Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Eigen identiteit

Het Sikhisme is een monotheïstische godsdienst. Dit betekent dat men in één God gelooft. Het Sikhisme ontstond in het begin van de 16e eeuw in noordelijk India door de eerste leermeester Goeroe Nanak Dev. Het is een onafhankelijk geloof dat geïnspireerd is op het Hindoeïsme en de Islam maar een eigen religieuze identiteit heeft.

 

 

Waar de religie het meest voorkomt


De meeste aanhangers wonen in de Indiase deelstaat Punjab. Hier wonen ongeveer 21 miljoen van de 26 miljoen aanhangers van het Sikhisme. Aanhangers van het Sikhisme noemt men Sikhs. Er zijn ook Sikh gemeenschappen in Maleisië, Singapore, Oost Afrika, Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in Canada. 

 

Deelstaat Punjab van India 

Inspiratie


Het Sikhisme werd geïnspireerd op het onderwijs van Tien Goeroes, belangrijke religieuze onderwijzers en predikers. Het is een separate en progressieve religie met als basisgedachten één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Deze invloeden zijn ook doorgedrongen in de Westerse maatschappij.

 

 

Belangrijke principes 

Deze religie doet een beroep op zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Zij accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of sekse. Men gelooft in karma en reïncarnatie. Het doel van het Sikhisme is de eenwording met God.

Heilige Boek

De doctrines zijn vastgelegd in de  Guru Granth Sahib. Dit is het Heilige Boek voor Sikhs. Guru Nanak stichtte dit geloof in de 15de eeuw met zijn ideologie van "Alle mensen zijn gelijk, vormen een onderdeel van het Goddelijke licht en kunnen de allerhoogste spirituele staat bereiken door samen te smelten, oftewel op te gaan in die ÉNE Almachtige God". De betekenis van Guru is Goeroe. Het gaat hier om een spiritueel leraar of gids.

 

 

Heilige plaats

De Heilige Plaats voor de Sikhs is de Gurdwara. Gurdwara betekent letterlijk "de residentie van de Goeroe". Dit is de plaats waar de Goeroe woont en bevinden zich kopieën van de geschriften. De aanwezigheid van de Goeroe Granth Sahib geeft het gebouw een religieuze status. Daarom gaan de Sikhs naar de Gurdwara om spirituele wijsheden op te doen en om te luisteren naar de teksten die worden gechant of worden voorgelezen. De omringende gebouwen en kamers dienen als centrum voor feesten zoals huwelijken en andere feestelijke gebeurtenissen. 

 

 

Gouden tempel

De stad Amritsar en met name de Gouden Tempel, is het centrum van het Sikhisme geweest. Hier worden geschriften voortdurend gechant. Pelgrims komen hier om de Goeroe Granth Sahib en God te eren. Vanwege de onrechtvaardigheden die de Sikhs door de jaren heen ondergingen en het toenemende verlangen naar een eigen land voor de Sikhs, zochten militanten in 1983 hun toevlucht in de tempel. De Indiase premier Indira Gandhi gaf tot woede van de Sikhs opdracht om tot bestorming van de tempel, met als gevolg dat ze werden gedood door haar eigen Sikh lijfwachten.

 

Pixabay

 

Betekenis van het woord Sikh

Het woord Sikh is afgeleid van het Sikkha uit Pali of śiṣya uit het Sanskriet. Beide betekenen ze discipel. De betekenis houdt verband met het feit dat Sikhs discipelen zijn van de Tien Guru's. 

 

Symbool voor het Sikhisme

 

Symbool

Bovenstaand symbool wordt onder andere gebruikt op de vlag van Khalistan: De Sikhistische Staat die wordt nagestreefd door sommige aanhangers van het geloof.

 

 

Geloofsprincipes

De volgende doctrines zijn essentieel in het Sikhisme:

Eén God:

Er is slechts één God die oneindige macht en invloed heeft. Hij of Zij is identiek voor alle godsdiensten. God heeft geen geslacht en is alomtegenwoordig. 

Vroeg opstaan:

De vroege ochtenduren, vóór het opkomen van de zon, worden gebruikt voor meditatie en het ervaren van eenheid met God.

Op een goede manier je brood verdienen:

Een sikh moet hard werken en eerlijk zijn geld verdienen. Hij mag nooit ten koste van anderen leven maar geeft juist aan anderen.

Naastenliefde:

Het huis is altijd open voor iedereen. Iedereen is welkom, ongeacht zijn achtergrond, religie, overtuiging, ras of geslacht.

Wat een sikh verdient, wordt gedeeld met anderen.

Reïncarnatie, Karma & Redding:

Alle schepselen hebben zielen die tot andere organismen overgaan na de dood, tot uiteindelijk de bevrijding wordt bereikt.

Ontzag voor God:

Houd van God, maar behoud het ontzag voor Haar of Hem.

Humaniteit:

Alle mensen zijn gelijk; allemaal zijn het de zonen en dochters van de Almachtige.

Morele waarden:

Verdedig, bescherm en vecht voor de rechten van alle levende wezens en in het bijzonder de medemens.

Persoonlijk offer:

Tref voorbereidingen om het leven te geven voor alle opperste principes.

Vele wegen leiden tot God:

Sikhs geloven dat de redding ook voor niet-sikhs kan worden bereikt.

Positieve Houding tegenover het Leven:

Houd altijd een positieve, optimistische en vastberaden houding ten opzichte van het leven.

Gedisciplineerd Leven:

Diensten worden strikt georganiseerd.

Geen speciale dagen:

Sikhs geloven niet dat een enkele dag heiliger is dan andere dagen, zoals christenen en moslims dat doen.

Verover de 5 kwaden:

Het is de plicht van elke sikh om deze 5 kwaden te verslaan: egoïsme, woede, hebzucht, gehechtheid en verlangen.

Aanval met 5 wapens:

Tevredenheid, liefdadigheid, vriendelijkheid, positieve houding, nederigheid.

 

 

Waarden

Gelijkheid:

Alle mensen zijn gelijk voor God.

De Geest van God:

Alle Schepselen dragen de geest van God en moeten worden geëerbiedigd.

Persoonlijk recht:

Elk persoon heeft recht op het leven, maar dit recht is beperkt.

Daden tellen:

De redding wordt verkregen door goed te handelen.

Familie-eenheid:

Men moet in gezinsverband leven om kinderen te krijgen en op te voeden.

Delen:

Het wordt aangemoedigd om 10 procent van het inkomen aan liefdadigheid te besteden.

Keur de Wil van God goed:

Ontwikkeling van een persoonlijkheid zodat gelukkige gebeurtenissen en miserabele gebeurtenissen beide kunnen worden aanvaard.

Vier Vruchten van het Leven:

Waarheid, Tevredenheid, Contemplatie en Naam (in Naam van God).

 

 

Verboden gedrag

Religieuze rituelen:

Dit soort rituelen heeft geen betekenis in het sikhisme (bedevaarten, in rivieren baden; vasten; besnijdenis; verering van graven, idolen, beelden)

Materialisme („Maya“):

Het vergaren van rijkdom heeft geen betekenis in het sikhisme.

Rijkdom, geld, voorraden, goederen en alle andere bezittingen worden immers achtergelaten als men overlijdt.

Offers:

Lams- en kalfsslachtingen om heilige gelegenheden te vieren enz. zijn verboden.

Maatschappelijke isolatie:

Een sikh mag niet als kluizenaar, bedelaar, yogi, monnik of non leven of ongehuwd zijn.

Slecht spreken:

Opscheppen, roddel, liegen, enz. worden niet toegelaten.

Schadelijke genotsmiddelen:

Alcohol, drugs, tabak en andere bedwelmende middelen worden niet toegelaten.

Priesterlijke klasse:

Sikhs mogen niet van een priester afhangen om hun de geloofsprincipes bij te brengen.

De vijf K's

De Vijf symbolen van Khālsā, alle beginnend met de letter K, zijn voor alle mannelijke Sikhs van belang. Ze worden vermeld in RahatnāmāĨ, die door tijdgenoten van Goeroe Gobind Singh werd opgesteld; in de Ādi Granth zijn de vijf k's (kakkars) niet terug te vinden.

 

 

De belangrijkste van de K's is:

Kesh (haar) - hetgeen betekent dat Khālsā hun hoofdhaar, baard en snor niet mogen knippen of scheren. 

Kanghā (kam) - een houten kam.

Kacch (kacchera) - een korte broek die meestal onder de kleding wordt gedragen.

Kirpān – een stalen zwaard dat vaak bij ceremoniën wordt gebruikt.

Kārā - een metalen armband, die om de rechterarm gedragen wordt. 

 

 

Nieuwe vormgever van het geloof

De Tiende Goeroe Gobind Singh gaf de erkende kenmerken van het latere Sikhisme hun vorm. In 1966 stichtte hij de Khalsa, de gemeenschap van "Soldaat-Heiligen". Deze Goeroe stichtte de Amrit - Initatie waarbij de ingewijden een nieuwe naam aannemen en de vijf K's dragen, zowel mannen als vrouwen. 

 

Pixabay

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Wikipedia