Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Impact van religie

Het Shintoïsme of Shinto genaamd, is de oorspronkelijke religie van Japan. Het woord is een combinatie van twee Chinese karakters en betekent "de weg der goden". In het Shintoïsme worden zogeheten Kami (natuurgeesten) aanbeden. Sommige kami zijn plaatselijk, dat wil zeggen de geesten die bij een bepaalde plek horen, terwijl anderen vereenzelvigd worden met grotere objecten en verschijnselen in de natuur. Amaterasu is bijvoorbeeld de Zonnegodin. Net zoals de Chinese religie, kan de Japanse religie beschouwd worden als een overkoepelende categorie voor de algemene religieuze ideeën die gebruikelijk zijn in de Japanse maatschappij. Shinto verwacht loyaliteit aan de gemeenschap en vooral aan de groep waarvan men lid is. Dit resulteert in uniformiteit, en het is deels verantwoordelijk voor de sterk economische en industriële capaciteit. 

 

Stichter


Shinto heeft geen stichter. Het is een levensstijl. Shinto heeft principes die door volgelingen nageleefd moeten worden, maar kent geen geboden.

Moeilijk plaatsbaar


Het Shintoïsme is een van de moeilijkst te classificeren religies. Het is aan de ene kant een sterk ontwikkelde natuurgodsdienst (animisme), die diep verankerd is in de Japanse maatschappij. Maar het is ook een ideologie die nog niet zo lang geleden misbruikt werd om het toenmalige Japanse militarisme te rechtvaardigen. Vanaf 1868 tot vlak na de Tweede Wereldoorlog was het shintoïsme de staatsgodsdienst. Tevens heeft het Shintoïsme ook heden ten dage nog een sterke invloed op de zogeheten "Nieuwe religies" in het naoorlogse Japan. Ten slotte is er altijd veel wederzijdse beïnvloeding geweest tussen het Shintoïsme en het Boeddhisme. 

 

 

Natuurliefde

Het eerste wat opvalt aan het Shintoïsme is de grote liefde en eerbied voor de natuur. Een waterval, de maan of slechts een apart gevormde steen kunnen voor een kami gehouden worden. Hetzelfde geldt voor charismatische personen en voor meer abstracte verschijnselen zoals groei en vruchtbaarheid. Geleidelijk aan werden de oorspronkelijk natuurgodsdienstige aspecten van het Shintoïsme minder duidelijk en namen de kami meer antropomorfe (mensvormige) vormen aan, met daaraan gekoppeld vele mythen. De kami zijn echter geen transcendente godheden in de Westerse zin van het woord; hoewel goddelijk bewonen zij dezelfde wereld als wij.

Kami

Kami staat voor "Onzichtbare spirituele geesten en krachten". Kami staat centraal in de Shinto religie. Het concept van Kami is complex. Niet alle Kami is goed. Sommige kunnen ook slecht zijn. Kami betekent ook "Wat is verborgen". Kami is geen God in monotheïstische zin, zijn geen goden, maar spiritueel verheven mensachtige geesten die in verband staan met fysieke kenmerken van Japan. Daarom is Shinto plaatselijk en kan niet worden geïnternationaliseerd. 

 

 

Heiligdommen

Kami worden vooral vereerd in openbare heiligdommen, maar ook wel in kleine privé-heiligdommen, die soms slechts bestaan uit een hoge plank met enkele rituele objecten. Sommige van deze heiligdommen oftewel Jinja zijn grote structuren, maar de meeste zijn kleine gebouwen in de karakteristieke Japanse stijl. In vergelijking tot bijvoorbeeld het christendom met zijn imposante kathedralen, met dure materialen, zijn jinja vaak erg eenvoudige houten gebouwen. Het gaat ook niet zozeer om het gebouw, dat eigenlijk vooral een bepaalde plaats aangeeft. Jinja zijn meestal gebouwd op een verhoging en sommige zijn dan ook niet erg eenvoudig te bereiken. Meestal wordt de toegang tot het terrein gemarkeerd door een typische Japanse torii-poort, die bestaat uit twee palen met daarbovenop twee dwarsbalken. Het geheel is vaak rood geschilderd. Er zijn heden ten dage meer dan 100.000 van deze heiligdommen in gebruik, elk bemand door enkele shintopriesters.

 

Geschriften

Shinto geschriften bestaan vooral uit volksverhalen en politieke verwijzingen en Japanse mythen. Het merendeel van deze Japanse mythen vertelt dat de Japanners afstammelingen zijn van van de Zonnegodin Amaterasu. Daarom ook het symbool van de rijzende zon op de Japanse vlag.

Heilige Boeken van Japan

De officiële boeken van Shinto zijn Kojiki of Kroniek van oude zaken, en Nihonshoki of de Kronieken van Japan. Hierbij speelt de achtste eeuw een belangrijke rol. In deze eeuw het Boeddhisme en het Confucianisme in Japan gevestigde godsdiensten zijn. De heilige boeken zijn daarom in al deze drie tradities vertegenwoordigd. Ook spelen de boeken een politieke rol. De verhalen en mythen hierin versterken de heersende klassen van Japan.

 

Pixabay

Gebruiken

Kami worden betrokken bij belangrijke gebeurtenissen zoals huwelijken, toelating tot de universiteit en het neerzetten van gebouwen. Ook wordt er vaak gebeden om aardse zaken, zoals een kind, een promotie of een gelukkiger leven. Tijdens begrafenissen daarentegen zijn, net als in China, vooral de meer Boeddhistische  aspecten belangrijk. De aanbidding van de kami verhevigt gedurende de vele shintofestivals. De meest aanbeden kami is de al genoemde zonnegodin Amaterasu, wier belangrijkste heiligdom in Ise staat. In dit en de vele andere aan haar gewijde heiligdommen wordt ze vaak gesymboliseerd door een spiegel, maar het binnenste van de jinja kan ook leeg zijn.

 

Shintofestival 

 

Japanse Keizer

Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog geloofde men dat de keizer afstamde van Amaterasu, en daarom zelf een kami was, namelijk een ikigami, een "levende kami". Militaire leiders (Shogun) hadden weliswaar vaak een groot deel van de macht in handen, maar de keizer werd altijd als de echte heerser gezien, al was het maar in naam.

Keizer Hirohito deed in 1946 onder druk van de Amerikanen afstand van deze goddelijke status, maar desondanks blijft de keizerlijke familie sterk betrokken bij de shintorituelen die de eenheid van Japan symboliseren.

 

Keizer Hirohito  

Reinigingsrituelen

Reinigingsrituelen vormen een cruciaal onderdeel van het shintoïsme. Deze dienen bijvoorbeeld om een kami wiens heiligdom verplaatst moet worden gunstiger te stemmen. Een meer persoonlijk reinigingsritueel is het waterritueel, dat bijvoorbeeld gehouden wordt onder een waterval of in zee. Een derde vorm is vermijding, oftewel een taboe. Vrouwen mochten bijvoorbeeld tot 1868 de berg Fuji niet beklimmen. Deze vorm is geleidelijk minder belangrijk geworden, maar nog steeds gaat een religieuze Japanner die recentelijk iemand verloren heeft niet naar een bruiloft. Door veel Japanners wordt het shintoïsme niet of niet alleen gezien als een religie, iets wat bediscussieerd en door feiten weerlegd kan worden, maar als iets wat bij de Japanse manier van leven en tradities hoort.

 

 

Invloed op cultuur

Het Shintoïsme is van grote invloed op de Japanse cultuur. Hoewel het zeer moeilijk is om de precieze invloed van die van het Boeddhisme te onderscheiden, is het duidelijk dat de nadruk van het Shintoïsme op de natuur ten grondslag ligt aan bloemschikken, de Japanse architectuur en tuinontwerp. In het sumoworstelen  is de invloed nog duidelijker: voor een gevecht moeten vele rituelen uitgevoerd worden, waaronder het strooien van zout om de arena te reinigen. 

 

  

Onethisch gedrag in Shinto

Een verkeerd leven omvat aldus de Shinto religie:

De kami verontrusten

De rituele aanbidding van de kami verstoren

Disharmonie in de wereld scheppen

De natuurlijke wereld verstoren

De sociale orde ontwrichten

Disharmonie brengen in de groep waarvan men lid is.

 

 

Feestdagen

Feestdagen functioneren als verbinding van gemeenschappen. Tegenwoordig is het kersenbloesem-festival, sakura, populair. Dit feest wordt in de lente gehouden. Hierbij wordt o.a. het seizoen aangekondigd waarin de rijst geplant wordt. 

 

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Wikipedia