Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Invloed op de wereld

Het Zoroastrisme of Mazdeïsme is een religie welke oorspronkelijk afkomstig is uit Perzië. Tegenwoordig vormen Zoroastriërs een kleine minderheid in Iran en ook in Azerbeidzjan, India, Koerdische gebieden van Irak en Turkije. Volgens schattingen zijn er wereldwijd 2,6 miljoen Zoroastriërs geweest. Op haar hoogtepunt werd het Zoroastrisme één van de invloedrijkste religies ter wereld. Het was duizend jaar lang de officiële religie van Perzië. In het zuiden van Iran, onder andere naar de stad Yazd, wonen nog veel Zoroastriërs.

Tegenwoordig is het één van de kleinste religies ter wereld. Naar schatting zijn er nog ongeveer 170.000 volgelingen. (2008)

 

Oorsprong in Perzië. Actief in landen als Iran, India, Irak en Turkije 

Stichter


De stichter van het Zoroastrisme is de profeet Zoroaster, die ergens rond de 10e eeuw v. Chr. moet hebben geleefd in Afghanistan.

 

De Iraanse profeet Zoroaster

Herder en profeet


Zarathustra, Zarathoestra of Zoroaster genoemd, was een profeet en herder die leefde op het platteland. Rond zijn twintigste jaar kwam Zarathustra in een crisis en ging ronddwalen. Na tien jaar kreeg hij, gezeten aan de oevers van de Oxus, een visioen van de god Ahura Mazda. Zoroaster protesteerde tegen religieuze kenmerken in zijn tijd. Hij verwierp de krijgerscultuur, de offerande van stieren en het gebruik van drugs ten behoeve van spirituele extases. Daarmee ondermijnde hij de gevestigde orde.

 

Zoroaster was een herder die leefde op het platteland 

Ahura Mazda

Ahura Mazda of Ahoera Mazda is de naam van de belangrijkste godheid in het Zoroastrisme. Het betekent onder andere ook de ongeschapen Schepper oftewel een synoniem voor God. Tegenover Ahuramazda stond een slechte God die verantwoordelijk was voor al het kwaad in de wereld. Dit was Angra Mainyu, wat zoiets betekent als verwoestende kracht. Hij wordt ook geassocieerd met de dood.

Goed en kwaad

Van oorsprong aanbad men één God in het Zoroastrisme namelijk Ahrura Mazda: de 'Wijze Heer'. Hij was de vader van twee tweelinggeesten Spenta Mainyu genaamd, hetgeen betekent 'Welwillende Geest' en Angra Mainyu, hetgeen staat voor 'Vijandige Geest'. Deze twee geesten staan voor het goede en het kwade. Daarom heeft de mens dezelfde keuze voor goed en kwaad. Zoroastrisme is daarom dualistisch: goed of kwaad. Twee krachten, licht en duister, die strijden in het universum en twee krachten die strijden in de geest van de mens. Waar Ahuramazda in de Hemel verblijft, is Angra Mainyu in de Hel.

Vier elementen spelen een grote rol: aarde, lucht, water en met name vuur.  

 

 

Strijd tussen goed en kwaad

De openbaring van Zoroaster

Toen Zoroaster dertig jaar was, kreeg hij een openbaring van God over God en de Amesha Spentas. Deze openbaring zei dat er één God is die al het goede geschapen heeft. Deze God had verschillende kenmerken, die we goed kennen van andere monotheïstische religies:

 • God is overal
 • God weet alles
 • God kan alles
 • God is de schepper van het leven
 • God is onmogelijk voor mensen om te benaderen en zelfs maar te begrijpen
 • God is onveranderlijk
 • God is de bron van al het goede


Zoroaster wordt door de aanhangers van het Zoroastrianisme gezien als een profeet. Ze aanbidden hem niet, maar ze geloven wel dat ze dichterbij God kunnen komen door zijn leringen na te volgen. Op die manier behandelen ze namelijk het pad van waarheid en rechtvaardigheid (asha).

 

Zoroaster kreeg aan de oevers van de rivier de Oxus een openbaring

 

Amesha Spentas in het Zoroastrianisme

In de visie van Zoroaster zijn ook vijf andere goddelijke wezens. Dit zijn de Amesha Spentas, die Heilige Onsterfelijken. Zij worden gezien als de zonnestralen van God. Net als zonnestralen komen van de zon, maar niet de zon zelf zijn zo komen de Amesha Spentas wel van God, maar zijn ze niet God. Je zou ze eigenlijk kunnen beschouwen als middelen van God waarmee Hij de wereld kan controleren.

De Heilige Onsterfelijken zijn:

 • Goede gedachten en goed doel. (Vohu Manah)
 • Waarheid en rechtvaardigheid. (Asha Vahishta)
 • Heilige aanbidding, sereniteit en vriendelijkheid. (Spenta Ameraiti)
 • Macht en rechtvaardig bestuur. (Khashathra Vairya)
 • Genezing en gezondheid. (Hauravatat)
 • Lang leven en onsterfelijkheid. (Ameretat)


De volgelingen van Zoroaster geloven dat je God kan leren kennen door de Amesha Spentas te doorgronden.

 

Amesha Spentas

Geschiedenis 

Cyrus de Grote maakt het Zoroastrisme tot staatsreligie van het Perzische Rijk na zijn tochten in het gebied van de Meden. Dit bleef zo, met onderbrekingen, tot de verspreiding van de Islam in de 7e eeuw. De Zoroasters die zich niet tot de Islam bekeerden werden Gabar genoemd. De Gabar, een verbastering van het Arabische kāfir, wat “ongelovige” betekent, werden als tweederangsburgers beschouwd. Alhoewel ze wat tolerantie kochten doordat ze belasting betaalden, mochten ze geen paard rijden of wapens dragen en moesten voorgeschreven kledij dragen. Ze verspreidden zich ook over de oostkust van Afrika.

 

Perzië, Iraans monument

Verspreiding

Door de Islamitische vervolging verlieten sommige Parsi's Iran en gingen op zoek naar nieuwe plaatsen waar ze hun religie en rituelen konden uitoefenen. Sommigen kwamen terecht in India. De koning stond daar toe om te blijven en daar vormde zich de eerste groep wat momenteel bekend staat als de Parsi gemeenschap. Dit is de meest herkenbare groep die het Zoroastrisme van Perzië blijft praktiseren. Parsi betekent 'Perzisch'. 

Twee groepen

Het Zoroastrisme valt uiteen in twee groepen: de Iraniërs en de Parsis. De laatst groep ontstond in de 10e eeuw toen een hele groep Zoroastriërs naar India vluchtten. Zij vestigden zich in Gujarat waar ze vasthielden aan hun geloof. Door de afstand tussen hen en de Iraniërs zijn er wat verschillen in het Zoroastrisme getreden, maar globaal genomen is het geloof hetzelfde gebleven.

 

Een Perzische priester. (Parsi)

De wijzen uit het oosten

De Wijzen uit het Oosten staan bekend als de bekendste Zoroastristen, omdat zij de enigen waren die het Kind Jezus bezochten om Hem te aanbidden vlak na Zijn geboorte zoals is vermeld in het Matteüs evangelie van de Bijbel. Deze wijzen worden wel genoemd 'de Magi'.

 

De drie wijzen uit Oosten

Heilige Boek

De leer van Zoroaster is samengevat in het Heilige boek van het Zoroastrisme, de Avesta. De naam Zoroaster is een Griekse vorm van het woord Zarathoestra. Het gaat vooral over de openbaringen van Zoroaster. Het Boek bestaat uit twee delen: de oude en de jonge Avesta. De jonge zijn vooral commentaren op de oude.

Goede woorden, goede daden en goede gedachten.

Deze leer van Zoroaster wordt gekarakteriseerd door een sterk dualisme tussen goed en kwaad. De mens is ingeklemd tussen twee tegengestelde machten: Ahoera Mazda hetgeen staat voor Verlichtende Wijsheid en Ahriman de destructieve Geest en dient in de eeuwige strijd tussen beide de kant van het goede te kiezen. Deze ethische keuze wordt samengevat in drie pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten.

 

Twee Hoofdstukken

De Avesta bestaat uit twee hoofdstukken: het oudere deel bevat de 'gathas', zeventien hymnen waarvan men denkt dat deze zijn gecomponeerd door Zoroaster zelf en het tweede deel is 'het nieuwere deel welke een toelichting geeft op het oudere deel van de Avesta'. Dit deel bevat ook mythen, verhalen en instructies met betrekking tot bepaalde rituelen.

Richtlijnen en afbeeldingen

Het Zoroastrisme geeft weinig richtlijnen aan zijn volgelingen. Ook is het een religie zonder veel afbeeldingen. Zoroastristen hoeven niet op vastgestelde manieren te vieren. De herder en profeet Ahura Mazda wordt aanbeden en geëerd en men voert rituele reinigingen uit, wat het verlangen symboliseert om het kwaad te overwinnen.

Volgelingen in het Zoroastrisme

Als volgeling van Zoroaster geloof je dat je geschapen bent door Ahuramazda en word je geacht om het juiste pad te volgen. Hoewel je een schepsel bent, word je niet gezien als onderdaan van God maar als helper van God. Je moet God helpen om zijn schepping zuiver te houden. Centraal staan hierin de goede gedachten, goede woorden en goede daden.

 

Juiste pad door goede gedachten, woorden en gedachten

Navjote

Vanaf zevenjarige leeftijd kan men volledig deel gaan uitmaken van de geloofsgemeenschap. De ceremonie die dan plaatsvindt noemt men Navjote. Tijdens deze ceremonie krijgt het jongen of meisje een shirt (sudreh) en koord (kusti). Deze kleren ziet men als heilig en zijn onderscheidend voor de volgelingen van Zoroaster. Tijdens rituelen wikkelt men de kusti drie keer om de sudreh om zich te herinneren aan de drie taken.

 

Perzische kinderen

Bidden

Gelovigen mogen zelf weten wanneer ze bidden, maar voorgeschreven zijn vijf gebeden per dag. Gemeenschappelijk gebed vindt plaats tijdens de seizoensfeesten.

Reinheid

Voor of tijdens het opzeggen van gebeden wast men zich meestal om zo rein mogelijk te zijn. Smerige dingen worden gezien als afkomstig van Angra Mainyu en worden daarom zoveel mogelijk vermeden. Gebeden zegt men op in de richting van de opkomende zon of in de richting van een vuur of een andere bron van licht. 

 

 

Wassen voor het bidden

Ethiek

Ethiek is belangrijk. Streven om goed te leven in de vorm van goede gedachten, goede woorden en goede daden is het belangrijkst in het Zoroastrisme. 

Vuur

Vuur is een belangrijk element in de Zoroastrische rituelen. Zoroastristen worden soms aangezien voor vuuraanbidders. Het vuur vertegenwoordigt het licht en de wijsheid van de god Ahura Mazda.

 

Vuur is een belangrijk onderdeel in het Zoroastrisme. 

Respect 

Zoroastriërs respecteren het vuur als het symbool voor Ahura Mazda, maar vereren noch aanbidden het, daarom is het predicaat vuuraanbidders niet correct.

Vuurtempels

Zoroastriërs komen samen in zogenaamde vuurtempels, waar altijd een vuur brandt. Er zijn drie gradaties van heilig vuur. Het heiligste vuur, het Atash Behram, is samengesteld uit verschillend vuurbronnen, waaronder zelfs bliksem. Er zijn acht tempels in India en één in Iran met dit heiligste vuur. Alleen priesters mogen bij dit vuur komen. Priesters preken niet, maar zijn alleen bezig met het brandend houden van het vuur. Zoroastriërs brengen regelmatig offers in de vorm van brandstoffen.

 

   aarde, lucht, water en vuur   

Veranderingen 

In de loop van de eeuwen heeft de religie grote veranderingen ondergaan. Hoewel in oorsprong monotheïstisch, zijn in latere tijden de oude goden van de Perzen een grotere rol gaan spelen als engel of Amshapand. De energie van de Schepper wordt in het Zoroastrisme weergegeven door Zonlicht en Vuur. Zoroastrische gebouwen worden daarom ook Vuurtempels genoemd.

Parsi gemeenschap

In de tiende eeuw kwam er een intensivering van de vervolging van niet-moslims en zagen velen zich genoodzaakt uit te wijken naar India, waar tot op de huidige dag de Parsi dit geloof aanhangen. De stichters van de Parsi-gemeenschap in India verlieten de Perzische Golf in het jaar 917.

 

Perzische vrouw

Kleding

De Parsi’s dragen bij gebed vaak witte kleding en hebben een koord om hun middel.

 

Perzische kinderen

De dood

Bijzonder is de manier waarop men met de doden om gaat. Als een persoon dood gaat wordt het lichaam onrein. De dood is het werk van het kwaad. Omdat de aarde zuiver is geldt het als een ontheiliging wanneer de aarde wordt bevuild door een rottend lijk of de as van een crematie. Daarom worden deze lijken in speciaal gebouwde 'Torens van Stilte' gelegd, zodat de gieren hun werk kunnen doen. In de stad Mumbai is hier een speciaal park voor gebouwd. 

Luchtbegrafenis

Luchtbegrafenis, ook wel hemelbegrafenis genoemd, is een type lijkbezorging dat in Azië en Noord Amerika voorkomt. Hiermee wordt de overledene aan dieren, met name aan vogels als gieren gegeven. Letterlijk gezien is het woord begrafenis onjuist. 
 
 
 
De overledene wordt aan de gieren gegeven d.m.v. een luchtbegrafenis

Leven na de dood

In het Zoroastrisme is er leven na de dood. Je moet steeds je geest in dit leven of in het volgende leven verbeteren voordat je bij Ahura Mazda kan uitkomen.

Invloed op zakenleven en industrie

Het Parsisme is een modern afgeleide vorm van het Zoroastrisme en is te vinden in het westen gelegen Indiase stad Mumbai. (Bombay). Hier wonen ongeveer 70.000 volgelingen welke grote invloed uitoefenen op het zakenleven en de industrie.

Tata groep

In India heeft de Parsi gemeenschap flink gescoord in het zakenleven. De stad Mumbai heeft veel te danken aan de Parsi gemeenschap op zowel historisch als economisch vlak. Dat is vooral te zien aan de Tata groep, die al door minstens vijf generaties van dezelfde Parsi familie (Tata) wordt geleid en is uitgegroeid tot een van s' werelds grootste concerns, werktuigbouw, hotels, detailhandel en onroerend goed. Deze groep heeft maar liefst 114 bedrijven in 80 landen.

 

          Parsi familie (Tata)  

13 Januari 2017

Conglomeraat Tata krijgt voor het eerst een topman buiten de familie van de Parsi gemeenschap. Het is iemand die voor het eerst niet aan de de rituelen van de luchtbegrafenis hoeft te voldoen. Dat betekent echter niet dat aan de theologische aspecten van de Parsi zal onttrekken. Goede woorden, goede daden en goede gedachten zijn ook voor hem belangrijk. Tata Group is Nederland bekend als Tata Steel in IJmuiden, Tata Consultancy te Amsterdam en waaronder ook de autofabrieken Jaguar en Landrover vallen.

 

 Topman Natarajan Chandrasekaran  

Freddie Mercury

Ook Freddie Mercury, de zanger van  Queen, was Parsi en aanhanger van het Zoroastrisme. 

 

Freddie Mercury 

Zaad van de vrouw

Het Zoroastrisme of Mazdeïsme is en zeer oude religie van vuuraanbidders die veel werd aangehangen in Centraal Azië, voordat de Islam aan invloed toenam. Volgens Alexander Hislop, een theoloog uit het jaar 1807, was Zoroaster, ‘Zero-ashta’, de grote god van de Chaldeeën. ‘Zero’ betekent in het Chaldeeuws ‘het zaad’ en ‘Zero- astha’ betekent ‘het zaad van de vrouw'. Hij geeft aan dat we de evolutie van ‘Zero’ naar ‘Zoro’ zien we in ‘Zoro-babel’, zoals Zerubbabel in de Griekse Septuaginta werd weergegeven. Het ‘zaad van de vrouw’ werd ‘Zoroaster’. De oudste volken waren bekend met de profetie van Genesis 3:15 en keken uit naar het beloofde ‘zaad van de vrouw’. Nimrods vrouw Semira- mis zou haar man na diens overlijden tot voorwerp van aanbidding gemaakt hebben, namelijk als ‘het zaad van de vrouw’. Rond de figuren Nimrod en Semiramis ontstaan de oudste afgoderijen. De Perzische naam voor Zoroaster is ‘Zarathustra’. Genesis maakt onderdeel uit van de hedendaagse Bijbel van christenen. Dit is het eerste boek uit het oude testament en de Tenach van de Joden. 

Bron: http://www.verhoevenmarc.be en The Two Babylons, een religieus pamflet dat in 1853 is uitgegeven door de presbyteriaanse Free Church of Scotland theoloog Alexander Hislop (1807 - 1865)

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Wikipedia

- Nog meer informatie over religies -

 

 

 

advertentie