de schepping van hemel en aarde, dan lees je tussen de regels door dat er iets fout ging door de val van satan en daarna komen er een aantal verzen die betrekking hebben op het herscheppen van de chaos. Dan gaat de rest van de verzen echter bijna uitsluitend over de mens en zijn relatie met God. Hieruit blijkt dat Gods hart uit gaat naar de mens!

Wij willen zo graag begrijpen wat er allemaal precies is gebeurt. Maar God zegt als het ware; Probeer nu eens te begrijpen hoe goed wij het samen kunnen hebben als je Mij gaat volgen. In Christus zijn onze vooruitzichten geweldig! Dit blijkt uit de Bijbel vanaf het begin tot het eind. God heeft de mens op het oog. Zijn hart gaat uit naar de mens.

Waarom schiep God de mens?

In Jesaja 43:7 zegt God over de mens; "die Ik heb geschapen tot Mijn eer". In Psalm 8:7 wordt een tweede reden genoemd; "Hij schiep de mens om te heersen over het werk Zijner handen".

Geen robots

God gaf de mens de kans om een keuze te maken door in de Hof van Eden de boom van kennis van goed en kwaad te plaatsen. Hij wilde geen robots. Doordat de mens een verkeerde keuze maakte kwam de dood in de wereld. Door de komst van Jezus Christus is er een nieuwe kans geschonken. Jezus wordt in het Nieuwe Testament genoemd; De Boom des Levens. In Jezus Christus is weer nieuw en eeuwig leven mogelijk. 

Vraagtekens

Ongeloof plaatst altijd vraagtekens. Hier begon de satan mee om de mens te verleiden; Hij stelde de vraag aan de Eva; "God heeft zeker wel gezegd.... Gij zult niet eten van ..." Geloof echter belijdt de werkelijkheid van de Schepper. Jezus en Maria verwezen altijd naar de geschreven woorden uit de Schrift toen satan hen probeerde te verleiden; "Er staat geschreven...." en " Mij geschiedde naar Uw Woord".

 

 

      

Zondag 19 November, 2017


Wees dankbaar.

Weer een bijzondere en indrukwekkende prediking. Het zette ons opnieuw even stil. Aan de hand van 3 platen in de kleuren zwart, grijs en wit, legde de prediker uit hoe wij op verschillende manieren kunnen leven. Het zwarte symboliseert dat we in grote ondankbaarheid kunnen leven; Voortdurend mopperend en klagend. Het grijze symboliseert dat we ons er soms niet erg bewust van kunnen zijn, dat dankbaarheid een belangrijk onderdeel is binnen het christelijk geloof. Er kunnen zaken zijn waarvoor we dankbaar zijn. Maar er kunnen ook dingen zijn waarover we mopperen en klagen. Zonder dat we ons dat misschien bewust zijn. Het witte symboliseert een hele nieuwe levensstijl. We leven in grote dankbaarheid. Dit is wat vaak geleerd moet worden. Het kan deel uit maken van een proces.

De prediker wees de gemeente erop dat Paulus in Kollossenzen 3 onder barre omstandigheden leefde toen hij tot de gemeente sprak "Wees dankbaar" en " Dankt God onder alle omstandigheden". Paulus dankte en zong tot eer van God ondanks zijn gevangenschap en benarde situaties. Ook was hij dankbaar voor de gemeente ondanks al hun onvolkomenheden. Deze prediking werd afgesloten met een filmpje. Het ging over Helen. Zij was jarenlang opgesloten in een container vanwege haar geloof. Zomers was het er snikheet en in de winter was het zeer koud. In de container leefde allerlei ongedierte. Ze had honger en dorst. Ze werd gemarteld en geslagen. Toch zag ze kans om bemoedigende bijbelteksten en woorden naar andere gelovigen te schrijven en dankte ze God voortdurend onder alle omstandigheden. Het was haar levens stijl.  Tegen haar martelaren sprak ze; "Ik ben niet boos op jullie. Ik vergeef. Jullie voeren slechts een opdracht uit. Ook ik voer echter een opdracht uit; Ik wil Jezus niet verloochenen. Ga dus maar door, en doe wat je moet doen".

Deze prediking maakte nogal wat los bij mijn vrouw en ik. Eenmaal thuis gekomen hebben we het er samen nog eens uitvoerig over gehad. Thuis werd ik me bewust dat ik een omslag dreigde te maken vanuit het grijze naar het zwarte gedeelte. Soms begrijpen we God niet. Hij werkt soms zo anders dan we graag zouden willen zien. Mij frustreert het soms dat een geestelijke doorbraak maar niet lijkt te komen. Ongeduld, de controle verliezen, onmacht, twijfel en ongeloof dreigen de kop op te steken. Het dreigt dankbaarheid te overspoelen.

Deze ochtend wees God d.m.v. de prediker, een mede-gelovige  en mijn vrouw mij erop; "Jan, laat los en je zult losgelaten worden. Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen". Wees dankbaar. Leer om voortdurend dankbaar te zijn. Leer deze nieuwe levensstijl. Dankt God onder alles! Dank meer en vraag minder. "Woon rustig in je woonplaats en wacht op Mij. Als het moment er is en Ik de tijd rijp acht, zal Ik je roepen".  (Psalm 37 : 3 - 6)

Er is zoveel om dankbaar voor te zijn....

Wat mij de laatste maanden opvalt is dat de preken de laatste tijd erg aansluiten op de gebeurtenissen en ervaringen in mijn persoonlijk leven. Ik moet opnieuw denken aan de woorden; "Ikzelf zal je Leraar zijn en Ikzelf zal je onderwijzen".

Ook op het gebied van dankbaarheid kan ik nog veel leren.

Heer vergeef me en help mij om dankbaar te zijn ondanks alles.

1 Tessalonicenzen 5:16-18 / Hebreeën 12.

Wil je de genoemde video ook zelf bekijken? Klik hier op de link: ⇒ https://youtu.be/I_wGEZuyPdU

 

Dinsdag 14 November, 2017


Waarom wonderen niet altijd gebeuren.

 

Afgelopen Zondag hadden we een bijzondere prediking. Veel mensen waren ontroerd en aangesproken. 

2 Korintiërs 4:16 -10.

In dit korte stukje spoort Paulus meerdere keren aan met de woorden; "Houd goede moed". 

Het feit dat Paulus dit noemt geeft aan dat dit niet vanzelfsprekend is. Ondanks dat de kracht van God in hem woonde, had Paulus te maken met gevangenschap, tegenslagen, vervolging en werd hij gestenigd. Toen Paulus opstond na deze steniging, stond hij niet op om degenen die hem hadden gestenigd "door de kracht van de Geest" omver te blazen. Nee. stilzwijgend stond hij op en liep naar de stad. 

In de Bijbel staat in Romeinen 8: 11 dat "de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood" ook in Zijn kinderen woont. Toch zien we na gebed niet altijd gelijk resultaat.

Het gebeurt lang niet altijd dat een zieke in één keer geneest. Maar al te vaak gaan er vele jaren overeen voordat God een zieke geneest. Hoe kan dat als de kracht van Jezus in ons woont? 

Het antwoord is, dat de kracht van God inderdaad in de gelovige woont, maar dat het God Zelf is die de beschikking heeft over deze kracht!

Gelovigen en de Kerk van Jezus Christus hebben de opdracht om uit te gaan; Om Zijn Naam te verkondigen en om voor elkaar te bidden. Niet twijfelende maar ziende op Hem. Hij is de Bron van Herstel en Genezing voor geest, ziel en lichaam. God is bij machte om het wonder te doen op Zijn tijd en op Zijn wijze.

 

Zie de woorden van Paulus in 2 Corinthe 4: 8-10:

 

In alles zijn wij in de druk, maar niet in het nauw;

om raad verlegen, maar niet radeloos;

vervolgd, maar niet verlaten;

op de aarde geworpen, maar niet verloren;

altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam zal openbaren.

 

Houd goede moed, ondanks de strijd.

 

Zaterdag, 4 November 2017


Het is weer een tijdje stil geweest op mijn blog. De reden hiervan is o.a. dat ik teksten zo kort en nuttig mogelijk wil houden. Ook heb ik deze periode opnieuw gebruikt voor een tijd van bezinning.

Voorbeelden uit Bijbel:

Grote mannen van naam zoals Jezus, David en Jozua, trokken zich terug wanneer ze voor belangrijke keuzes stonden. Ze stemden zich af op God. Welke weg moesten ze inslaan? Het is altijd al Gods bedoeling geweest bij het bedenken en het scheppen van de mens, dat deze een levende relatie met Hem zou hebben. Vooral is deze tijd staat deze tijd en relatie met God vaak onder druk. Het is belangrijk om regelmatig in gesprek te zijn met God en om vooral ook de tijd te nemen om naar Hem te luisteren. 

Ik geef toe dat het verstaan van Gods stem niet altijd even duidelijk is. Ook niet in de stilte. Soms heb ik na lange periodes van gebed en bezinning toch uiteindelijk in vertrouwen belangrijke en essentiële keuzes moeten maken, zonder dat ik de stem van God zeer duidelijk had verstaan.

Er zijn ook belangrijke momenten dat God wel degelijk zeer duidelijk heeft gesproken. Dit zijn momenten die in mijn persoonlijke leven staan gegrift. Het zijn belangrijke mijlpalen in mijn leven welke regelmatig in mijn gedachten naar voren komen. Als ik daaraan denk zijn dat vaak hele warme en liefdevolle woorden geweest. God bestaat. Hij is echt! Kijk naar de schoonheid van de Schepping. Niemand gaat vrijuit. Niemand kan ontkennen dat er een God is. De Schepping, u en ik zijn een wonder wat niet met het menselijk verstand en de wetenschap is te doorgronden.

Zoek God en Leef!

God geeft ons ook alle ruimte om keuzes te maken. Hij belooft Zijn trouw als we Hem liefhebben. Hij belooft ons, dat ons vertrouwen op Hem nooit beschaamd zal uitkomen. Wat een prachtige woorden hé? 

"God, mijn Vader; Ondanks alle onrust die soms in mijn hart leeft, wil ik graag tegen U zeggen; "Ik hou van U. Help mij Uw wil te verstaan. Help mij om volgens Uw wil te leven en te wandelen. Soms lijkt U zo ver weg Vader. Maar ik besluit ook deze dag weer opnieuw om op U te vertrouwen. Uw Woord geeft mij hoop voor nu en de toekomst. Ik wil grote dingen van U verwachten. U Zelf gaat het doen. Ik ben benieuwd Vader naar de toekomst. Ik zie uit! U bent God. Alle eer, lof en prijs komt U toe!"....

 

14 Oktober, 2017


Het is een tijdje stil geweest op mijn blog. Een paar weken geleden zijn we een weekendje weggeweest met de Muzako-groep van onze gemeente. Dit is een team van ongeveer 35 leden welke bestaat uit muzikanten, zangers, zangleiders en personen die gaan over beeld en geluid. Eens in de 2 a 3 jaar gaan we met de groep er even tussen uit voor een periode van bezinning; God en elkaar ontmoeten. Elke keer realiseer ik mij hoe waardevol en bijzonder dit is; Echte vrienden en vriendinnen waar je op kan bouwen. Je kan je hart delen met elkaar. Elkaar bemoedigen. Er voor elkaar zijn. Als je God leert kennen en als je de deur van je hart voor Hem opent, gebeurt er iets bijzonders; Er ontstaat een niet alleen een relatie met God, maar ook een betrokken band met elkaar. Je kan elkaar vinden omdat men zich verbonden voelt in de heerlijke en wondervolle Naam van Jezus Christus. Mensen die Jezus niet op deze wijze hebben toegelaten in hun leven kunnen onmogelijk weten hoe intens deze diepgang kan zijn. De diepe rust en innerlijke vrede vindt plaats door de wedergeboorte en brengt mensen niet alleen dichter tot God, maar ook dichter tot elkaar. 

We hebben een heerlijke fietstocht naar onze accommodatie gemaakt. Het was een fietstocht van ongeveer 10 kilometer vanaf de havenplaats naar onze mooie accommodatie Sier aan Zee, gelegen aan de Westelijke kant van Ameland. We hebben heerlijk gegeten, gezongen, (met elkaar) gebeden en hebben elkaar nog beter leren kennen aan de hand van een disc test. Een deel van de groep heeft de vuurtoren beklommen en met het andere deel van de groep gingen we op Zaterdagmiddag raften en kajakken. Ook reuze leuk om te doen. En wat we uiteraard ook hebben gedaan is wadlopen met de groep. Ook een interessante ervaring.

Het meest bijzondere moment vond ik dat we op zondagmorgen met de groep een ontmoeting hadden in de duinen. Hoog in de duinen met uitzicht op zee, hebben we gezongen en gebeden. Het was een stralende dag. We hebben genoten van een diepgaand woord en samen met elkaar avondmaal gevierd, om onze gemeenschap met God en elkaar ook praktisch uiting te geven. Dit is zo ontzettend mooi. Zo diep. Zo rijk. Zoals God het heeft bedoeld. Onze liefdevolle Schepper. Zijn plan is volmaakt.

Yes. We' ll love our God. He's great! He is the most fantastic! 

 

 

24 September, 2017


Afgelopen week had ik mij voorgenomen wat minder achter de computer te kruipen. Even de tijd nemen om ook van andere dingen te genieten...

Deze morgen stond ik op. Regelmatig betrap ik me erop dat ik zit te piekeren. Deze morgen was ook zo'n ochtend.God, waarom kunnen bepaalde dingen soms zo moeizaam gaan?. Ik verlang naar hulp. Meer hulp. Dat waren letterijk de woorden die in mij opkwamen deze ochtend.

Ik sta op van onze heerlijke lounge bank. Vanaf deze bank loop ik naar onze keukentafel. Hierop ligt de Bijbel. Ik betrap me erop dat het vaak is, dat als ik de Bijbel wil oppakken of stille tijd wil nemen, dat er eventjes een stemmetje is in mijn gedachten influistert; "Zou je dat wel doen? Moet je nog niet wat anders doen wat prioriteit heeft"? Soms lijkt er een onverklaarbare drempel te zijn. Op dit moment doorbreek ik bijna onbewust deze gedachten door tegen mezelf te zeggen; "Als je de Bijbel niet oppakt om te lezen, kan God ook lastig tot je spreken". Hij gebruikt Zijn Woord om Zijn Stem te vertolken. Ik sla de Bijbel op en mijn blik valt op Psalm 121;

 

"Ik hef mijn ogen op naar de bergen; Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw Bewaarder zal niet sluimeren noch slapen. De Here is uw Bewaarder. De Here is uw schaduw aan uw rechterhand. Hij zal uw ziel bewaren. Hij zal uw in en uitgang bewaren tot in eeuwigheid".

 

God helpt en beschermt.

Dat wil ik voortdurend voor ogen houden.

  


  

 16 September, 2017


Onmogelijk project?

Ik herinner me het nog goed. Ongeveer een jaar of vijftien geleden was ik op zee. In die tijd voer ik op een prachtig Urker vissersschip; De UK-246 van de familie Visser. Ik liep door de gang naar mijn hut toe. Voor de deur van mijn hut schopte ik mijn schoenen uit en stopte een moment. En ik bad; "Here God. Wat wilt U van mij? " Waarom houden de plannen mij zo bezig om een jongerencentrum te starten op Urk ? Waarom laat het mij niet los? Qua opleidingen had ik heel iets anders gedaan. Ik realiseerde me dat ik een hele nieuwe opleiding moest gaan doen, een ondernemersplan moest gaan schrijven, marktonderzoek moest gaan doen, gesprekken moest voeren en nog zoveel meer. Het zou minimaal een jaar of vijf van mijn leven in beslag gaan nemen. Is dat de moeite waard? Is dit wat God wil?

God sprak; "Ikzelf zal je Leraar zijn. Ik zal je zelf gaan onderwijzen". Dat raakte mijn hart en deze woorden houd ik voortdurend voor ogen.

Een duidelijk antwoord op de vraag of ik deze weg in moest slaan kreeg ik niet. Totdat ik mijn vraag voorlegde aan mijn vader. Hij zei; "Mozes kreeg van God een bepaalde ruimte en vrijheid. Mozes had de opdracht gekregen om het volk te leiden. God stuurde Mozes bij en zorgde ervoor dat Hij uiteindelijk toch tot Zijn doel kwam. Dat is kenmerkend voor God. Hij heeft mensen een vrije wil gegeven. Hij verlangt dat wij Hem in onze plannen betrekken. Als we dat biddend doen mogen we er zeker van zijn dat Hij ons leidt en bijstuurt. 

In die periode heb ik mijn horeca diploma's gehaald. Ondernemersvaardigheden, Klein Café bedrijf en Sociale Hygiëne. Vervolgens schreef ik een ondernemersplan. Het plan was geschreven. Nu de praktijk. Ik wilde nu wachten op God. Ik wilde wachten op een bevestiging van Hem.

Een aantal maanden hierna waren we eens een weekje thuis van zee. Op die Woensdagavond ging ik naar een bijbelstudie-avond van onze gemeente. Wiechert Hoefnagel had op deze avond de leiding. Wiechert is in het dagelijks leven ondernemer van een supermarkt. Hij sprak de volgende woorden; "Noach kreeg de opdracht van God om een Ark te bouwen terwijl het nog niet regende. Hij kon dit niet zien en ervaren. Toch ging hij in het geloof bouwen aan de Ark." Deze woorden raakten mij. En ik besloot verder te gaan met het "bouwen van een Ark", in de vorm van een jongerencentrum.

Voor de duidelijkheid; "Urk kenmerkte zich juist in die tijd door een jongeren problematiek. Er was veel overlast in de oude dorpskern van Urk van jongeren die in de weekenden uit gingen onder invloed van drank en drugs." Wij hadden vroeger als vrienden een zogenaamde christelijke bar". Er werd geen bier gedronken, er werd christelijke muziek gedraaid en er stond met grote vette letters afgedrukt op een donkerblauwe achterwand; "Jezus Leeft!". Deze bar was in een kleine garagebox zoals er meerdere barren waren op Urk. Het trok veel jonge mensen van allerlei kerken en het was er reuze gezellig. Ook hierin wilde ik mijn zegenrijke ervaringen delen met anderen. Dit is één van de achterliggende gedachten om een jongeren centrum te willen starten. Je kan heel goed uitgaan op een verantwoorde en christelijke manier. Deze voorzieningen zijn op Urk echter nog erg beperkt.

Ik pakte de draad weer op. Ik ging verder met het uitwerken van het ondernemersplan, deed marktonderzoek en voerde veel gesprekken met ondernemers, bedrijven en de gemeenteraad van Urk. 

Inmiddels hadden we een prachtig gebouw op het oog. Het lag op een mooie en redelijk geschikte locatie aan het water. Qua constructie was het een stevig en goed onderhouden gebouw waarin de voorzieningen voor een 1e verdieping al waren aangebracht. In die periode hadden we een adviseur van Koninklijk Horeca Nederland die ons hielp en adviseerde. We liepen om het gebouw heen en bekeken de ruimtes binnen, samen met de verkoper, onze adviseur en architect. We vroegen ons af of de aanpak niet te grootschalig zou worden. Wat is wijsheid? Eerst een klein gebouw aanschaffen en langzaam maar zeker groter worden, of om gelijk voor het totale plan te gaan? Onze adviseur gaf aan dat een plan ook bij je moet passen. We kregen het advies om voor het plan te gaan zoals we dit voor ogen hadden. Voor ons gaf dat een dubbel gevoel. Aan de ene kant mooi. Aan de andere kant vroegen we ons af of dit niet wat te hoog gegrepen zou zijn.

Ook na overleg met mijn vrouw en architect gingen we door volgens het advies van onze adviseur.

Onze architect Ragnar Dunnewolt is een zeer enthousiast en gedreven persoon. Een fantastische man aan onze zijde. We zijn hem nog steeds zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Hij tekende en berekende de plannen tot in de puntjes. Het was (en is nog steeds) een schitterend ontwerp. Hij schetste nieuwe inzichten en ideeën. 

Ondertussen werd het gebouw voor ons vastgehouden door de verkopende partij. De gunnende factor speelde hierin mee. Ze wilden het gebouw graag aan ons verkopen. In totaal hebben ze het gebouw ongeveer zes maanden voor ons gereserveerd. Daar zijn we de gebroeders van den Berg nog steeds dankbaar voor.

De voorlopige verkoopcontracten waren getekend. We hadden de subsidie van €500.000 bijna rond. In totaal hoopten we ruim €800.000 aan eigen vermogen te investeren. We hadden het plan met haar kosten rond de 1,4 miljoen beraamd. Dit bedrag bleek echter niet reëel. Het kwam uiteindelijk uit tussen een bedrag van 2,2 en 2,4 miljoen. Dit was voor mij het punt dat ik zei; "Dat is een te groot risico". Hier kreeg ik de begrotingen niet mee rond. En opnieuw bad ik tot God; "Here God. Ik weet dat voor U niets onmogelijk is. Maar nu wil ik graag een duidelijke bevestiging van U." We zijn ook geroepen om ons verstand te gebruiken en om niet boven ons vermogen te gaan werken, ondanks dat God tot het onmogelijke in staat is. Wij geloven tenslotte dat Hij de wereld en de mens heeft geschapen. Een bedrag van 2,4 miljoen stelt vanuit dat perspectief bekeken dan ook weinig voor. 

Ik sloot het plan af met de woorden tot God; "Vader, als U het wilt zal het gebeuren. Ik twijfel geen moment aan Uw almacht en kracht. Ik geloof in U met heel mijn hart. We gaan echter weer verder als U ons heel duidelijk roept en bevestigt. We willen wachten "op de regen". We willen wachten en gaan op Uw teken. We Zijn bereid en willen gaan op het moment dat U de tijd rijp acht". In alle rust en vertrouwen wachten wij nog steeds. Leuk vind ik het om te weten dat mannen en vrouwen in de Bijbel ook vaak heel lang moesten wachten. God had hen iets belooft en het duurde jaren voordat God Zijn beloften in vervulling liet gaan. Hierbij denk ik aan aan Abraham en Sara. God had Abraham beloofd vader te worden van een ontelbaar groot volk. En ik denk aan de belofte van God aan David dat hij koning zou worden over Israël. Hierin gingen jaren van wachten en beproeving vooraf. Vaak gebruikt God dit om het geloof en vertrouwen te testen en sterker te maken.

Ik ben nog steeds erg benieuwd wanneer en hoe of God dit uiteindelijk vorm gaat geven. 

Hierbij heb ik onderstaande tekst steeds voor ogen welke mijn vrouw Jolanda een keer onverwachts aan mij gaf toen zij van boven naar beneden de trap af was gelopen, de keuken in kwam en de volgende woorden sprak uit Psalm 20;

"Hij geve u naar uw hart. Wij zullen juichen over uw overwinning en in de Naam van onze God de vaandels opsteken; De Here vervulle al uw begeerten. Hij zal de overwinning geven."

Ik kan me niet heugen dat mijn vrouw me ooit eerder een tekst heeft gegeven. Vaak gebruikt God mensen om Zijn stem te vertolken. Dit was ook zo'n moment. Momenten dat God spreekt werken als mijlpalen en krachtige steunpilaren in mijn leven. Deze woorden zijn in mijn hart verankerd en drijven en motiveren mij voortdurend.

Wij dienen een geweldige en machtige God. Hij heeft ons lief. En wij Hem!

 

14 September, 2017


Het is een drukke week geweest. Alles viel samen. Dat heb je wel eens. Met voldoening kijk ik erop terug.

Een aantal jaren geleden werd mijn arbeidscontract niet verlengd. Het gaf een dubbel gevoel. Aan de ene kant sta ik altijd open voor nieuwe uitdagingen. Aan de andere kant zag ik er tegenop om opnieuw het hele proces van solliciteren in te moeten gaan. Ik had alles net een beetje op de rit en had het ontzettend naar mijn zin. Leuke sfeer, leuke collega's, uitdaging en ambitie. 

Op een gegeven moment had ik het gehad met solliciteren. Ik kon mezelf er niet meer toe motiveren. Wat nu? Ik schreef een ondernemersplan en hoefde daardoor voor een bepaalde periode niet meer te solliciteren. Ik kreeg zes maanden de tijd om te gaan bouwen aan iets nieuws. In deze tijd zijn Spiritualnet en Kerkplazanederland geboren. Mijn grootste wens is, dat alle gaven en talenten die ik, mijn vrouw, onze kinderen en onze naasten hebben, zo optimaal mogelijk te gebruiken en in te zetten tot opbouw en stichting van het Koninkrijk van God. Verder heb ik niet veel hobby's. Dit is mijn voortdurende passie.

God zegt in de Bijbel dat alles mogelijk is voor degene die gelooft.

Dat vind ik prachtig.

God daagt Zijn kinderen voortdurend uit om te gaan voor het onmogelijke.

Ik moet eerlijk zijn. Ik vind dat ik dit nog lang niet heb bereikt. Er zijn mensen die al heel wat meer hebben bereikt. Mensen zijn tot geweldige resultaten in staat. David zegt in de Psalmen dat "God de mens bijna goddelijk heeft gemaakt". Ook zonder overleg met God kan een mens veel bereiken. Zelf wil ik graag resultaat boeken met de hulp van God. Iets bereiken wat buiten mijn eigen kunnen reikt. Ik wil rustig wachten tot het moment dat God mij roept. In stilheid en vertrouwen wil ik wachten. Hierin zal mijn sterkte en kracht zijn. 

Voor nu sluit ik af met een nadenkertje;

" Als je het zelf probeert faal je...Als je Hem vertrouwt zal Hij het volbrengen."

 

 

10 September, 2017


Gisteren jarig geweest. Altijd fijn. De vele warme felicitaties en leuke presentjes. Deze keer hielden mijn vrouw, dochter en ik onze verjaardagen tegelijk. Het was een stroom van familieleden, vrienden en vriendinnen. Dat is een zegen. Dankbaar.

 

8 September, 2017


Onze dochter hield vanavond haar verjaardag met een aantal vriendinnen. Om ze samen een gezellige tijd te gunnen, zonder meeluisterde ouders, zijn mijn vrouw Jolanda en ik naar boven gegaan. Jolanda wilde graag een filmpje kijken. Ja, ook wij hebben Netflix op onze laptop geïnstalleerd staan. Het geeft een wat dubbel gevoel om dit te openen. Wat staat er toch een rotzooi tussen. Als christenen proberen we altijd te kijken naar films die, in hoeverre dat mogelijk is, verantwoord zijn. Het liefst kijken we films die op waarheid zijn berust. Films die uit het leven zijn gegrepen. Ik vraag me regelmatig af hoe mensen het voor elkaar krijgen om zoveel "ziekelijke films" te produceren. Als ouders heb je verantwoording naar je kinderen toe. Ouders dienen het goede voorbeeld te geven. Hoe kan het dan dat er zoveel volwassenen zijn die hun bijdrage leveren aan het produceren, meewerken of het kijken naar dergelijke films? Veel mensen zeggen dat onze maatschappij verziekt is. Veroorzaakt door de vele terroristische aanslagen, kinderen die op scholen onschuldig worden doodgeschoten, het respect dat verdwijnt voor ouderen, normen en waarden die verdwijnen... In hoeverre zijn we daar als ouders zelf niet verantwoordelijk voor? In hoeverre geven wij als ouders nog het goede voorbeeld?

I question it!

Maar ik dwaal af..

Ik was begonnen met een filmpje uit te zoeken. Ik kon deze maar moeilijk vinden. Daarom gaf ik de laptop over aan Jolanda. Waarom ook niet? Negen van de tien keer zoek ik de verkeerde uit en moeten we deze halverwege uitdrukken. Bijna was ik in slaap gesukkeld, totdat Jolanda zei; "Deze lijkt wel wat. Wat denk jij?".

En zo keken we deze avond samen, al liggend op ons bed met de laptop in het midden, de nieuwe film Bokeh. Als een jong Amerikaans stel ontdekt dat ze tijdens hun reis in IJsland de enige overlevenden zijn van een sinistere Apocalyps, overdenken ze hun liefde en toekomst. We vinden het een bijzondere film. Het is niet een film met een "eind goed, al goed" verhaal. Het is wel een film dat je meeneemt in een bijzondere ervaring. Ook vind ik het een film met mooie beelden. Zou ik deze film aanraden? Tja. Lastig. Ik vind deze film niet super goed, maar ook niet slecht. Een 7 dan maar?...

Als afsluiter van dit stuk; 

Neem jezelf (opnieuw) voor om zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven.

Voor je kinderen. Voor je vriendinnen. Voor je vrienden.

Durf anders te zijn. Durf tegen de stroom in te gaan. 

Bescherm elkaar.

Hou van elkaar.

Investeer in elkaar.

 

Woensdag 6 September, 2017


Deze morgen schiet ik veel te vroeg wakker om 5:29 op een wel erg bijzondere manier. Ik word wakker met Herman Brood in mijn gedachten. Bijzonder is het omdat ik wel wat fragmenten uit het leven van Herman Brood ken, maar dat Herman niet een persoon is waar ik veel mee bezig ben geweest. Hoe kom ik in vredesnaam bij Herman Brood? Ik sta voor een keuze; Of verder proberen te slapen, of op staan en gaan schrijven. Mijn voorkeur gaat uit naar het eerste. Ik overweeg om vanavond te gaan schrijven. Het lijkt er echter op alsof ik word gedrongen om op te staan. Dan maar op staan. Wie weet is het stuk van belang voor een persoon deze dag. 

Ik type de woorden "Herman Brood en God" in op Google en stuit op het stuk van Andries Knevel uit 28 December 2013 "Tranen voor Herman Brood". Andries Knevel is hier in gesprek met Henk Binnendijk. Henk raakt ontroerd als hij terug denkt aan zijn ontmoeting met Herman Brood in zijn Atelier destijds. De volgende woorden zegt Henk; "Een prachtmens was Herman ondanks zijn turbulente leven. Herman was recht voor z'n raap. Hierbij haalt Henk Binnendijk de woorden van Herman Brood aan; "We zijn hier niet om over koetjes en kalfjes te praten, we zouden het over God hebben". Dat maakte de ingang tot het gesprek erg gemakkelijk. Er vond een ontmoeting plaats tussen twee mensen uit twee hele verschillende werelden. Gods liefde en bewogenheid raakte het hart van Henk. Henk vond het vreselijk toen hij hoorde dat Herman Brood een einde aan zijn leven had gemaakt. Maar wat hebben wij te zeggen? Wie zijn wij om te oordelen? Henk gaat verder; Stel dat ik straks voor Gods Aangezicht sta en Herman komt voorbij en ik zeg tegen God; Dat is Herman, die moet U genadig zijn. Henk raakt onder deze woorden in tranen en gaat vervolgens door; Ja, ik weet; "Ik heb niets tegen God te zeggen in dit opzicht." Maar voel je wat God doet in je hart?! "Die bewogenheid. Die grote liefde van God voor de mensheid? " Mooie jongen. Een prachtig mens was die Herman. Natuurlijk kan je er een negatief verhaal tegenaan hangen. Maar God laat Zijn liefde aan je voelen omdat Hij in je woont. Tussen haakjes; Dit komt overeen met de verzen uit de Bijbel waarin Jezus op aarde wandelde en Hij bewogen was met de mensen. Omdat Hij zag hoe ze gebukt gingen onder de zware lasten van ziekte, zonde en gebondenheid. Hij was gekomen om "gevangenen vrij te maken". God had Zijn Zoon Jezus juist naar de wereld gezonden om mensen te redden. Henk gaat verder; "Dank U voor Uw liefde die in mij woont. Help me God om U niet in de weg te staan." En Henk verwijst vervolgens naar Corrie ten Boom welke deze woorden ook vaak bad. En dan sluit Henk Binnendijk af met de woorden; " En dit is waar ik vaak aan terug denk; Aan alle ontmoetingen met zoveel verschillende mensen. "Wat was het goed zeg!". God kijkt niet naar de buitenkant. God kijkt vooral in het hart van mensen. Met liefde en compassie.

 

"I wanna give you a flower as a present. It is bloodred, for it has grown by His cross." 

 

Vlak na het schrijven van bovenstaand artikel komt het volgende lied in mij naar boven;

 

"I wanna give you a flower as a present. I wanna give you a comfort for your wounds. I wanna give you what it takes to make it pleasant. And I wanna sing to you the best kind of tunes. But if the music is the only thing that you want. And if the music is the only thing on earth. Then the music would be as dead as your own heart. And the life that you live what is it worth. Do you want, to have that flower, of Jesus. It is bloodred, for it has grown by His cross. It maybe, some tears, will fall from His eyes.  When He sees, that you receive and say I will. But if all that Jesus did has no purpose And if life that he gave is meaningless. Then these words would be as dead as your own feelings. And likewise life, that you're living here on earth."

 

 

Dinsdag 5 September, 2017


Deze morgen lees ik Psalm 33 vers 20 - 22; 

"Onze ziel verwacht de Here. Hij is onze hulp en schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart.Ja, op Zijn heilige Naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen."

 

 God is onze burcht. Een veilige Vesting.

 

Deze morgen ontwaak ik met het idee om meerdere blogs te gaan schrijven. Elk apart toegespitst op haar doel. Een tweede blog met als thema; Genade, liefde en vergeving en met als doel; Heldere en beknopte uitleg over de basis fundamenten van het Evangelie. In de derde blog wil ik graag de gehele Bijbel doornemen vanaf het eerste boek Genesis tot aan het laatste boek Openbaringen, met als doel om de Bijbel te leren kennen in het bredere geheel.

In de nabije toekomst hoop ik tevens nog iemand te vinden die wil schrijven over actuele spirituele onderwerpen. Ook onder christenen sluipen gevaarlijke zaken binnen zoals invloeden vanuit oosterse religies, New Age en alternatieve geneeswijzen. Niet alles is meer even helder. Om een veilige haven te kunnen vinden is het belangrijk om een goede koers te blijven volgen. Zodra wij iemand gevonden hebben die hierover wenst te schrijven, hoop ik deze blog toe te voegen.

Ook de andere twee blogs hoop ik in een wat later stadium nog toe te voegen. 

 

 

Een veilige haven waar meerdere boten rustig en beschermd liggen afgemeerd. .

Zijn onze "geesten" in het hiernamaals ook zo veilig? 

  


 

Na een heerlijke nachtrust in eigen bed werd ik om 7:29 wakker. Normaal ligt dit tijdstip rond 06:30. Ik vind het heerlijk om vroeg op te zijn en om nog even lekker wat te doen in alle rust en stilte voordat de rest van het gezin ontwaakt. 

Mijn gedachten gaan uit naar onze websites en blogs. Apart eigenlijk; s' Morgens vroeg ontwaak je vaak met nieuwe ideeën en plannen. Zelfs soms midden in de nacht! Dan schiet ik zomaar wakker met een helder plan, idee, lied  of inspiratie voor een bepaald onderwerp. Heb jij dat ook wel eens? Dat doet mij herinneren aan een vers uit de Bijbel waarin staat; " God geeft het Zijn beminden in de slaap". Vaak is het zo dat God spreekt op momenten van rust. In de stilte. Daarom zingen wij bijvoorbeeld het lied in onze gemeenten en kerken; "Weest stil en weet dat Ik ben uw God". (Psalm 127 vers 2 en Opwekking 154, 717, 464)

 

 

Misschien niet helemaal een passend plaatje, maar ik vond deze toen ik zocht naar een foto met het onderwerp rust.

Of stilletjes toch een voorbeeld voor ons?

Zaterdag 2 September 2017


Deze morgen ben ik wat later wakker dan normaal gesproken. Dit komt waarschijnlijk doordat het ritme wat anders is door de vakanties. We zijn net terug van een heerlijk weekje vakantie met mijn schoonouders, vrouw en onze jongste twee kinderen. We zijn in Voorthuizen geweest op camping "De Boshoek". Een leuke, nette en kleinschalige camping. We hebben genoten van het prachtige weer. Lekker s' ochtends samen buiten genieten van een heerlijke, verse broodmaaltijd. Afwisselend met leuke uitstapjes in de omgeving. Hierbij denk ik aan de vele gezellige dorpjes en het prachtige recreatiegebied Zeumeren. Onze jongste dochter heeft daar verschillende keren gewaterskied. Zeker een aanrader! Zondagmorgen zijn we als gezin naar een eigentijdse en laagdrempelige kerkdienst geweest van " De Doorbrekers". Tijdens vakanties bezoeken we verschillende soorten kerken. We vinden het fijn om op de hoogte te blijven van verschillende ontwikkelingen en om betrokken te blijven bij meerdere stromingen. Ook bezoeken we kerken zoals hervormde en (oud) gereformeerde gemeenten. Zo is onze oom Rein Bakker bijvoorbeeld op dit moment predikant in de Oud Gereformeerde gemeente Barneveld. Er ligt een uitnodiging voor ons klaar om op 30 September aanwezig te zijn bij zijn nieuwe bevestiging te Alblasserdam. Natuurlijk zijn er verschillen. Toch kunnen wij genieten van elke dienst en prediking, zolang God centraal staat en het Woord in de basis goed is. Oeps;... Ik kom er net achter dat wij dat betreffende weekend weg zijn. We gaan een weekendje naar Ameland met het muzako-team van ons gemeente. Altijd top! Wel erg jammer dat we niet bij de bevestiging van oom Rein Bakker kunnen zijn...

 

1 September 2017 - Even voorstellen -


Mijn naam in het dagelijks leven is Jan Bakker. In mijn werkperiode bij een Nederlandse bank, noemde een collega mij af en toe gekscherend John Boulanger. Veel schrijvers en auteurs kiezen ervoor om pseudoniem te werken. Dat is niet mijn doel. Ik vind het gewoon leuk om onder deze naam deze blogs te schrijven. Ik ben geboren in de jaren zeventig, in een warm gelovig en christelijk gezin. Mijn vader is jarenlang voorganger geweest in een Evangelische gemeente in Urk. Mijn moeder was een zeer gelovige en oprechte vrouw. Op 26 Oktober 2016 is zij helaas overleden. Hierover hoop ik later meer te vertellen. Ons gezin bestaat uit vijf jongens waarvan ikzelf de oudste ben. Op 21 jarige leeftijd trouwde ik met mijn huidige fantastische vrouw; Zij is altijd opgewekt en spontaan. Een bron van zegen. Zij heeft net zoals ik veel liefde voor God en onze vier fantastische dochters. Inmiddels zijn we ook gezegend met twee enorm leuke kleinkinderen en twee schoonzonen waarvoor we zeer dankbaar zijn. Al mijn broers, zwagers en schoonzussen zijn getrouwd en de meeste zijn inmiddels gezegend met kinderen. Onze families zijn behoorlijk close en kunnen goed met elkaar opschieten. Liefde onder elkaar staat centraal. Onenigheid en ruzie onder elkaar komt nauwelijks voor. En is er een klein geschil of onenigheid dan wordt dit vrij snel weer bijgelegd. Ik denk dat onze liefde tot God en onze naaste hier een belangrijke bijdrage in levert. Het helpt ons om in liefde naar elkaar om te zien, om elkaar te vergeven als dat nodig is en om elkaar te respecteren ondanks onze gebreken en tekortkomingen. Ook mijn schoonouders ben ik dankbaar. Hun liefde tot God en naaste is kenmerkend in woord en daad. Zij zijn een voorbeeld voor ons en onze (klein) kinderen. We are so gratefull...Thanks to God, our church, and family!.

 

 

Links boven: Mijn vader in zijn jonge jaren als schipper op hun eigen schip de UK - 263 "De Orion". 

Boven in het midden: Mijn beide ouders in de jaren 70.

Rechts boven: Mijn beide ouders als voorgangers-echtpaar in onze Evangelische Gemeente "De Morgenster".

Links in het midden: That's me; Jan Bakker en daarnaast in het midden mijn vrouw Jolanda Bakker - Taal. (haar vader is van Scheveningse afkomst en zoon van een bekende haring trawler-schipper Jacob Taal in de jaren 50. Zie foto onder.)

Links onderin: Mijn vader als voorganger. Hij is hier bezig om een pasgeboren baby aan "God op te dragen" en om Gods zegen over dit jonge leven uit te spreken.

Rechts onderin: Een foto met onze vader en mijn vier broers. Dit was tijdens de trouwdag van onze jongste broer Willem Bakker.

Een foto van onze kinderen ontbreekt (nog). Op dit moment krijg ik het nog niet voor elkaar om een leuke foto van hen te laten zien. I' ll understand... (..)

De opa en oma van mijn vrouw Jolanda Bakker - Taal; Jacob Taal en Anna Taal - Bal. 

 


 

Welkom!

Hartelijk welkom op mijn persoonlijke blog. In deze blog schrijf ik over mijn persoonlijke levenservaringen. Hiermee hoop ik je te helpen in je geestelijke zoektocht. Of zoek je bewust of onbewust juist niet? Dat kan een gevaarlijke toestand zijn. Cru gezegd; Je stapt vandaag of morgen buiten de deur en iemand anders rijd je bijvoorbeeld per abuis dood. Dat gebeurt dagelijks. In het verkeer in Nederland zijn in 2016 zo'n 629 fatale verkeersongelukken geweest. In 28 EU lidstaten ligt dit aantal gemiddeld rond de 26.000. Wereldwijd ligt het gemiddeld aantal verkeersdoden rond de 1,25 miljoen. Wie garandeert jouw het leven? Wat gebeurt er met jouw na je sterven? In het natuurlijke leven regelen we allerlei zekerheden; Een hielprikje na de geboorte om ziektes uit te sluiten. Een spaarpotje voor de toekomst. We regelen allerlei verzekeringen en pensioenen om mogelijke risico's uit te sluiten. Toch wordt er over het leven na de dood vaak nonchalant gedaan. We wuiven het weg als nuchtere Hollanders. In hoeverre kunnen we daadwerkelijk beschikken over leven en dood? Medici hebben veel kennis en macht. Toch zijn er grenzen. Is er Iemand die jouw heeft bedacht? Is er Iemand die een volmaakt plan heeft bedacht en deze zorgvuldig uitwerkt totdat dit resulteert in een uniek en schitterend resultaat? Is er Iemand die alles bestuurt? Is er Iemand die regeert, hoog verheven boven alle overheden, koningen en presidenten? Of is er geen plan en zijn we een vrucht van het product toeval? Het resultaat van een explosie? No plan, no goal? Een doelloos leven? Is het niet zeer belangrijk om zekerheid en rust te vinden in vragen als deze? Ik hoop dat mijn ervaringen en levensweg met God je kan helpen.

(bronnen: https://www.swov.nl & WHO - Wereldgezondheidsorganisatie)

 

- Opgegroeid in de jaren 70 -