Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Leven in angst

Animisme is misschien een wat onbekende overtuiging. Het is geen duidelijke religie waarin men in een God gelooft en een leidraad heeft in de vorm van een Heilig Boek of geschrift. Ook kent men geen kerken, tempels of gebedshuizen. Opmerkelijk is dat men wel gelooft in geesten. Het animisme is in de kern dan ook misschien meer een spirituele denkwijze dan echt een religie. Omdat goden, zielen en andere krachten overal aanwezig zijn, moeten animisten voortdurend opletten. Ze moeten goede krachten te vriend houden en zich steeds beschermen tegen boze goden of geesten. Ook na de dood is er geen helder beeld van het hiernamaals. Heeft deze overtuiging genoeg basis om in te geloven? Onderstaande informatie kan helpen om hierin een conclusie te kunnen trekken.

 

Pixabay 

Wat is Animisme


Animisme is een natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn. Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen huizen in onder meer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. De geesten moeten goed gestemd worden door ze offers te brengen, het houden van rituelen, rituele dansen en het houden van taboeregels. Animisme doordrenkt het hele leven van de aanhangers ervan. Het is een filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals donder en geografische zoals bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie. Religies waarin animisme voorkomt behoren meestal tot volksgeloof of etnische religies zoals sjamanisme, shinto of bepaalde stromingen binnen het Hindoeïsme.

Waar komt het woord Animisme vandaan?


In animisme zit het woord "anima". Dit is een Latijns woord voor ‘adem’ en 'geest’. De term animisme is bedacht door geleerden die onderzoek deden naar andere culturen en hun geloof. Animisme is in feite een "natuurgeloof".

Oorsprong van het animisme

Het animisme is al heel vroeg ontstaan doordat wereldwijd mensen verklaringen zochten voor de dingen die gebeurden. Zij dachten dat alles op aarde het werk was van bepaalde krachten.

Wie is een animist?

Een animist is iemand die gelooft dat alles op aarde bepaalde krachten bezit. Donder, wind, regen en vuur zijn krachten en zon, maan, rivieren, zand en rotsen. Ook mensen en dieren, planten en voorwerpen hebben volgens animisten krachten.

 

Veel verschillende gewoonten en gebruiken

Animisme is een geloof met veel verschillende gewoonten en gebruiken. In elk land, in elke streek en zelfs in elk dorp wordt de godsdienst op eigen wijze gepraktiseerd. 

Verspreiding van het animisme

Aanhangers van natuurreligies zijn over de hele wereld verspreid. In verschillende Zuid-Amerikaanse landen gelooft ongeveer 25 procent van de bevolking in animisme. Ook in Indonesië en in Afrika, Zuid Soedan, India, Japan, Papoea Nieuw Guinea, Thailand, Mexico en Peru wonen animisten. 

De autochtone bevolking van Noord-Amerika, de inheemse Amerikanen indianen hebben wel allemaal een overwegend animistische religie. Soms komen tegenwoordig ook mengvormen voor van sjamanisme en New Age-achtige stromingen. De animistische variant in moslimgebieden is vaak een vermenging met gebruiken uit de islam en wordt daarom ook wel volksislam genoemd.

Significante aantallen animisten worden tegenwoordig aangetroffen in landen als Zambia, Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo, Bangladesh, India, Nepal, Gabon, de republiek van Guinee Bissau, Indonesië, Japan, Laos, Myanmar, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, De Filipijnen, Canada, Rusland, Zweden, Thailand, Timor Leste, de Verenigde Staten, Mexico en Suriname.

Het totale aantal animisten over de hele wereld is moeilijk te bepalen. Er zijn ruwe schattingen tussen de 175 miljoen tot 940 miljoen. De oorzaak hiervan is mede omdat het animisme in sommige landen niet officieel bestaat en omdat het animisme in veel landen vermengd is geraakt met godsdiensten zoals het Christendom en de Islam.

 

Rituelen

Omdat de mensen zelf controle wilden hebben over hun leven, bedachten zij rituelen om met krachten in contact te komen. Ze geloofden dat ze met de rituelen die krachten vriendelijk stemden en dat ze die krachten op deze manier konden sturen en gebruiken voor eigen welzijn.

Wie is de God van het animisme?

Iedere animist eert natuurkrachten. Animisten vereren ook andere krachten zoals de zielen van overledenen of krachten van voorwerpen. Goden of geesten verering kent het animisme niet.

Wat is er na de dood?

Animisten geloven dat alles uit een zichtbaar deel en een niet zichtbaar deel bestaat. Het lichaam is het zichtbare deel van een mens en de geest het onzichtbare. Als het zichtbare deel, het lichaam, sterft dan blijft de geest en de ziel over en kan zelf beslissen wat deze gaat doen; In de buurt van het graf blijven, over de aarde reizen of naar het geestenrijk gaan, waar het zielsrust vindt.

Slaap Animisten geloven ook dat de ziel af en toe het levende lichaam verlaat. Bijvoorbeeld tijdens de slaap. Indianen noemen de slaap ook wel schijndood en het is daarom bij hen is verboden om slapende mensen plotseling wakker te maken omdat de ziel heeft dan geen tijd terug te keren in het lichaam.

 

 

Bidplaatsen

Het animisme kent geen gebedshuizen zoals een kerk, moskee of tempel. De meeste ceremonies worden in de natuur gehouden. Men ziet bomen als de huizen van bosgeesten en men gelooft ook dat planten magische krachten hebben. Daarom aanbidden animisten bomen en planten. Vaak zijn animisten ook bang voor de geesten in planten en bomen. Voordat ze een boom omhakken moeten ze eerst vergeving vragen en houden ze ceremonies voordat ze gaan oogsten.

Spreuken

Woorden hebben macht. Men kent in het Animisme spreuken, zegeningen en vervloekingen. 

 

 

Wat is het Walhalla?

Animisten geloven dat na de dood van het stoffelijke lichaam de ziel naar een onzichtbare, niet stoffelijke wereld gaat. Het stoffelijke lichaam geeft de geest over en het niet stoffelijke lichaam vindt zielsrust in een onzichtbare wereld: het walhalla. Vanuit dit geestenrijk beïnvloeden goden, zielen en andere krachten het aardse leven.

Allerzielen

Allerzielen is in feite een katholiek feest om de doden te herdenken. In Bolivia geloven de mensen dat de ziel van overleden mensen terugkomt naar de aarde om te zien of de nabestaanden wel goed voor het graf zorgen. Het feest wordt in Bolivia op 2 November gevierd. 

Geestenboom

Enkele Maleisiërs hebben sinds 9 september 2006 een bedevaart gemaakt naar het dorp Kampung Paya in Maleisië. Bij het dorp zou een palmboom staan met een menselijk gezicht. Er zijn foto’s te vinden waarop een gezicht op één van de bladeren van een palmboom te zien zou zijn. Men noemt dit de geestenboom.

Kerstboom

Tegenwoordig is rond Kerst in bijna elke woning een versierde kerstboom te vinden. Deze boom wordt al eeuwen gebruikt tijdens feesten. De spar is het symbool van groei en bloei omdat de naalden altijd groen blijven. En met een spar in de buurt gelooft de animist dat hij of zij niet bang hoeft te zijn voor heksen en kwade geesten. 

 

 

Bijzondere gebeurtenis 

In erediensten van de Shuar-indianen zijn alleen mannen en jongens aanwezig. Na een aantal dagen vasten drinken ze o.a. bier en een ander drankje waardoor ze visioenen krijgen. Als ze onder de waterval gaan staan komen ze in contact met de geest die in de waterval woont.

Mamy Wata

Mamy Wata is een mooie zeemeermin die mannen verleidt. Degene die haar spiegel of kam vindt wordt rijk, maar ook ongelukkig. Mamy Wata stelt de jaloezie voor die de bewoners van West-Afrika voelden na de komst van de Europeanen omdat de kolonisten veel luxe goederen meebrachten. 

Overal ter wereld bestaan verhalen over zeemeerminnen die mannen de golven in lokken. Op Java kent men de zeemeermin Nyi Blorong. Haar onderlijf is slangvormig en bedekt met gouden schubben. Ze verleidt mannen met haar schoonheid en belooft rijkdom. Maar als mannen in haar netten verstrikt raken, loopt het slecht af. Haar paleis is gebouwd op mannen die gestraft zijn voor hun hebberigheid.

 

 

 

Voortdurende angst en onzekerheid

Omdat goden, zielen en andere krachten overal aanwezig zijn, moeten animisten voortdurend opletten. Ze moeten goede krachten te vriend houden en zich steeds beschermen tegen boze goden of geesten. Dit doen ze met heilige en magische voorwerpen. Deze voorwerpen worden gemaakt en ingewijd door animisten die met geesten kunnen praten.

Waar zijn Animisten bang voor?

Animisten kunnen slachtoffer worden van kwade krachten. Animisten moeten dus goed weten wat ze wel en niet mogen doen. Men kent Goede en Kwade Priesters binnen het animisme welke hun magische krachten voor goede én slechte dingen gebruiken. Ze kunnen hun bevolking beschermen, maar kunnen ook vijanden vervloeken en ziek maken. Men gelooft dat ceremonies en rituelen bescherming kunnen bieden tegen deze vervloekingen.

Alcohol

In de bergen van Bolivia noemt men geesten ‘apus’. Reizigers die de bergen ingaan besprenkelen de banden en de motorkap van hun auto of bus met alcohol. Dit moet de berggeesten gunstig stemmen waardoor ze veilig kunnen reizen gelooft men.

Geluk of geloof

In veel plaatsen is het animisme vermengd met andere religies. Iemand die een gelukspoppetje bij zich draagt of een hoefijzer ophangt, is in feite ook een animist. Hij of zij gelooft namelijk dat het voorwerp de kracht en het vermogen heeft geluk te brengen.

Bescherming en Geluk

Amuletten en totums zijn er in alle vormen en maten. Men kan denken aan een totems, fetisjen, amulet en talisman. Gelovigen hangen die aan een koordje om hun nek of heup. Totems en fetisjen staan vaak symbool voor een beschermende macht. 

 

Vraag van een bezoeker

Onlangs kregen we de vraag waar animisten precies bang voor zijn. 

Antwoord Spiritualnet;

Animisten moeten voortdurend op hun hoede zijn en geesten tevreden stellen omdat kwade geesten veel kwaad kunnen berokkenen. Geesten kunnen wispelturig en grillig zijn. Het geloof van een Animist is een mix van occultisme, tovenarij, satan aanbidding en natuur - aanbidding.

De Animist heeft geen duidelijk boek en geen geloofsbelijdenis, maar deelt samen met miljoenen anderen deze religieuze levenswijze. Zijn streven in het leven is om op goede voet te staan met geestelijke krachten die hem veel kwaad kunnen berokkenen. Hiervoor moet hij offers brengen, taboes in acht nemen en mediums / sjamanen raadplegen. Het gevolg voor de animist is vrees, angst, onreinheid, duisternis en armoede, wat weer een fatalistische houding tot gevolg heeft. Een animist is vaak wanhopig op zoek naar bevrijding van angst. 

Van het ene op het andere moment kunnen gelovigen slachtoffer worden van kwade krachten. Animisten moeten dus goed weten wat ze wel en niet mogen doen. Gelovigen kunnen zichzelf wel beschermen tegen boze geesten, maar nooit helemaal. Dit geeft een voortdurende onrust, angst en onzekerheid. Priesters binnen het animisme kunnen hun magische krachten voor goede én slechte dingen gebruiken. Ze beschermen hun dorp, maar ze kunnen ook menselijke vijanden vervloeken en ziek maken. Meestal bieden ceremonies en rituelen wel bescherming tegen deze vervloekingen, maar volgens animisten is tegen de vloek van een heks niet zoveel te doen. Dit staat bijvoorbeeld sterk in contrast met een geloof zoals men in het christendom kent. Daar heeft men een uitgebreid Boek en zegt God dat christenen beschermd worden tegen kwade machten. In genade zullen christenen leven. Die duidelijkheid, veiligheid en zekerheid mist men in het Animisme. 

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: o.a. Wikipedia