Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Spelen met vuur


Wat is Voodoo?


Voodoo is een geloof met veel verschillende gewoonten en gebruiken. In elk land, in elke streek en in elk dorp is voodoo weer anders. Voodoo-aanhangers geloven dat één God de wereld heeft geschapen en dat er een heleboel goden, godinnen, geesten van voorouders en andere onzichtbare krachten bestaan. De geesten van goden kunnen in mensenlichamen wonen.

 

Pixabay

Verspreiding


Vanaf het begin van de zestiende eeuw zijn door de slavenhandel van West-Afrika naar West-Indië verschillende Afrikaanse religies vervlochten. Vooral na de vrede van Rijswijk in 1697 en het ontstaan van Saint Dominique (nu Haïti) zijn veel slaven uit het Franse deel van Afrika naar Saint Dominique vervoerd en is door Franse invloeden de naam Vodou ontstaan.

 

Pixabay

Betekenis Voodoo


Het woord ‘voodoo’ komt van het woord ‘vodun’. Dit is een woord in het Fon, één van de talen die in Benin worden gesproken. Vodun betekent ‘god’, ‘mysterie’ en ‘geest’.

Voodoo is een engelse naam voor de Haïtiaanse religienaam 'vodou'. Het wordt tegenwoordig gebruikt voor alles wat met occulte religies te maken heeft en wat ook in Nederland als zodanig wordt gebruikt en wordt omschreven. 

Men veronderstelt dat het afkomstig is van 'vaudou en/of vous deux', dat eenvoudig gezegd 'twee' betekent, wat duidt op de twee kanten van de Voodoo samenleving 'het goede en slechte' maar ook 'een God en de mens'. De Afrikaanse religies zijn door de trans-Atlantische slavenhandel in Amerika beland, waardoor steeds vaker de Amerikaanse schrijfwijze werd gebruikt. Een groot aantal voormalige slaven heeft zich mede door de Amerikaanse Burgeroorlog in Louisiana gevestigd en dat is nu de bakermat van de Amerikaanse voodoo. De meest zuivere vorm van vodou op het Amerikaanse continent wordt in Haïti geëerbiedigd.

 

Pixabay

Verwarring door de naamgeving

De naamgeving is zeer verwarrend omdat er bij de slaventransporten verschillende landen betrokken waren en de slaven uit verschillende delen van Afrika werden gehaald. Door deze verschillen is ook de Creoolse taal ontstaan die door de slaven werd aangeleerd en nog steeds wordt gesproken. Andere oorzaken van de verwarring zijn de kerstening door de kolonisten, waardoor de religies nieuwe vormen hebben aangenomen om het bestaan ervan te kunnen continueren. Ook was dit het geval door de plaatselijke omstandigheden, omdat sommige originele attributen niet aanwezig waren, Door de veranderde situatie zijn nieuwe vormen van belijdenis geboren en nieuwe namen ontstaan. Hierdoor is het mogelijk dat verschillende namen voor dezelfde religie worden gebruikt en de betreffende geesten worden verwisseld of van naam zijn veranderd. Het is wel duidelijk dat de naam vodou in Haïti is ontstaan door Franse invloeden en daarna in Amerika de naam voodoo heeft gekregen. Enkele andere voodoo religies op het Amerikaanse continent zijn Santería op Cuba, winti in Suriname en Candomblé in Brazilië.

 

Pixabay

Officiële religie

Er zijn enkele landen die de voodoo als officiële religie hebben zoals de staat Benin waar op 10 januari de 'Voodoo dag' wordt gevierd. In Benin en in het buurland Togo zijn voodookloosters te vinden. Haïti heeft sinds 2003 de vodou als officiële religie ingevoerd.

Waar wonen voodoo gelovigen?

Veel voodoo-aanhangers wonen in West-Afrika, in Haïti en andere eilanden in het Caribische gebied. In de Verenigde Staten en in Zuid-Amerika. Ze vormen niet één groep, spreken verschillende talen en hebben allerlei nationaliteiten en verschillende gewoonten.

 

Pixabay

Ontstaan en verspreiding over de wereld van voodoo

Aan de kust van West-Afrika ontstonden de eerste dorpjes en koninkrijken. De bewoners zwierven niet langer door het land om te jagen en voedsel te verzamelen, maar gingen meer doen aan landbouw en veeteelt. De invloeden van voodoo zijn over de gehele wereld behoorlijk toegenomen. Ook in de muziek en films zijn deze invloeden te merken. 

Stichter

Het voodoo-geloof kent geen officiële stichter. Wel is er een verschil tussen priesters die de boodschappen van de goden uitleggen en de 'gewone' gelovigen.

Wie is de Voodoo God?

Voodoo aanhangers geloven in het bestaan van één oppergod. Een groot en machtig God waar wij als stervelingen niet mee kunnen praten. Deze God wordt nooit afgebeeld en heeft verschillende namen. De meest voorkomende namen zijn 'Mawu' en 'Bondye'. Bondye staat voor goede God. Men kent meerdere goden en godinnen naast deze Opper God. Over elke god en godin bestaan verhalen waarin wordt uitgelegd met welk deel van het leven of de natuur die god of godin te maken heeft. De één heerst de zee en de ander over de lucht. De ene god kan gelovigen beschermen tegen ziektes en de ander kan vruchtbaarheid scheppen. Elke god heeft zijn eigen kleuren en symbolen.

 

Pixabay

Voodoo boek

Er is geen heilig voodoo boek waarin staat wat gelovigen mogen en niet mogen doen. Er zijn wel veel boeken over voodoo te krijgen waarin staat hoe de geesten wereld in elkaar zou zitten. Ook staan hierin vaak alle taken omschreven van voodoo priesters en priesteressen. Aanhangers kennen de gewoonten en gebruiken die van ouders en voorouders zijn geleerd en overgenomen. 

Hoodoo

Voodoo op Haïti heet ook wel ‘Hoodoo’. Dit is om het verschil met de West-Afrikaanse vorm van de godsdienst aan te geven. Eén van die verschillen is dat er op Haïti boeken worden geschreven met informatie over kruidenmengsels en het brouwen van drankjes, hoe geneeskrachtige kruiden geplukt moeten worden en hoeveel er betaald moet worden om te voorkomen dat de natuurgeesten boos worden.

Hoodoo is ook de magische kant van voodoo. Hierbij worden voorouders en of geesten opgeroepen om zieken te genezen, macht uit te oefenen of de toekomst te voorspellen. Hierbij kent men een onderscheid tussen witte- en zwarte hoodoo. Bij zwarte hoodoo is sprake van zwarte magie. De grens tussen hoodoo en voodoo is erg vaag.

 

Pixabay

Rituelen

Offerrituelen spelen een centrale rol in het leven van een Voodoo gemeenschap en worden dagelijks kleine hoeveelheden voedsel, tabak of rum geofferd. Er worden speciaal voor dit doel gemaakte voorwerpen gebruikt zoals kalebassen, schalen en figuren van aardewerk. Deze worden niet alleen gebruikt om de geesten te voeden maar dienen tegelijkertijd ook als hun tijdelijke behuizing waardoor hun krachten gebruikt kunnen worden. Door te putten uit dit reservoir van krachten zou de mens zijn leven een gunstige wending kunnen geven.

 

Pixabay

Bij belangrijke voodooceremonies is een priester (soms houngan genoemd) aanwezig en wordt er gebruikgemaakt van muziek door middel van drie of vier trommels en kunnen dieren worden geofferd. Het is hierbij de bedoeling dat een geest gebruikmaakt van iemands lichaam om zo duidelijk te maken welke hij of zij is, waardoor de persoon in trance raakt of bezeten wordt.

Het meest bekende voorwerp is de voodoopop, maar deze wordt in werkelijkheid niet veel gebruikt. Een voodoo pop kan twee functies vervullen. Als afbeelding van de geest stelt het de god of geest voor waartoe gebeden wordt. De pop kan ook een bepaald persoon uitbeelden waarvoor genezing of een beter lot gevraagd wordt. Bij de magische rituelen van de hoodoo zou iemand met een voodoopop kunnen worden vervloekt door de pop te verbranden, te doorboren of in een kistje te begraven.

 

Pixabay

Loa's

Binnen de voodoogemeenschap worden verschillende 'Loa's' onderscheiden. Een Loa is een geest of godheid met bijzondere krachten. Meestal richt een gemeenschap zich op een van de meer dan tweehonderd Loa's. Elke Loa heeft een symbool dat een veve wordt genoemd. Bekende Loa's zijn:

Baron Samedi, de Loa van de dood. Hij wordt aangeroepen om te voorkomen dat iemand zal sterven.

Papa Legba, de Loa van het hiernamaals. Via hem wordt gecommuniceerd met de doden.

 

Pixabay

Fetisj

Een voorwerp dat goddelijke krachten kan bezitten noemt men 'fetisj'. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een poppetje zijn.

Geesten

Men gelooft dat geesten overal wonen: In het water, in de lucht, in het hout en in vuur. In rivieren, bomen of bergen. Ook in dingen die door mensen zijn gemaakt zoals rituele voorwerpen, kruizen of poppen. 

 

Pixabay

Trance

Goden en godinnen kunnen in het lichaam van gelovigen wonen. Ze kunnen zich openbaren tijdens rituelen waarbij gelovigen in een trance raken waardoor men gelovige boodschappen van goden door kan geven. 

 

Pixabay

Offers

Toeval bestaat niet volgens voodoo-gelovigen. De geesten van de goden en godinnen zorgen overal voor: zowel voor het geluk als het ongeluk, geboorte en dood. Goden hebben een goede en een slechte kant. Met de goede kant beschermen ze mensen en met hun kwade kant kunnen ze bijvoorbeeld natuurrampen veroorzaken. Om beide kanten in balans te houden moeten er offers aan de goden worden gebracht.

Eng aan voodoo

Veel mensen vinden voodoo gevaarlijk. Ze geloven dat mensen die aan voodoo doen, poppen maken met daarin de nagels of haren van iemand die ze kwaad willen doen. Als er dan spelden in die poppen worden gestoken, zou het slachtoffer vreselijke pijn krijgen en misschien zelfs kunnen overlijden. De geestelijke wereld zeer gevaarlijk zijn. 

Goed en kwaad

In Haïti maken ze een verschil tussen de goede (Rada geesten) en de kwade (Petwo geesten). Men gelooft dat Petwo geesten niet zomaar kwade dingen doen, slechts alleen als ze niet genoeg aandacht krijgen. Er zijn ook voodoo-priesters en priesteressen die alleen slechte geesten aanbidden. (zwarte magie)

 


 Voodoo Dans - Pixabay

Heilige plaatsen

De voodoo kent geen plaatsen die voor de hele geloofsgemeenschap heilig zijn. Op 10 Januari is er wel de nationale voodoo dag. Dan trekken in Benin veel aanhangers naar Ouidah. Op Haïti zijn er gelovigen die op bedevaart gaan. 

 

Benin - Pixabay

Kabras en yeyes

De rol van priesters wordt in het winti geloof vervuld door de loekoeman (ziener) en de abonuman (diegene die de ceremonies leidt).

Het is hun taak dat de kabras (zielen van overlevenden) en de yeyes (geesten) rust en vrede hebben.

Manbo en ougan

Dit zijn de namen in Haiti voor een priesteres, manbo en de priester, oungan of houngan. In Benin, een land in West-Afrika, vragen de gelovigen aan een orakel of ze priester of priesteres mogen worden en welke god ze dan moeten dienen. Men kan niet zelf kiezen voor het priesterschap. Sommige mensen zijn voorbestemd om priester of priesteres te worden zoals bijvoorbeeld tweelingen. Of kinderen die geboren worden in een familie met alleen maar voodoo-priesters en priesteressen. Degene die is uitgekozen moet een opleiding volgen en allerlei inwijdingsrituelen doorstaan. Dat gebeurt meestal op een afgelegen en geheime plek, zoals een klooster. Veel voodoo-aanhangers geloven dat tweelingen bijzondere krachten hebben en geluk brengen. Ze hebben een aparte positie in de samenleving. Tweelingen zijn zo speciaal omdat ze symbool staan voor alles wat twee kanten heeft: het menselijke en het goddelijke, het sterfelijke en het onsterfelijke, de zichtbare wereld en het geestenrijk.

 

Pixabay

Inwijding

Elke priester of priesteres dient één god of godin. Vaak krijgen ze tijdens hun opleiding een nieuwe naam en moeten zich vanaf dat moment aan bepaalde regels houden. Sommigen mogen bepaalde dingen niet meer eten. Ze krijgen tatoeages of littekens op hun wangen of voorhoofd. Zo zien anderen meteen bij welke god of godin deze priester of priesteres hoort.

Belangrijke taak 

Eén van de belangrijkste taken van voodoo-priesters en priesteressen is het genezen van zieke mensen met de hulp van goden en godinnen. Voodoo-priesters gebruiken soms ook gewone medicijnen.

Kruiden

Voodoo-priesters en priesteressen kunnen vaak de toekomst voorspellen en bepaalde ziekten genezen waar meestal kruiden bij worden gebruikt. Ze kunnen alleen kwalen wegnemen die zijn veroorzaakt door geesten. 

 

Pixabay

Eigen manier

Iedereen beleefd Voodoo op zijn eigen manier. Het aantal mensen dat zich over hele wereld met voodoo bezig houd wordt geschat op meer dan 50 miljoen. Voor veel voodoo-gelovigen is het moeilijk om eerlijk toe te geven dat ze aan voodoo doen omdat ze zijn bang voor negatieve reacties.

 

Pixabay

Tempels

Ceremonies kunnen ook in tempels worden gehouden. De aanwezigheid van priesters of priesteressen is afhankelijk voor welke god een ritueel wordt gedaan. Priesters en priesteressen spelen een belangrijke rol tijdens deze diensten. Onder hun invloed zorgen zij ervoor dat gelovigen in trance raken zodat de goden bezit van hun lichamen kunnen nemen en zich kunnen openbaren. Hier worden zangers, dansers en trommelaars bij gebruikt. 

Pilaar

Het belangrijkste in de voodoo tempels op Haïti is de pilaar in het midden. Deze paal reikt helemaal tot aan het dak. Volgens de gelovigen kunnen de geesten via deze pilaar naar de aarde komen.

Gebedsplekken

Voodoo-diensten kunnen overal worden gehouden. Dat kan in het openbaar en op straat. Sommige rituelen gebeuren in het geheim omdat niet iedereen mag zien welke religieuze handelingen worden uitgevoerd.

 

Pixabay 

Verstrengeling met het Katholieke 

Voodoo kwam eerst alleen in West-Afrika voor maar is door de slavenhandel ook naar Haïti verspreid. Hier veranderde de godsdienst omdat de slaven van hun blanke meesters hun geloof moesten vergeten en overgaan tot het christendom. De slaven gaven hun godsdienst slechts een katholiek tintje en gaven het voodoo niet op.

Winti

Er zijn mensen die een geloof hebben dat op voodoo lijkt. Zelf zullen ze dat nooit zo noemen omdat bij voodoo vaak aan zwarte magie en slechte dingen wordt gedacht. Voorbeelden van zulke geloven zijn santería, winti en candomblé. Winti komt veel voor in Suriname en bij Surinamers die in Nederland wonen. Candomblé komt vooral voor in Brazilië en op Cuba zijn veel santería gelovigen. Surinaamse winti-aanhangers geloven, net zoals andere voodoo-gelovigen, in geesten en voorouders. In plaats van dat ze door een geest in trance raken neemt een winti (een wind) bezit van hun lichaam en geest. Het voelt alsof er een lichte wind blaast als er een geest in de buurt is. 

 

Pixabay

Is Voodoo gevaarlijk?

Er zijn weinig religieuze geschriften die hier een duidelijk antwoord op geven. In de Bijbel zijn er een aantal duidelijke verzen te vinden over de demonische wereld. We noemen er enkele.

In de Bijbel van het christendom wordt gewaarschuwd voor afgoderij, tovenarij, waarzeggerij en het oproepen van geesten. Gelovigen binnen het Joden - en Christendom mogen zich absoluut niet bezighouden met deze occulte vormen. Dit is met name om de christenen te beschermen voor de invloeden van de geestelijke wereld. Verkeerde machten kunnen grote impact hebben op iemands leven. Aldus het christendom hebben duistere en misleidende machten niets gemeen de engelen van God. Mogelijke invloeden kunnen zijn: demonische gebondenheid en vormen van depressie. Aldus de Bijbel kunnen deze invloeden doorwerken tot aan het vierde geslacht.

 

In 1 Korintiërs 10:21 staat; "U kunt niet drinken uit de beker van God en ook uit die van demonen".

In Exodus 20:3-5 staat; "Vereer naast Mij geen andere afgoden.Ik ben de Heere uw God en Ik duld geen andere goden naast Mij".

In Psalm 106:37-38 staat; "dat de Israëlieten hun afgodsbeelden vereerden en dat ze verstrikt raakten in hun netten." Ze offerden zelfs hun zonen en dochteren aan de demonen. 

In Handelingen 19:19 -20 staat dat sommige mensen hun occulte boeken verbranden. 

Leviticus 19:31 "Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen. Want Ik ben de Heere uw God."

In de Bijbel vormde afgoderij vaak een barrière. Als mensen hun afgodsbeelden opruimden en hun occulte praktijken stopten, gebeurden er vaak krachtige wonderen door de God van Israël. 

In Genesis 35:1-5 droeg Jacob zijn familie op om alle afgoden weg te doen. Het gevolg was dat een grote positieve impact had om de omliggende steden.

Dit was ook het geval in bij Gideon in Richteren 6:25-32. Hij moest eerst een gewijde paal omhakken voordat hij voor God gebruikt kon worden. Na deze daad werd Gideon door God pas geschikt bevonden om Israël te bevrijden van vijandelijke legers.

  

Pixabay

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

 

Pixabay

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons, tips of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: o.a. Wikipedia.

 

 

 

 

 

 

advertentie