Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Geloof zonder Boek

De Aborigines zijn een bevolkingsgroep met bepaalde overtuigingen en zienswijzen over het ontstaan en de voortgang van de mens en schepping. Daarom is deze denkwijze meegenomen in dit overzicht van wereldreligies. Een Heilig Boek kennen de Aborigines niet. Men laat zich onderwijzen door de natuur. 

 

 

De droomtijd


De droomtijd gaat over het begin toen de voorouders uit de aarde kwamen. Volgens de Aboriginals sterft de ziel niet met het lichaam. Rituelen zorgen ervoor dat de ziel van de dode mens reïncarneert in een dier, boom of mens. In de Droomtijd kwamen scheppingsvoorouders op de aarde en toen alles geschapen was verdwenen ze weer in lucht, water, aarde en bomen. De Droomtijd wordt gezien als de hemel waar de zielen van ongeborene wachten om te worden opgeroepen en waar de doden naar terug keren. 

 

 

Geboorte van een kind


Aborigines geloven dat een geest de baarmoeder binnendringt door toedoen van de vader. De vader is verantwoordelijk voor het tot leven roepen van die geest. Ieder kind dat daarom wordt geboren heeft niet alleen een bloedband met de ouders, maar ook een geestelijk verband met de stam. Men gelooft dat iedereen twee zielen heeft. Een sterfelijke en onsterfelijke ziel. De onsterfelijke ziel staat in verbinding met zijn vooroudergeest.

 

 

Aborigines 

Met de Aborigines worden de eerste menselijke bewoners van het Australische continent en hun afstammelingen aangeduid. Ze zijn waarschijnlijk via de Indonesische eilanden naar Australië getrokken. Aborigines hebben veel gemeen met de Papoea's uit Nieuw Guinea. Het woord Aborigines stamt van het Latijnse ab origine hetgeen vanaf de oorsprong betekent, dus de oorspronkelijke bewoners. Volgens de theorieën zijn de Aborigines ongeveer 50.000 jaar geleden aangekomen in Australië. Op dat moment in de ijstijd lag de zeespiegel veel lager dan nu (ca. 150 meter), waardoor het grootste deel van de zee tussen Zuidoost - Azië en Australië drooglag. Enkele zeestraten kwamen niet droog te liggen, waardoor het waarschijnlijk is dat ze ook deels via vaartuigen Australië hebben bereikt. Aborigines zijn van oorsprong nomaden, jagers en verzamelaars en leven in stammen. Op bepaalde tijden van het jaar ontmoeten stammen elkaar op een heilige plaats om bijvoorbeeld huwelijken te sluiten. 

 

De Aboriginal Vlag

De Aborigines vlag is ontworpen door Aborigine Harold Thomas. De vlag is aan de bovenzijde zwart. Het zwart symboliseert het volk en de onderkant is rood en symboliseert de aarde. In het midden van de vlag staat een gele cirkel die de zon als bron van het leven verbeeldt.

 

 

 

Heilig Boek

Zoals eerder aangegeven kennen de Aborigines geen Heilig Boek. Het landschap is als "een uitgevouwen Bijbel" waaruit men leert. Ouders onderwijzen hun kinderen hoe ze moeten leven in de natuur. Ook verhalen uit de geschiedenis spelen een belangrijke rol. Om kinderen de weg naar waterplaatsen en voedselbronnen te laten vinden worden liederen aangeleerd. Deze liederen verwijzen naar vele herkenningstekens in het landschap. Zingen is een belangrijke manier om gegevens te onthouden. Deze liederen worden vaak begeleid met de didgeridoo. Jongens moeten voor hun inwijding tot man helemaal alleen een gevaarlijke tocht maken om zijn kennis te testen en wat belangrijk is voor het verdere leven.

 

 

Algemene achtergrondinformatie

Zoals eerder genoemd waren Aboriginals nomaden en jagers. Ze leefden in groepjes van een 40-tal mensen die elk hun eigen terrein hadden. In de binnenlanden van Australië, waar minder voedsel was, bestonden de groepen uit niet meer dan twintig personen. De groepen hadden onderling contact. Eens in het jaar troffen de Aboriginals uit Nieuw Zuid Wales elkaar onder meer als de motten uitvlogen. Deze werden gevangen en als delicatesse gegeten.

Mottenjagers

De Aboriginals gebruikten deze perioden niet alleen om te feesten, maar ook om ceremonies uit te voeren, rituele gevechten te houden en huwelijken te sluiten. Deze Aboriginals werden hierom 'mottenjagers' genoemd.

Boemerang 

De Aboriginals kenden geen pijl en boog, maar gebruikten wel de boemerang en de zogenaamde woomera. Dis een hulpstuk bij het speerwerpen. Ze deden evenmin aan landbouw. Toch oefenden ze een grote invloed uit op de hen omringende natuur, door op gezette tijden van het jaar bepaalde gebieden van de bush op een beheerste manier te laten afbranden. Hierdoor kregen nieuwe generaties planten de kans te groeien. 

 

 

Nauwelijks contact met de buitenwereld

De Aboriginals hadden maar weinig contact met de buitenwereld. Er waren wel contacten tussen de aboriginalstammen in het noordwesten van Australië en inwoners van de eilanden die nu tot Indonesië behoren. Ook via de Straat Torres waren er stapsgewijs contacten tussen Australië en Nieuw Guinea. Hier zou landbouw zijn ontstaan rond 7000 v.Chr. Zij hebben dan ook weinig of geen technieken en gewoonten overgenomen van andere volkeren. Zij hadden blijkbaar voldoende aan vis en schaaldieren om van te leven en gingen niet over tot het cultiveren van gewassen. De mannen zijn van oudsher de jagers. De vrouwen verzamelen bessen en andere eetbare plantaardige materialen. Deze vrouwen geven de kennis van planten door aan hun dochters. De mannen bereiden van oudsher het eten.

 

 

Huidige levenswijze

De laatste decennia is het aantal weer gestegen, maar relatief weinig daarvan leven nog in de traditionele levenssfeer. Veel Aborigines wonen in de steden, de overigen in afgelegen nederzettingen of in aan hen teruggegeven natuurgebieden. Sinds men hier uranium gevonden heeft, dreigt ontginning niet alleen het natuurgebied te vernietigen maar ook de eeuwenoude cultuur.

In de moderne Australische samenleving nemen de Aborigines een marginale positie in. De gemiddelde gezondheid en economische welstand laat nog steeds veel te wensen over. De levensverwachting is dan ook 20 jaar lager dan die van de gemiddelde Australiër.

Erkenning

Lange tijd werden de Aborigines door de blanke bevolking beschouwd als het toppunt van 'achterlijkheid'. Tegenwoordig heeft men een minder beperkte kijk op wat de waarde van een cultuur uitmaakt en is er veel meer waardering gekomen voor, bijvoorbeeld, de kunst en de mythologie. Ook staat de Australische overheid het toe om, in gebieden waar veel Aborigines leven, naast de witte wet ook de zwarte wettoe te passen. Dit betekent concreet dat Aborigine daders kunnen worden vervolgd naar de eigen normen en waarden. Deze zijn vaak strenger dan de witte wet.

 

 

Landrechten

In 1976 nam de Australische overheid de Land Rights Act aan. Dit houdt in dat Aborigines kunnen onderhandelen met de overheid over land. Als Aborigine rechten op het land eenmaal is vastgesteld, mag het land op geen enkele wijze worden veranderd. Dit is van belang, omdat Australië geacht werd aan niemand toe te behoren bij het in bezit nemen door de Britten. Door deze wet laat men zien dat dat niet het geval was. In 1992 sprak het Hooggerechtshof uit, dat Australië in 1788 ten onrechte een "terra Nullius" (land van niemand) was genoemd. Wel moeten de Aborigines hun beweerde landrechten steeds bewijzen, wat tot slepende rechtszaken heeft geleid.

 

Eigen benaming

De Aborigines noemen zichzelf niet zo. Er is daarnaast geen sprake van één type Aborigine. Er zijn vele verschillende stammen met honderden verschillende dialecten. Enige voorbeelden van namen die zij voor hun eigen stammen gebruiken:

Tiwis (verzamelnaam voor enige stammen in de noordelijke kustgebieden)

Gagudju (noordelijke gebieden)

Pitjantjatjaras (Centraal-Australische woestijngebied)

Mutijulu (Ulurugebied)

Koories (Zuidoosten)

Yolngu (verzamelnaam voor enige stammen in Noordoost-Arnhemland) 

 

 

Gestolen generaties

Door de onderwaardering van de Aborigines en een totaal onbegrip voor hun levensstijl, kwam vanaf de jaren 1920 een beweging op gang die Aborigine kinderen van hun ouders weghaalde en hen bij blanke pleeggezinnen onderbracht. Dit werd met name gedaan als bewezen kon worden dat één van de biologische ouders van het kind een niet-Aborigine was. Veel Aborigine kinderen hebben op deze wijze het contact met hun familie verloren. Dit wordt als bijzonder ernstig ervaren, omdat de familieband bij de Aborigines van groot belang is. Anderen zeggen dat dit echter wel een goede zaak was. Zij zeggen dat hierdoor de rijkdommen van het land van de Aborigine alleen door hen, de oorspronkelijke bewoners, gebruikt wordt op deze manier. De Aborigine kinderen die op deze manier van hun familie werden weggenomen, worden ook wel the Stolen Generations (de gestolen generaties) genoemd. Het gaat hierbij om duizenden kinderen van Aborigine afkomst. Men denkt hier nu anders over: in 2007 bepaalde het Hooggerechtshof in Australië dat een van deze Aborigine kinderen (een man) een bedrag van 300.000,- Australische dollars moest worden uitgekeerd, vanwege het feit dat het niet terecht was iemand van zijn Aborigine familie weg te halen. Men verwacht nu meer van deze rechtszaken.

Alcoholverbod

Een ander gevolg van de gestolen generatie is het in 2006/2007 door de Australische overheid vastgestelde excessieve drankmisbruik onder deze Aborigines in reservaten. Hiermee samenhangend constateerden zij ook dat er bij de Aborigines een duidelijke correlatie bestond tussen alcoholgebruik en incestueuze  handelingen. De overheid verbood daarom in 2007 de verkoop van alcohol aan Aborigines in de reservaten.

Op 13 februari 2008 biedt de Australische regering officieel haar excuus aan:

“Voor de pijn, het lijden en het kwetsen van de gestolen generaties, hun nageslacht, achtergebleven families en gemeenschappen, zeggen wij sorry. Tegen moeders en vaders, broers en zusters, voor het uiteenscheuren van families en gemeenschappen, zeggen wij sorry. En voor de onwaardige behandeling en vernedering van een trots volk met een trotse cultuur, zeggen wij sorry.”

 

 

Kunstvorm en cultuur

Omstreeks 1972 ontstond Aboriginal Art. Dit is een commerciële mengvorm van Westerse Schilderkunst, Aboriginalsymbolen en de aardkorst. De symbolen van de Aborigines worden door hen gezien als communicatiemiddel. Deze worden ook tegenwoordig nog door hen op deze wijze gebruikt, vooral bij initiatieriten. Hierbij spelen kunst, dans en muziek een gezamenlijke rol. In eenvoudige woorden omschreven vormen de Aborigines ook in de kunst een belangrijke bron van inspiratie door hun rijke historie.  

Invloed op beroemde personen

De Australische popgroep "Midnight Oil" , zanger Peter Garrett, nam het op voor deze verdrukte bevolkingsgroep met hun hit "Beds are burning".

 

 

In het werk van de Vlaamse hedendaagse beeldend kunstenaar en tevens Australiëreiziger Danny Matthys neemt het "Oud en Nieuw werk van Aboriginals"  een belangrijke plaats in.

 

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin.  

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvullende informatie  

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Wikipedia.

- Nog meer informatie over religies -