Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Een gevaarlijke wereld?

Sjamanisme is het manipuleren van bovennatuurlijke machten door een Sjamaan die contact kan maken met geesten. Vaak is dit om op die manier door geesten veroorzaakte ziektes te genezen. Dit komt nog steeds voor in diverse culturen en traditionele geloven in de wereld. Elk met hun eigen rituelen en praktijken. Sjamanisme wordt voornamelijk geassocieerd met Siberië maar komt ook in andere landen voor. In Sjamanisme staat het contact met geesten centraal.

Waar komt de term Sjamanisme vandaan komt


De term Sjamanisme komt van het Toengoezische šaman. Sa betekent "weten". Een Sjamaan is letterlijk "iemand die weet". Het stamt af van het Sanskrietse woord  "Sramanaen komt overeen met het Chinese "Sha-men", wat "hij die in extase verkeert" betekent. 

Overkoepelend begrip van traditionele geloven

Sjamanisme is een overkoepelend begrip voor traditionele geloven, rituelen en praktijken uit diverse culturen verspreid over de hele wereld. Kenmerkend is dat de Sjamaan contact heeft met "een andere werkelijkheid”. Sjamanisme is gebaseerd op de veronderstelling dat de zichtbare wereld met onzichtbare krachten of geesten is doordrongen die het leven van de levenden beïnvloeden. In tegenstelling tot Animisme en Animatisme dat gewoonlijk door een groot aantal leden van een maatschappij wordt beoefend, is voor sjamanisme gespecialiseerde kennis of capaciteit vereist. Sjamanen zijn echter niet georganiseerd in fulltime rituele of geestelijke verenigingen zoals priesters.

Waar Sjamanisme voorkomt

Het Sjamanisme komt voor in Siberië en vooral in de Tungus in Oost Siberië, in Azië en in andere culturen. Mongoolse, Koreaanse, native-Amerikaanse, Tibetaanse en een aantal Afrikaanse en Zuid Amerikaanse religies, hebben Sjamanistische elementen in zich. In Europa komen rotstekeningen voor die reizende sjamanen met dieren en geesten uitbeelden. 

 

 

Kenmerk van Sjamanisme

Sjamanisme is meer een techniek dan een filosofie of organisatie. Het meest kenmerkende aspect van Sjamanisme is dat de Sjamaan direct contact maakt met de geestenwereld door in trance te geraken. Antropoloog Mircea Eliade gaf de definitie; "Een Sjamaan specialiseert in een trance waarin zijn of haar ziel wordt geacht het lichaam te verlaten en op te stijgen naar de hemel of af te dalen in de onderwereld". Hij noemt de Sjamaan de  "technicus van het heilige".

Trance

Trance is een sleutelwoord binnen het Sjamanisme. De Sjamaan ontvangt "een boodschap"  die wordt verkregen doordat hij in trance raakt. Dit gebeurt vaak door een veelheid aan rituelen. Het duurt vaak behoorlijk lang voordat de Sjamaan in trance raakt. Soms zegt men dat een geest het lichaam van de Sjamaan overneemt. 

Sjamaan, medicijnman of andere benamingen

Een Sjamaan wordt ook wel medicijnman genoemd. Beide termen worden door elkaar gebruikt, alhoewel er wel degelijk verschil bestaat tussen een Sjamaan en Indiaanse medicijnman. Westerse antropologen gebruiken de term Sjamanisme zowel voor de praktijken van Sjamanen als medicijnmannen.

Antropologen en etnologen beschrijven vormen van Sjamanisme die overal verschillend kunnen zijn en soms samenvallen met andere functies, zoals stamhoofd. Er worden nog andere termen gebruikt voor de beoefenaar van Sjamanisme, zoals priester, ritueel-specialist, heler, medium, orakel, kruidendokter, heks of tovenaar.

De lokale benaming voor de 'Sjamaan' verschilt per gebied.

 

Profeet

Eigenlijk is de Sjamaan ten diepste een profeet, oftewel een ziener omdat zij kijken in een andere bestaanswereld. Ze handelen vaak als tussenpersoon tussen deze en de geesten wereld. De Sjamaan is een profeet of priester die zijn positie heeft verkregen door spiritueel charisma, een visioen of een droom, of door overerving. Vaak wordt de Sjamaan bijgestaan door het totemdier van de stam. Dit dier wordt gezien als de voorvader waar de stam van afstamt. De wolf en de adelaar zijn over het algemeen de totemdieren voor Noord-Aziatisch Sjamanisme. Sjamanen zijn vaak de poortwachters van de stam. Ze zijn specialisten maar kunnen daarbij ook een gewone rol spelen binnen de stam.

 

Drievoudig universum 

In het Sjamanisme is er een bovenwereld, middenwereld en een onderwereld. Dit drievoudige universum wordt bij elkaar gehouden door een wereldas: De Axis Mundi. Deze as dringt door in het centrum van alle drie zoals een belangrijke berg of holle boom.

Verbindingen tussen deze wereld en de hemel

Men ziet een grote verscheidenheid aan voorwerpen, gebouwen en elementen uit de natuur als een belangrijke verbinding tussen deze wereld en de bovenwereld. Denk hierbij aan hoge bergen, bomen, hoge gebouwen en telefoonpalen. Ook bouwen mensen kunstmatige bergen, cairns, als verbindingen tussen de rijken. Cairns op bergpassen  en bergtoppen versterken en verhogen de natuurlijke verhoging. Deze doen dienst als kanalen of symbolische en rituele paden waarover de Sjamaan kan reizen.

 

Pixabay

Tapu en Mana

Tapu betekent verboden of gevaarlijk. Het Nederlandse woord "Taboe" vindt hier haar oorsprong. Mana betekent kracht. Mana kan worden gegeven, genomen en vernietigd. 

Tengri

De Mongoolse khans waren Sjamanisme. Ze geloofden in een gepersonifieerde hemel die ze Tengri noemden. Deze hemel overzag hun lotsbestemming en gaf Dzjengis Khan een volmacht om de wereld te veroveren. Sjamanen werden opgeroepen om spirituele reizen te maken naar de eeuwige hemel en om daarna de Mongolen zijn wil door te geven.

 

 

Shang Dynastie

Sjamanisme komt al voor tijdens de Shang-dynastie. Dit was de eerste echte dynastie van China, waarvan men altijd gedacht heeft dat het een mythe was. Er werden echter erg veel voorwerpen uit deze tijdsperiode gevonden, zoals orakelbotten, kettingen, potten en brons. Handelaren kochten deze voorwerpen voor een flinke som geld. Een dynastie is een opeenvolging van heersers die tot eenzelfde familie behoren.

Invloeden

Er zijn Sjamanistische rituelen beschreven door buitenstaanders, zoals een seance van de Saami in de Historia Norwegiae in de 12e eeuw. In de Finse mythologie worden Sjamanistische rituelen beschreven en uit diverse grotschilderingen kan ook afgeleid worden dat Sjamanisme een belangrijke invloed had op de oude Finnen.

Bosvolk

De Oirat Mongolen worden in de dertiende eeuw voor het eerst genoemd als een "bosvolk" dat door Sjamanistische stamhoofden werd geregeerd. Veel Sjamanistische mythen uit Mongolië gingen verloren in de zestiende eeuw, toen het Tibetaans Boeddhisme werd ingevoerd. In Siberië kwam het al in de tiende eeuw onder druk te staan.

 

Pixabay

Kalmukken

Tot de 17e eeuw hingen de Kalmukken het Sjamanisme aan, waarna ze overgingen op de Gelugpa. Ook zijn er veel volken die zich officieel bekeerden, maar toch ook het sjamanisme bleven volgen zoals de Negidalen en Dolganen.  

Vervolgingen

De Russisch Orthodoxe Kerk en vanaf 1917 de Communisten, vervolgden Sjamanen. Zoals bijvoorbeeld bij de Oedegeïers, Ketten, Evenken en de Evenen. 

 

 

De Nenetsische Sjamaan

De Nenetsische Sjamaan werd geclassificeerd naar spirituele trouw en functie en naar ervaring. In de 18e eeuw begonnen Missionarissen van de Russisch-Orthodoxe Kerk te evangeliseren. Nenetsen die zich niet wilden bekeren vluchtten naar West-Siberië en hun goden werden verbrand en vernietigd. Dit leidde weer tot haat en wrok onder de Nenetsen. In Siberië ontstonden ook onrusten door de gedwongen bekeringen tot het Christendom, de extreem hoge belastingen en uitbuiting door handelaren. Met name in de 19e eeuw kwamen de Nenetsen daar regelmatig in opstand. In de jaren zeventig van de 19e eeuw werd een gedeelte van de Nenetsen gedwongen zich te hervestigen op Nova Zembla. 

Oproer

Het overheidsbeleid om de jeugd te vervreemden van de taal en gebruiken van het volk, zo werden ze bijvoorbeeld al jong uit huis geplaatst, leidde tot opstanden. Zoals de Kazymopstand, waarna het Chantische culturele en religieuze Sjamanisme leven volledig onder controle van de staat werd gebracht en waar dit de groot-communistische gedachte niet ondersteunde volledig werd verboden.

1957

In 1957 werd een decreet uitgevaardigd, waarbij de overheid het wettelijke recht kreeg op de kinderen van de nomadische volkeren vanaf het moment dat ze werden geboren tot het moment dat ze hun onderwijsperiode hadden voltooid.

Oirat Khan als de Messias

Naast groepen die zich bekeerden of juist het oude geloof bleven aanhangen, ontstonden religieuze bewegingen zoals het Boerchanisme. Het Boerchanisme bevat elementen uit het Sjamanisme en Lamaïsme als een symbool tegen de Russische kolonisatie. Deze religie gelooft dat de, van Dzjengis Khan afstammende, mythische Oirat Khan terug zal komen als Messias om de Altaj te bevrijden van de Russische overheersing en het Christendom en hen zou laten terugkeren naar de situatie van voor de Russische en Chinese overheersing.

 

 

Huidige tijd

Ondanks vervolging zijn op veel plaatsen nog Sjamanistische rituelen tot in de huidige tijd blijven bestaan. De Korjaken zijn tot de dag van vandaag nog grotendeels Sjamanisten. Door bijvoorbeeld plaatsing op de "Lijst van Meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de Mensheid" probeert men Sjamanistische rituelen ook voor de toekomst te bewaren. Voorbeelden zijn Boysun, Danoje en Ganggangsullae.

Ashiq als symbool

Ashiq staat symbool voor de Azerbeidzjaanse cultuur. Een Ashiq is vergelijkbaar met een mystieke troubadour die zingt en zich begeleidt op het saz instrument. Deze traditie heeft zich vanuit de Sjamanistische filosofie van de oude Turkse volkeren ontwikkeld. Ashiq muziek is in 2009 door de UNESCO uitgeroepen tot meesterwerk van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid.

 

 

Gevolgen van het voor Islamitische Sjamanisme

Het voor-Islamitische Sjamanisme heeft zijn sporen achtergelaten in het volksgeloof van Hunza. Zo hebben kinderen soms donkere make-up rond de ogen om berggeesten af te weren.

Nog altijd bestaan er volken die volledig zijn afgezonderd van de buitenwereld en hier komt Sjamanisme nog altijd voor, zoals bij de Akuntsu. Op Bali en Borneo wordt nog contact gezocht met natuurgeesten en in de mythologie spelen deze figuren nog altijd de hoofdrol. De meeste Monpas behoren tot de Gelugsekte van het Tibetaans Boeddhisme en de Sjamanistische Bön. De Gelug is één van de vijf Hoofdscholen binnen het Tibetaans Boeddhisme. De andere vier zijn Nyingma, Sakya, Kagyu en Jonang. De Gelug is de jongste van deze tradities.

Sinds  1991 is het beoefenen van religie, zoals het Tibetaans Boeddhisme en het  Traditioneel Sjamanisme, weer toegestaan in Mongolië. 

 

Comeback

Het Sjamanisme maakte in de jaren zestig van de vorige eeuw vooral in Noord Amerika een comeback door de drugscultuur en de boeken van Carlos Castaneda. In 1968 publiceerde hij de lessen van Don Juan waarin hij zijn opleiding beschrijft door zijn leraar Don Juan Matus van de Yaqui uit Mexico en Arizona. Het boek kreeg al heel snel een cultstatus.

Verwevingen met New Age

Tegenwoordig is het Sjamanisme een belangrijk element in de New Age overtuigingen en praktijken, zoals het verlangen naar heling en heelheid, de ervaringen van meditatie en trance en de mogelijkheden om deze krachten voor elke sekse uit te oefenen. New Age neigt bovendien om het oude als authentieker te beschouwen waardoor veel mensen worden aangetrokken. In de Bijbel van het christendom wordt gewaarschuwd voor deze praktijken. Gelovigen binnen het Joden en Christendom mogen zich absoluut niet bezighouden met deze occulte vormen. Dit is met name om de gelovigen te beschermen voor de invloeden van de geestelijke wereld. Verkeerde machten kunnen grote impact hebben op iemands leven. Aldus het christendom hebben duistere en misleidende machten niets gemeen de engelen van God. Mogelijke invloeden kunnen zijn demonische gebondenheid. Aldus de Bijbel kunnen deze invloeden doorwerken tot aan het vierde geslacht.

 

In 1 Korintiërs 10:21 staat; "U kunt niet drinken uit de beker van God en ook uit die van demonen".

In Exodus 20:3-5 staat; "Vereer naast Mij geen andere afgoden.Ik ben de Heere uw God en Ik duld geen andere goden naast Mij".

In Psalm 106:37-38 staat; "dat de Israëlieten hun afgodsbeelden vereerden en dat ze verstrikt raakten in hun netten." Ze offerden zelfs hun zonen en dochteren aan de demonen. 

In Handelingen 19:19 -20 staat dat sommige mensen hun occulte boeken verbranden. 

In de Bijbel vormde afgoderij vaak een barrière. Als mensen hun afgodsbeelden opruimden en hun occulte praktijken stopten, gebeurden er vaak krachtige wonderen door de God van Israël. 

In Genesis 35:1-5 droeg Jacob zijn familie op om alle afgoden weg te doen. Het gevolg was dat een grote positieve impact had om de omliggende steden.

Dit was ook het geval in bij Gideon in Richteren 6:25-32. Hij moest eerst een gewijde paal omhakken voordat hij voor God gebruikt kon worden. Na deze daad werd Gideon door God pas geschikt bevonden om Israël te bevrijden van vijandelijke legers.

 

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Aanvullende informatie

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Wikipedia