Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

 

Vrijheid of plicht 


Wat is de Islam?


De Islam is een monotheïstische godsdienst. Men gelooft in één God. De Islam is één van de drie grotere zogenoemde Abrahamitische religies waarvan het Jodendom en het Christendom ook bijhoren. Het Arabische woord Islam betekent letterlijk "overgave aan God " of "onderwerping ". Dit wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de Islam zich overgeeft aan Gods wil en wetten. Het Heilige Boek voor Moslims is de Koran, waarvan God volgens hen de tekst via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Naast de Koran speelt de Hadith van Mohammed, waarin de levenswijze, de gezegden en de standpunten van de Profeet worden beschreven, ook een belangrijke rol in de Islam.

 

Pixabay

Wie stichtte de Islam?


De profeet Mohammed heeft in 610 na Chr. de Islam opgericht. Mohammed had een ontmoeting met de engel Gabriël. Deze engel legt Mohammed uit hoe mensen moesten leven. Mohammed verkondigde de boodschap van Allah aan de mensen in Mekka. Vervolgens ging Mohammed naar de stad Medina. Ook vanuit deze stad verspreidde Mohammed de boodschap van Allah. Dit is voor de Moslims het begin van de Islamitische jaartelling. Voor de Moslims begint hier het jaar nul. 

  

Pixabay 

Wie is Allah?


Allah is het Arabische woord voor God. In de Koran staat dat Allah goed is, vergevingsgezind, mild en dat Hij een afkeer heeft van de hoogmoedigen.

Mohammed en Mekka

Ongeveer 570 na Christus werd in de Arabische stad Mekka de profeet Mohammed geboren. In de tijd dat Mohammed opgroeide geloofden mensen in vele soorten goden. De mensen in Mekka hadden een goed leven en er was weinig armoede. Mohammed zelf was herder. Toen hij ouder werd kreeg hij een eigen karavaan met kamelen waarmee hij handelswaar vervoerde. Op veertig jarige leeftijd ging Mohammed op een dag in een grot zitten om na te denken. Hij droomde over de engel Gabriël die hem vertelde dat Allah Mohammed had uitgekozen als boodschapper. In het begin geloofde Mohammed zijn droom niet. De engel kwam vaker terug en Mohammed begon de boodschap te geloven. Gabriël vertelde hoe de mensen moesten leven. Zo vertelde de engel dat de mensen in Mekka niet meer in verschillende goden moesten geloven maar alleen in Allah.  

 

Pixabay

Wij vorm

Ondanks dat de Islam een monotheïstische godsdienst is en men gelooft in één God, spreekt de Koran over Allah zowel in de "Ik" als in de "Wij" vorm. De verzen in de Ik-vorm zorgen ervoor dat de goddelijkheid van Allah enigszins bevat kan worden. De verzen in de Wij-vorm laten de heerschappij van Allah zien en herbergen in zich verschillende aanduidingen en voortekens om Allah met al Zijn namen te beseffen. In de Arabische literatuur wordt de Wij-vorm gebruikt voor iemand om hem een verheven status te geven. (https://vragenenislam.nl)

Zegel der profeten

Volgens de Islamitische traditie wordt Mohammed gezien als de laatste in een reeks van profeten. Vanaf zijn veertigste heeft Mohammed ongeveer 610 openbaringen gekregen door Gabriël, de aartsengel van Allah, waarin hij werd opgeroepen om het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren. Voor Moslims is de Islam dan ook de oorspronkelijke religie zoals geopenbaard aan Abraham, Mozes en Jezus en andere Islamitische profeten. Deze openbaringen en boodschappen werden opgeschreven door de volgelingen van Mohammed. Mohammed wordt in de Islam doorgaans beschouwd als de laatste profeet. De Zegel der profeten, die de geschiedenis van de doorlopende openbaring van Gods wil heeft afgesloten. De Islam is voor de Moslims de vervolmaking van de monotheïstische religie van Allah.

 

Pixabay

Ismaël en Isaak

Ismaël en Isaak zijn beide kinderen van Abraham en groeien gescheiden op. Volgens de Islamitische traditie en Arabische genealogie geleerden, is Ismaël de voorvader van de Arabische volkeren, en tevens de voorvader van Mohammed. Ismaël komt voort uit Hagar, de slavin van Sara. Ismaël is het eerste kind en de oudste zoon van Abraham. Isaak is het tweede kind van Abraham, en het enige kind met zijn eigen vrouw Sara. Isaak is de voorvader van de Israelieten waaruit uiteindelijk Jezus is geboren. Je ziet hier dus de oorsprong en verbintenis tussen de islam en het christendom. Diepgaande studie in deze verhalen kan tot verbazingwekkende ontdekkingen leiden. 

Wat veel mensen niet weten

Veel mensen weten niet dat Mohammed oorspronkelijk de opdracht had gegeven om richting de Heilige Stad Jeruzalem te bidden. Dit is later door de Islam veranderd in Mekka omdat daar Mohammed was overleden. Daardoor is de stad Mekka heilig verklaard. Een van de vrouwen van Mohammed was Joods. Ook trouwde Mohammed met een meisje van negen jaar. De vader van Aisha was van één van de belangrijkste volgelingen van Mohammed.

 

Moeder van alle gelovigen

Deze vrouw van Mohammed, Aisha, was zeer intelligent en was niet bang om een discussie aan te gaan. Mohammed stimuleerde haar hierin en zei vaak; "Ze is een echte dochter van Abu Bakr". Wat ze leerde gaf ze door aan haar medevrouwen en later, na de dood van Mohammed, ook aan anderen. Ze werd "de moeder van de gelovigen genoemd". Overigens kregen alle vrouwen van Mohammed deze titel.

De eerste vrouw van Mohammed en eerste bekeerling

De eerste vrouw van Mohammed heette Khadija en was een stuk ouder dan de jonge profeet. Zij was de eerste die zich tot de Islam bekeerde. De eerste bekeerde was dus een vrouw. 

Rijke zakenvrouw

Khadija, de eerste vrouw van Mohammed, was een rijke zakenvrouw. Haar vader heette Khuwaylid en was een van de belangrijkste leiders van zijn stam. Haar vader kwam om in een oorlog. De eerste man van Khadija stierf en liet haar als een rijke weduwe achter. Mohammed ging werken voor Khadija. Mohammed dreef handel in Syrië. Mohammed stond bekend als een betrouwbaar en eerlijk man. 

Geloof verfijnt door de jaren

Tijdens de periode dat Aisha met Mohammed getrouwd was, zag ze veel veranderingen en verfijningen binnen de religie plaatsvinden. De gebedsrichting werd veranderd van Jeruzalem naar Mekka. Alcohol werd verboden. Ook werden de regels omtrent het voedsel aangescherpt. Regels over het vasten tijdens de Ramadan werden bijgesteld, het geven van aalmoezen en de manier waarop de bedevaart naar Mekka moest plaatsvinden.  

  

Mohammed naar Medina

Mohammed vertelde de boodschap van Allah door aan zijn familie en vrienden. Zij geloofden de boodschap van Mohammed en werden de eerste Moslims. Mohammed kreeg veel tegenstand van de plaatselijke machthebbers in Mekka en toen hij werd uitgenodigd om in de stad Medina te komen wonen verhuisde hij naar Medina. Op de weg naar de stad Medina werd Mohammed achterna gezeten door een aantal mensen uit Mekka die zijn boodschap niet konden waarderen. Mohammed en zijn verhalen over God werden heel geliefd in de stad Medina en omgeving. Op deze manier verspreidde de Islam zich snel over heel Saudi-Arabië. Mohammed is later in triomftocht teruggekeerd naar Mekka. Mohammed wordt gezien als dé ware profeet binnen de Islam. 

Wie is een moslim?

Een Moslim is iemand die gelooft in Allah. En dat zijn profeet Mohammed de boodschappen van Allah aan de mensen heeft doorgegeven. Een Moslim is iemand die zich volledig onderwerpt aan de Koran en de Hadith.

Waar wonen moslims? 

Er leven op de hele wereld meer dan een miljard Moslims. De meeste Moslims wonen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Het land met de meeste Moslims is Indonesië met meer dan tweehonderd miljoen Moslims.

 

 

Verspreiding en groei

De meeste Moslims wonen in landen waar de Islam de officiële godsdienst is. De meeste Islamitische landen liggen nu in het Midden-Oosten waar de Islam ook oorspronkelijk vandaan komt. Heel veel van deze gebieden waar voor die tijd christelijk. De Moslims handelden veel met andere volkeren waardoor de Islam verspreid raakte. Vele mensen bekeerden zich tot de Islam. In de 8e eeuw veroverde de Islam Spanje en Portugal. In de afgelopen honderd jaar zijn er veel Moslims vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar Europa gekomen om onder andere werk te zoeken. Op dit moment is de Islam de snelst groeiende religie in Europa. In Europa komen dan ook steeds meer moskeeën. Ook  Indonesië is een land waar veel Moslims wonen. Op dit moment zijn er meer dan één miljard Moslims over de hele wereld en is de Islam de snelst groeiende godsdienst.

Soennieten en Sjiïeten

De twee grootste stromingen binnen de Islam zijn de Soennieten en de Sjiieten. Onenigheid over de opvolging van Mohammed veroorzaakte een splitsing binnen het geloof. Het Soennisme is ontstaan uit de strijd om de rechtmatige opvolging van Mohammed. De Soennieten gaan ervan uit dat Mohammed tijdens zijn leven geen opvolger heeft aangeduid en Mohammed niet heeft aangegeven hoe de opvolging bepaald moest worden. De Sjiieten vormen de meerderheid in met name Iran. Bovendien wonen er veel Sjiieten in Irak, Syrië en Pakistan. De Soennieten wonen met name in Noord-Afrikaanse landen, waaronder Marokko, Saudi Arabië en Egypte.

Oost - West aanbidders

In Suriname wonen ook Moslims, onder wie de oost- en westbidders. Deze scheiding is ontstaan toen de Javaanse Moslims uit Indonesië naar Suriname kwamen. Als Moslims gaan bidden richten zij hun gezicht naar Mekka welke de meest heilige plaats is van de Islam. Javaanse moslims richtten hun gezicht in Indonesië naar het westen, richting Mekka. Vanuit Suriname gezien ligt Mekka in het oosten. Sommige moslims bleven naar het westen bidden zoals ze vroeger gewend waren. Anderen richtten hun gezicht naar het oosten richting Mekka. 

Soefisme

Soefisme is een stroming binnen de Islam. Het woord soefi komt van het Arabische woord " soef "wat wol betekent. De stroming is vernoemd naar de wollen kleding van de Moslims die deze stroming zijn begonnen. Deze Soefi's wilden dichter bij Allah komen en probeerden dit door vroomheid, meditatie en het denken aan Allah. Christelijke en Hindoeïstische invloeden hebben een grote rol gespeeld in het ontstaan van het Soefisme. Het Soefisme is met name nog terug te vinden in Turkije. 

 

Pixabay

Het Heilige Boek

De Koran is het Heilige Boek in de Islam. Het bestaat uit 114 hoofdstukken, Soera's genaamd. De Koran bestaat uit een verzameling van openbaringen die door Allah aan Mohammed werden gegeven. In het begin leerden de volgelingen van Mohammed alles uit het hoofd. Toen een groot aantal volgelingen van Mohammed werden gedood, besefte men dat men alles op moest schrijven. Hierdoor is de Koran ontstaan en gevormd. De Koran wordt beschouwd als de woorden van Allah Zelf, gesproken in het Arabisch, de taal van Allah.

Soera

De Soera's zijn in de Koran gerangschikt van de langste naar de kortste. Soera's zijn hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn dus niet chronologisch of thematisch geordend. Woorden worden als eeuwig beschouwd. Daarom vindt men de volgorde niet zo belangrijk. De Koran is daardoor erg lastig te lezen.

Reciteren 

Wist je dat meer dan 80% van de moslims ter wereld geen Arabisch spreekt? Toch leren Moslims hoe ze in perfect Arabisch moeten reciteren. Reciteren is het bijna melodieuze voordragen van de Koran.   

 

Pixabay

De Hadith

De Hadith bestaat uit een groot aantal verzamelde Islamitische "overleveringen" over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed. Zonder de Hadith is het praktisch onmogelijk om de Islam goed te kunnen praktiseren. De Hadith speelt daarom ook een zeer belangrijke rol binnen de Islam. Onderin staan 40 uitspraken uit de Hadith.

Over het ontstaan van de Hadith

In het begin kon Mohammed zijn openbaringen uitleggen. Na zijn dood verspreidde de Islam zich onder nieuwe leiders die Mohammed zelf niet hadden gekend. Er ontstonden op deze wijze verschillende verhalen. Sommige verhalen berusten op waarheid, sommige verhalen waren afgestemd op politiek beleid en andere verhalen waren toevoegingen op herinneringen. Deze werden verzameld en beoordeeld door verschillende schrijvers. Deze verzameling aan verhalen en uitspraken vormen samen de Hadith.

 

"Samengevat zijn er behoorlijk veel Hadith's en zijn geschreven collecties over het onderwijs van de profeet Mohammed"

 

Betrouwbaarheid van de Hadith

De meeste Islamitische wetenschappers ontkennen niet dat er valse Hadith zijn. Sommige Islamitische groepen stellen dat alleen de Koran de Bron tot leiding is en verwerpen het gebruik van de Hadith. 

Gevaarlijk

In landen zoals Afghanistan is wat de plaatselijk religieus leider, Moellah, leert, bindend. In principe kan dan alles gezegd worden "in de naam van Allah" en kan de poort tot manipulatie en machtsmisbruik openen. Sommige uitspraken kunnen zelfs tegen de Koran ingaan. Zo is doden in de Koran niet toegestaan, tenzij er sprake is van ernstige vervolgingen. In Islamitische landen worden christenen vrijwel niet toegestaan, terwijl Mohammed de Joden en Christenen ook "het heil" toerekende. Koran, De Koe, vers 62. 

  

  

De Zuilen

De Zuilen omvatten vijf hoofdzaken in de Islam; De Geloofsbelijdenis, het Bidden, het Vasten, Geld geven aan de armen en de Bedevaart naar Mekka. 

Sharia

De Sharia is de Islamitische Wet. Het grootste deel van deze Wet komt uit de Hadith.

Sjahada

De Sjajada is de Islamitische geloofsbelijdenis. Als je deze reciteert word je automatisch Moslim en is deze onherroepelijk. 

Vrijheid of plicht

De man moet er alles aan doen om zijn vrouw te helpen het rechte spoor te houden. In de Koran worden concreet een aantal stappen genoemd wat de man kan doen om zijn vrouw hierin te helpen. In de praktijk is het voor moslimvrouwen en kinderen erg moeilijk om over te stappen naar een andere religie. De kans is zeer groot dat ze worden verbannen uit de familie. Cultuur, schaamte en trots kunnen hierin een rol spelen. 

Bidden

Bidden mag een Moslim overal doen; thuis, op school, op het werk, op straat en in een Moskee. De Moslims bidden geknield op de grond op een matje met het gezicht in de richting van Mekka Het gebed is een onderdeel van de vijf Zuilen en wordt gezien als een belangrijk teken van oprecht geloof. Het bidden moet vijf maal per dag gedaan worden.

 

Pixabay

Moskee

In de Moskee bidden mannen en wordt er geluisterd naar predikingen. In Islamitische landen gaan vrouwen doorgaans niet naar de moskee. De meeste Moslimvrouwen hebben in hun leven nauwelijks tot geen Moskee bezocht. Zoals je in Nederland ziet dat gezinnen naar kerken toe gaan, kom je in de Islam niet tegen.

 

Pixabay

 

Sterke afhankelijkheid van het lot

Veel Moslims kennen een sterke afhankelijkheid van het lot zoals Allah dat beschikt zowel goed als kwaad. De Islam leert hun echter alles te doen wat in hun vermogen ligt om het kwade af te wenden en pas daarna op Allah te vertrouwen. Het gebruik van medicijnen ten tijde van ziekte is voor een moslim dan ook verplicht en hij moet niet op het lot vertrouwen zonder verder iets te ondernemen.

 

Pixabay 

De Koran in relatie tot de Tora en de Bijbel

In de Koran worden 25 profeten genoemd. De meeste profeten zijn dezelfde profeten als in de Bijbel. Bij de Islam wordt Mohammed gezien als de laatste profeet. De Koran spreekt tevens met respect over de Islamitische Heilige Boeken, de Tora, de Psalmen en het Bijbelse Evangelie, waardoor volgens de Islam Allah in vroeger tijden eveneens tot de mensen heeft gesproken. Men gelooft echter dat de Koran de laatste en beslissende openbaringen van Allah bevat en dat de andere Heilige Boeken veranderd en vervalst zijn. De Islam leert dat alle levende wezens op aarde op de dag van de wederopstanding door Allah geoordeeld zullen worden en wel op basis van hun daden. In tegenstelling tot het Christendom leert de Islam geen erfzonde, maar wel de neiging van ieder mens om van het goede pad af te dwalen. De Islam kent vergelijkbaar met Christenen wel een Islamitische opvatting van de Heilige Geest, genaamd Roeh Al-Qoedoes, maar wijst de Heilige Drie-eenheid resoluut af.

De vijf profeten

Allah zegt in in de Koran; "Van deze boodschappers, oftewel profeten, hebben wij sommige boven anderen verheven". (Surah 2: Ayah 253) Vijf van deze profeten waren aldus Koran begiftigd met standvastigheid en geduld. Deze zijn: 

1. Noach

2. Abraham

3. Mozes 

4. Jezus

5. Mohammed

Opvallend is dat er meer over Jezus wordt gesproken in de Koran als over Mohammed.

Adam en zonde

Adam wordt in de Koran net zo goed als Eva (die niet bij naam wordt genoemd) verantwoordelijk gesteld voor de zondeval. Hij had zijn partner immers moeten afhouden van het overtreden van Allah' s gebod. 'Zonde' is voor de Moslim het begaan van fouten door slechte invloed van buitenaf of van de eigen ziel. Gedragsproblemen komen gedeeltelijk van binnenuit en gedeeltelijk van buitenaf (invloed vriendenkring, mensen met een slechte invloed, beïnvloeding door de consumptiemaatschappij, invloed van Satan). Slechte daden kunnen worden gecompenseerd door het vervullen van Fard (religieuze plichten), onderwerping aan de wil van Allah en het doen van goede daden. Ieders goede en slechte daden zullen tegen elkaar afgewogen worden op de 'dag van de opstanding', ook wel 'het uur' of 'de dag van het oordeel' genoemd. Door de vergevingsgezindheid van Allah kunnen mensen de hemel bereiken. Soms voorafgegaan door een tijdelijke straf in de hel. Een positieve balans resulteert altijd in rechtstreekse toelating tot het paradijs. Eeuwige straf krijgen ook Moslims die ridda hebben begaan, oftewel Allah's bestaan hebben ontkend en daarmee getornd hebben aan de inhoud van de geloofsbelijdenis.

In de Koran staat dat goede daden tien keer meer zullen tellen dan slechte daden. "Wie met een goede daad komt; voor hem is er een beloning als van tien daarvan. En wie met een slechte daad komt, dit wordt dan slechts vergolden met het gelijke, en hun zal geen onrecht worden aangedaan" (Koran 6:160).

Het Paradijs

Het Paradijs wordt in de Koran beschreven als een plaats waar geen moeite, verdriet of vermoeidheid is en waar de rechtvaardigen het aangezicht van de Godheid mogen zien. De paradijsbewoners mogen liggen op zijden rustbanken aan de oevers van stromende rivieren, terwijl zij genieten van hemelse spijzen en dranken, die hun door jongelingen worden aangereikt. Donkerogige maagden (hoerris) staan voortdurend tot hun beschikking. Veel gelovigen vatten deze beschrijving letterlijk op. Moslimgeleerden benadrukken daarnaast het allegorische karakter ervan. Zo zouden de bomen de goede daden symboliseren en de rivieren het geloof van de rechtvaardigen. Omdat de goede vrouwen van de rechtvaardigen ook in het paradijs komen moeten de hoerris, net als de spijzen en dranken, symbool staan voor geestelijke zegeningen.

 

Pixabay

 

Universele Islam

Moslims zien 'heil' en 'redding' als een zaak van de hele wereldgemeenschap, de Universele Islam. Velen zeggen dan ook te streven naar het realiseren van één wereldomvattende Islamitische staat. Leven in één moslimgemeenschap, de oemma, geleid door Moslims die kennis hebben van Gods wil, zou alle mensen helpen de wil van God op te volgen.

Verplichtingen

Tijdens de hadj maakt men zeven keer de ommegang rond de Kaäba Nederwerping van een aantal Moslims in een Moskee tijdens het rituele gebed De praktijk van het Islamitisch geloof steunt op een stelsel van riten en plichten, waarvan de 'Vijf zuilen van de Islam' de belangrijkste zijn, namelijk het getuigenis , het verrichten van de vijfmaal daagse verplichte gebeden , het geven van aalmoezen, het overdag vasten in de maand ramadan en het maken van een bedevaart naar Mekka . Elke Moslim is traditioneel verplicht zich, indien maar enigszins mogelijk, aan deze vijf verrichtingen te houden. Hiermee worden de persoonlijke discipline van elke gelovige zowel als de onderlinge gemeenschap en de gehoorzame dienst aan Allah uitgedrukt.

 

Pixabay

De Vijf en de Zes Zuilen

Een Moslim dient zich aan deze Vijf Zuilen van de Islam te houden, maar tevens behoort hij te geloven in de Zuilen van geloof. Er is geen vastgesteld aantal, maar de meeste literatuur spreekt van Zes Zuilen: de eenheid van Allah, de engelen, de geopenbaarde boeken, de profeten en de boodschappers, de dag des oordeels en de voorbeschikking van Allah. De Koran geeft ook voorschriften omtrent het gebruik van voedsel. Voedsel kan toegestaan of niet toegestaan zijn. Veel van deze voorschriften komen overeen met de Tora, de boeken van Mozes. Zo is het eten van vlees afkomstig van varkenachtigen verboden, behalve in tijd van nood. Ook wordt volgens de meeste tafsir in de Koran het drinken van alcoholische dranken verboden. Islamitische gelovigen zijn over het algemeen zeer toegewijd.

Jihad

Sommigen beschouwen de Jihad, hetgeen strijd betekent, als een zuil van de Islam. Er wordt ongeveer 40 keer over strijd gesproken in de Koran. De meesten zien dit als een geestelijke strijd die men moet voeren tegen het kwaad. Een heilige oorlog.

Kenmerkend

Kenmerkend bij de Islam is dat hele families vaak erg toegewijd zijn aan hun geloof. Dat is op zich een goed streven. Het gevaar is wel dat hele families, gezinnen en kinderen vaak gedwongen hun geloof uitoefenen. Afvalligen worden vaak zwaar gestraft en verstoten. Afval tot het christendom wordt over het algemeen niet geaccepteerd.

 

Pixabay

Islamitische kalender

De Islamitische kalender is een maangebonden kalender, bestaande uit een jaar van 12 maanden van 29 of 30 dagen. Doordat deze 12 samen ongeveer 354 dagen duren, loopt deze kalender elk jaar 11 à 12 dagen uit de pas met het zonnejaar. De Koran verbiedt expliciet het invoegen van schrikkeldagen of -maanden.      

Islamitische feesten

Voorbeelden van Islamitische feesten zijn de ramadan, het suikerfeest en het offerfeest.

Gedenkdagen

Het Islamitische Nieuwjaar gedenkt de vlucht van Mohammed naar Medina.

Er is een gedenkdag, de Shi'a gedenkdag, wat herinnert aan de dood van Mohammeds kleinzoon Hoessein.

De derde maand is de geboorte-gedenkdag van Mohammed.

De zevende maand is de hemelvaart - gedenkdag van Mohammed.

De achtste maand is een dag van meditatie en gebed. Dat is omdat men gelooft dat Allah in de "nacht van de macht" het lot van alle mensen voor het komende jaar bepaalt.

In de negende maand vindt de ramadan plaats. Dat is een vastenmaand welke eindigt in een groot suikerfeest.

In de laatste maand vindt het Offerfeest plaats.

Besnijdenis

Moslim jongens worden vaak voor hun zevende jaar besneden. Vaak wordt dit ritueel uitgevoerd op de geboortedag van Mohammed. 

  

Alcohol

Volgens de Islamitische wet mag een Moslim geen alcohol drinken. Niet alle Moslims gaan hier op dezelfde manier mee om. Zo mag er in Saudi-Arabië en Iran helemaal geen alcohol verkocht worden. In de meeste andere Islamitische landen mag dat onder strikte regels wel.

 

Pixabay

Één of meerdere vrouwen

De Islam staat toe dat mannen met maximaal vier vrouwen mogen trouwen. Voorwaarde is wel dat hij ze allemaal goed kan verzorgen en kan onderhouden. Deze huwelijken komen echter niet veel voor. Deze wet wordt in verschillende landen ook verschillend ingevuld. In Turkije is het bijvoorbeeld verboden om meerdere vrouwen te trouwen.

 

Pixabay

Cultuur

Over het algemeen is het niet gepast om mannen recht in de ogen te kijken of tegen te spreken. Vrouwen en mannen leven ook in twee hele verschillende werelden. De mannen leven voornamelijk in openbare ruimtes zoals in winkels, theehuizen en doen zelfs de boodschappen. In landen zoals Afghanistan komen vrouwen nauwelijks alleen buiten. Als ze buiten zijn is het vaak met kinderen. Vrouwen leven in hun ommuurde woning en erf in familiecompound. Ze moeten aan hun mannen toestemming vragen om naar buiten te gaan. Komen er mannen te gast, dan moeten de vrouwen en jonge meisjes hun haar verbergen voor de mannelijke gast en/of zichzelf. 

Hedendaagse onderdrukking van vrouwen

Belangrijk om te weten is, dat de hedendaagse onderdrukking van vrouwen in Afghanistan en Iran, en de beperkingen van vrouwen in Saoedi Arabië, niets te maken hebben met de religie. In de Koran worden zowel mannen als vrouwen gewaardeerd. Liefde, respect en vergeving zijn begrippen die ook in de Koran hoog in het vaandel staan.

Positie van de vrouw in een Moslimgezin

De Koran stelt duidelijk dat vrouwen, zowel in de samenleving als thuis, in het bijzonder binnen het huwelijk, geen lagere positie innemen dan mannen. “En voor vrouwen geldt dat zij bepaalde rechten hebben ten opzichte van mannen, net zoals die van mannen ten opzichte van vrouwen” (Koran 2:26).

In het Islamitische huwelijk wordt ieder in zijn waarde en recht gelaten. Alleen voor de man komt er een extra last bij; Hij is verantwoordelijk voor de zorg en onderhoud van zijn gezin (Koran  65-7; 4-34). Dit geeft hem extra verantwoordelijkheid. (Bron: vraagislam.nl)

Zorgplicht van de man

Volgens het Islamitisch familierecht, ligt de financiële zorgplicht van een gezin volledig bij de man. Hij is verplicht te voorzien in alle kosten van zijn gezin. Hij moet daarbij handelen volgens zijn vermogen. Ook al heeft de vrouw een inkomen, dan nog is het de plicht van de man om het gezin te onderhouden.

Rechten van de vrouw

De vrouw in de Islam heeft echter ook het recht om te gaan werken, geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, te erven, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven en mag zij haar vermogen beheren zoals zij dat zelf wenst. Voor dezelfde inspanning, krijgt ze dezelfde vergoeding als de man. Zij kan ook haar eigen bedrijf runnen, en niemand – ook niet haar man – kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. Het inkomen dat ze verwerft is volledig en exclusief voor haar.

Bijzondere rechten

In sterk contrast met de wereldse normen van de zevende eeuw en het huidige beeld, voorziet de Koran vrouwen expliciet in rechten op erfenis, onafhankelijk bezit, scheiding en het recht om in de rechtbank te getuigen. In een van de eerste openbaringen van de Koran worden vrouwen net als mannen opgedragen kennis te vergaren. Vrouwen en mannen worden in gelijke mate verwacht alle religieuze verplichtingen na te leven en vrouwen zijn in de uiteindelijke ultieme beloning opgenomen. “Al wie het gewicht van een atoom aan goed doet, man of vrouw, en een gelovige is, zal het Paradijs betreden…” (Koran 40:40).

Mannen als beschermers 

Mannen zijn de beschermers en onderhouders van vrouwen, omdat Allah de één boven de andere heeft gesteld en omdat zij uitgeven uit hun middelen. Daarom zijn de goede vrouwen vroom en gehoorzaam aan Allah. En in afwezigheid van hun man waken zij over wat Allah hen bevolen heeft te bewaken. En wat betreft hen, de echtgenotes, waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: waarschuw hen eerst, weiger het bed met hen te delen, en als dat niet helpt slaat hen licht. Indien zij weer gehoorzaam zijn, zoek dan niets tegen hen. Waarlijk, Allah is Verheven, Groots. (Koran 4:34).

Vrouwelijke president

Indonesië, het land met de meeste moslims, heeft zelfs een vrouwelijke president gehad. Megawati Soekarnoputri, Jogjakarta, 23 Januari 1947, is een Indonesische politica, die van 23 Juli 2001 tot 20 Oktober 2004 de vijfde president van Indonesie was. Bron: Wikipedia.

Allah boven de man

Vrouwen worden aangemoedigd gehoorzaam aan Allah te zijn en niet zozeer aan hun man. In afwezigheid van de man worden zij geacht kuis te zijn. Als een man reden heeft om daaraan te twijfelen dan mag hij in actie komen. Hij moet eerst met haar praten, haar op de hoogte stellen van zijn vermoeden. Haar waarschuwen dat hij bepaalde vermoedens heeft. Dan weigert hij met haar te slapen. Dit voelt als een straf voor haar, omdat haar eigen man niet meer de meest intieme daad die er is, wil verrichten.

 

Pixabay

Huwelijk

Zoals ook in andere culturen vaker het geval is, vindt er bij Moslims vaak 'uithuwelijken' plaats, gearrangeerde huwelijken. De familie van de toekomstige bruid of bruidegom zoekt naar een geschikte partner voor hun dochter of zoon. Ook in het huwelijk binnen de Islam is het de bedoeling dat er een respectvolle vriendschap en innige band ontstaat. Gedwongen huwelijken zijn uit de boze en elke huwelijkskandidaat heeft het volste recht de andere partij, zonder consequenties, te weigeren.

Hoofddoek

Moslimvrouwen dragen vaak een hoofddoek. Het gebruik van een hoofddoek wordt niet specifiek genoemd in de Koran maar is meer een algemeen oosters gebruik.

 

  

Pixabay

Sluier en mantel

In het verlengde van de hoofddoek ligt de sluier, burka en andere gewaden die moslima's dragen om hun lichaam te bedekken. Deze kledingsstukken hebben als doel het lichaam van de vrouw af te schermen voor andere mannen. Thuis mogen de sluiers gewoon af. De striktheid hiervan verschilt per land. in Soera 24 vers 31 staat onder andere:

"En zeg de gelovige vrouwen hun blikken neer te slaan, en hun kuisheid te bewaken en hun schoonheid niet te tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn. En zij moeten de sluiers volledig over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen behalve binnen de familie".

"O Profeet! Vertel je vrouwen en je dochters en de vrouwen van de gelovigen om hun mantels over hun lichamen te hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is altijd Vergevingsgezind, Genadevol". 

Soera 33, vers 59

 

 

 

  

Veertig uitspraken uit de Hadith


De Hadith Boeken zijn vernoemd naar de namen van de betreffende personen of naar hun afkomst.

 

Aboe Said vertelde dat de boodschapper van Allah zei:
“Het Paradijs is voor degene die zegt: Mijn Heer is Allah, mijn geloof is in de Islam en mijn profeet is Mohammed.”

 

Otmaan vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:
“De beste zijn degenen die de Koran leren en doorgeven.”

 

Abdullah bin amr vertelde dat de boodschapper van Allah zei:
“De beste zijn degene met het beste gedrag.”

 

Aboe Masoed Oeqbah ibn Amr al Ansarie al Badrie vertelde, dat de boodschapper van Allah zei:
“Wie iemand iets goeds laat doen, krijgt dezelfde beloning als hij, die zelf ook het goede doet.”

 

Moe’awiyya vertelde dat de Boodschapper van Allah zei: 
“Allah schenkt kennis van het geloof aan degene wie Hij het goede toewenst.”

 

De boodschapper van Allah zei: 
“De eersten die naar het Paradijs geroepen zullen worden, zijn degenen die Allah gedenken zowel in voorspoed als in moeilijkheden.”

 

Anas vertelde dat een bedoeïene aan de Boodschapper van Allah vroeg:
“O Boodschapper van Allah, wat is de sleutel van het Paradijs?” Hij zei: “La ilaha illaAllah (er is geen god behalve Allah).”

 

De Boodschapper van Allah zei: 
“Allah geeft rijkdom aan degene die Hij liefheeft en niet lief heeft, maar het juiste geloof, de Islam, geeft Hij alleen aan degenen die Hij lief heeft.”

 

Aboe Hoaira vertelde dat de boodschapper van Allah zei:                                                                                  

“Imaan heeft 70 onderdelen, schaamte is een onderdeel van de imaan."

 

Muaz ibn djabal al Ansari vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:
“Wie zijn laatste woorden, La ilaha illAllah zal belijden, zullen het Paradijs binnengaan.”

 

De boodschapper van Allah zei:
“Allah accepteert je geloof niet, zolang je niet volgens je geloof leeft. Hij accepteert je goede daden pas als je ze zelf ook met geloof doet.”

 

De Boodschapper van Allah zei:
“Schaamte is een onderdeel van geloof. (imaan) De plaats van het geloof is het Paradijs. Schaamteloosheid is een onderdeel van grofheid. De plaats van grofheid is de hel.”

 

Anas vertelde dat de Boodschapper van Allah zei: 

“Wie mij niet meer lief heeft dan zijn vader en zijn kinderen en mensen, heeft geen geloof.”

 

De boodschapper van Allah zei:
“Zal ik jullie vertellen over de mensen in de hel? Zij zijn degenen die gewelddadig, trots en koppig waren.”

 

De Boodschapper van Allah zei:
“Wie in Allah en in het hiernamaals gelooft; Laat hem dan iets goeds zeggen of zwijgen”

 

Abu Hoeraira vertelde dat de boodschapper van Allah zei: 
“Allah zei: Ik heb het Paradijs voor Mijn goede dienaren voorbereid; Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft waargenomen.”

 

Anas Ibn Malik vertelde dat de boodschapper van Allah zei:
“Niemand van jullie gelooft, totdat hij voor zijn buur of broeder wenst, wat hij zichzelf ook wenst”

 

De boodschapper van Allah zei:
“Een echte moslim is hij voor wiens tong en handen voor andere moslims veilig zijn.”

 

De Profeet heeft gezegd:
“Wie gokt is, alsof hij zijn hand heeft geverfd met het vlees en het bloed van een varken.”

 

De Boodschapper van Allah zei:                                                                                                                

"Als men steelt of alcohol drinkt verlaat geloof het hart"

 

De Boodschapper van Allah zei:
“Iedereen die alcohol drinkt en geen vergiffenis vraagt zal in het hiernamaals niet mogen drinken van de dranken van het Paradijs .”

 

Aboe Oemamah verhaalt, dat de Boodschapper van Allah zei:
"Als men anderen voor is met het geven van de vredesgroet, Salaam, ben je het dichtst bij Allah".

 

Abdullah ibn Amr vertelde:
"Een man vroeg aan de Boodschapper van Allah: “Welke Islamitische werken zijn het beste?” De Profeet zei: “Geef eten aan de mensen en groet degenen (met Salaam) die je kent en die je niet kent.”

 

 De Profeet zei:
“Een onderdeel van een goede moslim zijn is dat hij zich niet bemoeit met wat hem niet aangaat.”

 

 De Profeet zei:                                                                                                    

"Wanneer liegen een gewoonte wordt, zal de leugenaar bij Allah als een leugenaar in het boek geschreven worden.”

 

Djaabir vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:
“Iedere goede daad is sadaqa (sadaqa is liefdadigheid).”

 

Aboe Horaira vertelde dat de Boodschapper van Allah:
“Sadaqa dooft de woede van Allah…”

 

De Boodschapper van Allah zei: 
“Wie zijn sadaqa terugvraagt is als een hond die zijn kots oplikt”

 

Abdoellah ibn Amr ibn al-Aas vertelde dat hij de Boodschapper van Allah zei: 
“Hij, die de salawaat over mij uitspreekt, zal door Allah tien keer gezegend worden.”

 

De Boodschapper van Allah zei:
“Er is een beloning voor vriendelijkheid voor ieder levend wezen.”

 

De Profeet zei: 
”Het vervloeken van een gelovige is alsof je hem vermoord.”

 

Aboe Horaira vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:
“Degene wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad, zal het Paradijs niet binnengaan.”

 

De Profeet zei:
“Het is niet passend voor een gelovige om een vervloeker te zijn.”

 

Aboe Horaira vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:
“Kijk uit wie je als vriend neemt, het kan anders zo zijn dat je het geloof van deze vriend gaat volgen.”

 

Oemmal moeminoen Aisjah vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:
“Wanneer je gaat zoeken naar de fouten van moslims heb je hen kapot gemaakt.”

 

De Boodschapper van Allah zei: 
“Degenen die de mensen niet bedanken, bedankt Allah ook niet.”

 

De Boodschapper van Allah zei:
“De sterke man is niet degene die gaat worstelen, maar degene die zich kan inhouden bij een woede aanval.”

 

De Boodschapper van Allah zei:
“De salaat dat gezamenlijk word gebeden, heeft 27 maal meer waarde dan dat het alleen wordt gedaan.”

 

De Boodschapper van Allah zei: 
“Wanneer twee moslims elkaar beledigen, ligt de schuld bij degene die als eerste begon.”

 

Oemmal moeminoen Aisjah vertelde dat de Boodschapper van Allah zei: 
“Allah is zachtmoedig, Hij houdt van degene die ook zachtmoedig is in alle dingen.”