Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Religies in visuele weergaven

 

 

 

Op deze pagina zijn visuele weergaven van  religies in  de vorm van een piechart, een grafiek,

en een aantal video’s opgenomen.

De pagina sluit af met een samenvatting over verschillende religies en een uiteindelijke conclusie.  

 

 

 Pixabay

 

Wikipedia

 

 Pixabay

 

  

Bron: alsgodbestaat.wordpress.com

 

 

Abrahamistische religies


Jodendom – Christendom – Islam 

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten, dubbelklik om in te zoomen 

 

 

 Pixabay

Niet-Abrahamistische religies


Hindoeisme en Boeddhisme

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten, dubbelklik om in te zoomen 

 

Oorsprong en verspreiding van wereldreligies.


pvan werevan wereldreligies.vanldreligies.van wereldreligies.s://youtu.be/6iBYRssRZSI 

Klik hieronder vlak naast de knop om bovenstaande animatie en video te starten 

KLIK HIER ⇒https://youtu.be/6iBYRssRZSI 

 

 

Zowel de stambomen als de animatie gaan terug tot het jaar 1500 voor Chr, de tijd van Abraham. Het ontbreekt aan betrouwbaar materiaal om nog verder terug te kijken. De Bijbel begint bijvoorbeeld niet bij Abraham, maar bij Adam, 4000 v. Christus. In de evolutietheorie komt de mens nog 95.000 jaar eerder ten tonele.

Abrahamistische religies: Jodendom-Christendom-Islam

Het Christendom en het Jodendom zijn nauw verwant. Zij geloven in dezelfde God die de hemel en de aarde heeft geschapen. De Joden geloven echter niet dat Jezus de verwachte Messias was. Zij verwachten nog een ander. De Joden geloven daarom ook alleen maar in het Oude Testament van de Bijbel, terwijl de Christenen ook in het Nieuwe Testament, dat Christus als uitgangspunt heeft, geloven. De Islam is in de 7e eeuw na Christus ontstaan. Volgens Moslims ontving Mohammed via een engel openbaringen van God, waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham, het Christelijke geloof, opnieuw te introduceren. De Koran is dan ook erg geïnspireerd op de Bijbel. In de Bijbel zelf lezen we echter niets van Mohammed. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaringen 22, wordt juist gewaarschuwd tegen het toevoegen of afnemen van woorden aan de Bijbel. De Islam heeft de Bijbel echter helemaal opzij gezet.

Niet Abrahamistische religies: Hindoeïsme-Boeddhisme

Hindoeïsme is de verzamelnaam, die vanaf de 19e eeuw werd gegeven aan diverse godsdiensten van Indiase oorsprong. Het is erg divers met veel verschillende goden en verschillende Heilige Schriften. Het Boeddhisme is een afsplitsing van het Hindoeïsme. Het is 600 jaar voor Chr. ontstaan, opgericht door Siddharta Gautama, de Bhoeddha. De Hindoes hebben geen Heilig boek zoals de Bijbel voor de Christenen, maar hebben veel verschillende Heilige Teksten, waarvan de Veda´s de oudste zijn.

 

 

Pixabay

Komt alles terug in één godsdienst?

Gezien onmiskenbare overeenkomsten in concepten en gedachtegoed is het niet onwaarschijnlijk dat de twee hoofdstromen ergens in het verleden een gezamenlijke oorsprong hebben. De concepten van schepping en drieeenheid zijn daarvan het beste voorbeeld. Vanuit Bijbels perspectief kan het zelfs niet anders dan dat de Hindoeistische stroming en de Abrahamistische stroming een gezamenlijk begin hebben en wel na de zondvloed die volgens de Bijbelse tijdlijn in 2390 v. Chr. plaatsvond. Is het daarom dat de Hindoeistische zondvloedmythe zo’n duidelijke overeenkomst toont met het gelijksoortige Bijbelverhaal?

 

“De tijd voor het zuiveren van deze wereld is nu rijp. Daarom verklaar ik nu wat goed voor u is! Het beweeglijke en onbeweeglijke in de schepping, die de kracht van beweging hebben en     die het niet hebben, voor al deze is het vreselijke noodlot nu genaderd. U zal een sterke, massieve ark bouwen en het uitrusten met een lang touw. Daarmee moet u de ark binnen klimmen, O grote Muni, met de zeven Rishis en u met u nemen alle verschillende zaden die waren opgesomd door wedergeboren Brahmanas in vroeger dagen en afzonderlijk en zorgvuldig moet u ze daarin bewaren.”

 

Als het Bijbelse perspectief juist is, dan moet een groep nakomelingen van Noach, hun religie hebben "verrijkt" met meerdere goden, afgebeeld in allerlei dieren, waar Paulus mogelijk naar verwees in zijn brief aan de Romeinen. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

Vergelijk van levensvisie

Waar draait het nu om in religies? Is er iets gemeenschappelijks in de richtingen die zij aan "doelloze atheïsten" wijst? Een eenvoudig maar voor dit doel bruikbaar instrument is The Big Religion Chart van religionfacts. Onder de kolom Human Situation and Life’s Purpose wordt het woord verzoening het meest genoemd. Religie gaat de tegenstelling tussen vrede, liefde en het goede enerzijds en zonde en het boze anderzijds. Vrijwel altijd geplaatst in een eeuwigheidsperspectief en een hoger opperwezen. De wijze waarop het kwade wordt overwonnen en de verzoening wordt verkregen, verschilt per godsdienst. Waar eigenlijk alle godsdiensten een verdienen van de zaligheid leren, hetzij door goede werken of door rituelen en meditaite, wordt in het Christendom de verzoening door geloof in Jezus Christus verkregen.

Conclusie

Er zijn wereldwijd ongeveer 4.200 religies en spirituele stromingen. Hierbij is het Christendom en Jodendom de oudste godsdienst, met een duidelijke lijn: God, die zich consistent heeft geopenbaard in de Bijbel. De Islam is daar via de latere profetien van Mohammed een afgeleide van. Bij andere godsdiensten ontbreekt een gemeenschappelijke basis in godsbeeld, al dan niet ondersteund door eenduidige, welomlijnde schriften. De kern van elke godsdienst is het verkrijgen van heil. Bij veel godsdiensten moet een mens zelf allerlei dingen verdienen, het Christendom leert om juist niet op jezelf maar op de Jezus te vertrouwen.

Bron: www.alsgodbestaat.worldpress.com 

Eindtijd voorspellingen 

Uit het boek Matteüs van de Bijbel hoofdstuk 24: 3-14  

Op de Olijfberg ging Jezus zitten met Zijn leerlingen om zich heen en nu ze onder elkaar waren vroegen ze:

 

 

‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we Uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die Mijn Naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van Mijn Naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen'.

 

 

 

 

Bronnen

[1] https://alsgodbestaat.info/tag/christendom-en-andere-religies/
[2] www.adherents.com
[3] Wikipedia
[4] Apologetics Press
[5] Romeinen 1

Energievergelijk

Religieuze perspectieven op klimaat en duurzaamheid. Klik op onderstaande afbeelding om hier meer over te lezen.

Publieke, politieke en private beweging voor rechtvaardigheid en ontwikkeling

Ingezonden door een lezer. Ter info gepubliceerd. Klik op onderstaande afbeelding om naar de website pro-werelddorp.nl toe te gaan.

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "Over God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of eventuele adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 - Miracle of nature -

Pixabay