Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Iedereen gelijk

Het Jaïnisme, dat traditioneel als Jain Dharma bekendstaat, is een oude Indiase religie. Deze religie geldt sinds vroege tijden als onafhankelijk geloof en filosofie. Het bloeide tegelijk op met het Hindoeïsme en heeft invloeden vanuit het Boeddhisme. Karma, reïncarnatie en ethiek zijn net als in het Boeddhisme en Hindoeïsme belangrijke elementen. De belangrijkste deugd van het Jaïnisme is geen geweld, of levendige dingen geen schade toebrengen omdat deze een ziel hebben, en moeten daarom gelijkwaardig behandeld worden. Als iemand een ziel dood, dan heeft dat slechte gevolgen voor iemands karma.

 

 

Klein maar belangrijke religie


Het is een kleine en maar toch belangrijke religie met veel volgelingen in India, het land van herkomst. Het Jaïnisme heeft wereldwijd ongeveer 6 tot 8 miljoen aanhangers.  Jaïnisme is van begin af belangrijk geweest voor de Indiase cultuur en had invloed op de Indiase filosofie, kunst, architectuur, wetenschappen en politiek en heeft ook bijgedragen tot het geweldloze Indiase onafhankelijkheidssteven van Mahatma Gandhi.

 

Pixabay

Stichter heer Mahavira 


De leer is gebaseerd op het onderwijs van heer Mahavira (599 -527 v Chr). Hij heeft het Jaïnisme niet zozeer gesticht, maar meer hersteld en hervormd. Hij heeft alle ondergesneeuwde geloofsovertuigingen en praktijken toegankelijker gemaakt. Mahavira werd als prins geboren in een krijgers kaste, in een dorp in de Indiase staat Bihar.  Hij was dertien jaar toen zijn ouders stierven. Hij verliet het paleis om een ascetisch leven te leiden. Mahavira is een titel. Zijn geboortenaam was prins Vardhamana. Hij hield een strenge vastenperiode en een tijd van meditatie toen hij werd "verlicht". Mahavira betekent "grote held".Mahavira leefde in het noorden van India. Hij leefde iets eerder dan Gautama Boeddha, de stichter van het Boeddhisme.

 

 

Drie levensprincipes

Naast de belangrijkste deugd van het Jaïnisme om iemand met een ziel geen schade toe te brengen, Ahimsa genoemd, zijn er nog drie belangrijke levensprincipes:

1. Het juiste geloof

2. De juiste kennis

3. Het juiste gedrag

 

Twee varianten

Het Jaïnisme leert dat de Jaïnistische filosofie een inzicht in en een codificatie van eeuwige universele waarheden is, die af en toe onder het mensdom vergeten raken, maar later door het onderwijs van mensen weer verschijnen aan degenen die verlichting of alwetendheid (Keval Gnan) hebben bereikt. Het Jaïnisme kent twee belangrijke varianten: Digambar en Shvetambar.

 

 

Digambaras " Met lucht bekleed" 

Digambaras zijn een groep Jaïnistische monniken en nonnen die het ongekleed gaan beschouwen als het symbool van de hoogste heiligheid. Dit wordt niet gezien als naaktheid maar dan men gekleed gaat in zijn of haar omgeving. Ze wijden hun leven aan het uitputten van hun karma. Ze gebruiken al lopend een bezem om de grond waarop ze lopen schoon te vegen van kleine diertjes zodat ze deze niet per ongeluk dood zullen trappen. Digambaras betekent "met lucht bekleed".

 

Karma

De letterlijke betekenis van karma is "handelen" of "actie". Karma wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd. Dit betekent dat alles wat we doen, een actie, een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft. De resultaten van de daden die men nú doet, kan in dit of in een volgend leven terugkomen. Karma is een Sanskriet woord.

Shvetambaras "witte lap stof"

De Shvetambaras geloven niet dat asceten naakt hoeven te zijn en geloven ook niet dat vrouwen moksha niet kunnen verkrijgen, wat de digambaras wel weer geloven. Vrouwen kunnen dus ook ascese worden bij de Shvetambaras. Zij geloven dat de 19e tirthankara een vrouw was. Er zijn ongeveer 5900 nonnen in de orde van de Shvetambaras. Monniken en nonnen in de Shvetambar-orde bedekken hun mond met een witte lap stof, als onderdeel van de beoefening van ahimsa. Hierdoor minimaliseren ze de kans dat kleine insecten in hun mond zouden kunnen vliegen en zo per ongeluk gedood zouden kunnen worden. Shvetambaras betekent "wit gekleed". 

 

 

Jaïnistische geschriften 

De leringen van Mahavira worden de Agamas genoemd. Deze zijn gebaseerd op het uit het hoofd geleerde woorden. Monniken en nonnen mochten geen bezit hebben waardoor ze de woorden niet konden opschrijven in boeken. Doordat de commentaren op deze uitspraken toenamen kon dit uiteindelijk niet allemaal meer onthouden worden. Door een ernstige hongersnood gingen er bovendien veel monniken dood waardoor de traditie enigszins werd verbroken. De Digambara geloven dat alle Agamas verloren zijn gegaan terwijl de Shvetambaras geloven dat een behoorlijk aantal monniken de hongersnood hebben overleefd.

Belangrijkste geschrift

Het belangrijkste geschrift is de Tattvartha Sutra.  

 

 

Tirthankara

Men ziet Mahavara als de laatste van de 24 Tirthankara's. Een Tirthankara is iemand die aan anderen laat zien hoe ze moeten "oversteken" naar de andere "oever van het bestaan". Jaïnistische tempels bevatten afbeeldingen van Tirthankara's.

 

Beeld van een Tirthankara 

 

Mahatma Gandhi in relatie tot het Jaïnisme

Gandhi werd geboren in Porbandar, een stad in India, als de zoon van de minister-president. Zijn moeder was een vroom aanhanger van het Vaishnava-Hindoeïsme en het dorp was sterk beïnvloed door het Jaïnisme. Gandhi was ook opgegroeid met het principe ahimsa. (geen pijn doen aan alle wezens) en was vegetariër. 

Mahatma Gandhi was een Indiaas politicus. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie.  Gandhi spande zich ook in voor verzoening tussen Hindoes en moslims in India. Hij werd in 1948 in New Delhi vermoord door een extremistische Hindoe. 

 

Aanhangers

Met ongeveer 8 tot 10 miljoen aanhangers, is het Jaïnisme een van de kleinste belangrijke wereldreligies. Er zijn ongeveer 6000 Jaïnische nonnen en 2500 Jaïnische monniken. De meeste monniken en nonnen zijn lid van Shvetambar. (een Jaïnistische monastische orde) De grootste aanhang woont in het Indiase gebied de Punjab, vooral in de stad Ludhiana. Er waren ook veel jaknikten in Lahore. Lahore is de historische hoofdstad van de Punjab en andere steden vóór de Verdeling van 1947 in India en Pakistan. Velen verhuisden toen naar het Indiase deel van Punjab.

 

Pixabay

Jain als familienaam

In India hebben de volgelingen van het Jaïnisme de familienaam Jain. Als iemand van buiten de geloofsgemeenschap toetreedt, verandert hij zijn familienaam in Jain. Jaïnisten zullen er alles aan doen om hun kinderen met geloofsgenoten te laten trouwen. In Wilrijk, een deelgemeente van Antwerpen, is de grootste Jaïntempel  buiten India gebouwd, welke in augustus 2010 in gebruik genomen is.

 

Shatrunjaya Tempel  

Eerbied voor het leven

Het Jaïnisme leert dat elk levend wezen een individuele en eeuwige ziel is die van zijn eigen acties de oorzaak is. Jaïnisten zien hun geloof als het onderwijzen om te denken en te handelen op een manier die de geestelijke aard van elk leven eerbiedigt. Jaïnisten hebben respect voor alle levende wezens. Daarom vegen ze het pad waarop ze lopen van tevoren schoon met een bezem om de kans dat ze een dier vertrappen te minimaliseren of bedekken ze hun mond met een witte lap stof.

Voedingswetten

Als deel van haar houding tegen geweld, gaat het jaïnisme verder dan veganisme in die zin dat het Jaïnistisch dieet ook de meeste wortelgroenten uitsluit (omdat je hiermee belemmert dat de plant verder groeit) en bepaald ander voedsel dat wordt verondersteld onnodig nadelig te zijn voor levende wezens. Jaïnisten eten, drinken en reizen niet na zonsondergang. Het is derhalve voor een jaïnist erg moeilijk om te reizen en daarbij de zeer ingewikkelde voedingswetten na te leven.

Geen Schepper

Jaknikten zien God als een onveranderlijk teken van de zuivere ziel. Dit teken is oneindige Kennis (Ananta Gnana), Waarneming (Darshan), Bewustzijn (Chaitanya) en Geluk (Sukh). Vandaar dat men zegt dat het jaïnisme een religieuze stroming is die geen concept van een schepper God God omvat. Het heelal zelf is eeuwig, zonder begin en ook zonder einde. 

 

 

De vijf mahavratas

De mahavratas zijn onderdeel van de Jaïnistische spirituele reis naar moksha. De bevrijding van de ziel.

1. De belofte om geen geweld te plegen

2. Onthechting van bezittingen

3. Niet liegen

4. Niet stelen

5. Seksuele onthouding

 

Invloed op India

Omdat bij landbouw het gevaar bestaat dat men wormen en andere levendige insecten konden doden, konden Jaïnisten geen landbouwarbeiders worden. Daarom zijn de meeste Jaïnisten kooplui en ambachtslieden. Daarom hebben de degenen die de belofte van ascetisme nog niet hebben afgelegd behoorlijk wat invloed in de Indiase economie. 

 

Pixabay

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Bron: Wikipedia