Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

 

Verstrengeling van gedachten

 

 

New Age is een mix van verschillende ideeën en tradities vermengd met oosterse spiritualiteit, filosofie, psychologie en natuurkundige ideeën. 

Aanhangers van de New Age verlangen naar verbondenheid met het goddelijke, de levensbron en de eeuwige energie.

Een goddelijkheid die veelal onpersoonlijk is.

Men ervaart het leven niet langer als statisch en onveranderlijk, maar verrassend en groeiend naar levensdoelen.

Men streeft naar een 'Nieuw Tijdperk'.

Naar een nieuw Aquarius tijdperk wat betekent dat de mens zal veranderen in positieve zin.

Meer vreedzaamheid, geen oorlogen en dat mensen leven in vrede.

New Age als een reactie op het westerse egoïsme.

New Age is ook beïnvloed door het Sjamanisme. 

 

-◊-

 

Pixabay

David Spangler 

De Amerikaanse theosoof David Spangler wordt beschouwd als een van de grondleggers van de moderne New Age-beweging. Nadat hij zijn intrek genomen had in de Schotse Findhorn Foundation, ontwikkelde hij het fundamentele idee van de New Age-beweging. Een nieuwe golf van spirituele energie die aangekondigd werd door astrologische veranderingen. Toen hij midden jaren zeventig terugkeerde naar de Verenigde Staten, werd hij de voornaamste architect van de beweging. Met name door publicatie van verschillende boeken zoals Revelation, "The Birth of a New Age", (1976) die veel succes kenden. Net als Timothy Leary was hij voorstander van het gebruik van hallucinogene middelen om mystieke ervaringen op te wekken.

 

 

Nieuw Tijdperk

New Age betekend Nieuw tijdperk. Deze term werd geïntroduceerd door Helena Petrovna Blavatsky, oprichter van de Theosophical Society. Zij kondigde eind 19e eeuw de komst aan van een 'New age'. In de jaren 1970 kreeg de benaming 'New Age' meer bekendheid toen esoterische groepen het denkbeeld begonnen te verspreiden van nieuwe golven van spirituele energie, gesignaleerd door bepaalde astrologische veranderingen.

  

 

 

Jezus in de New Age

In 1965 begon Helen Schucman boodschappen te ontvangen van een spreker die zich later heeft geïdentificeerd als Jezus Christus. Deze atheïstische Joodse psychologe heeft al deze gekanaliseerde boodschappen opgeschreven in meer dan 500.000 woorden en ondergebracht in 3 boekdelen. Schucman schreef dit zware boekwerk en beweert hierbij dat de bron Jezus zelf was. Een kanttekening hierbij is dat de Bijbel binnen het christendom waarschuwt voor het opstaan van "zogenaamde valse christussen en profeten" in Mattheus 24 vers 24. 

Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen.pdf

 

Ontstaan in de 20e eeuw

New Age heeft zijn wortels in de westerse esoterie. Westerse esoterie is een overkoepelend begrip voor westerse stromingen die buiten de Kerk en de traditie staan.New Age is een spirituele beweging die is ontstaan in de 20e eeuw. Sinds de jaren ’70 kijkt men uit naar de komst van een nieuw tijdperk. Dit is het tijdperk van Aquerius, een nieuw tijdperk van liefde en licht. De naam New Age is een verzamelnaam van allerlei oude soorten van religieuze tradities. De leer van New Age is gericht op je eigen ‘ik’. Alles wat je nodig hebt zit binnen in je, het moet alleen ontsloten worden.

 

 

 -◊-  Westerse esoterie is een overkoepelend begrip voor westerse stromingen die buiten de Kerk en de traditie staan.  -◊-

 

 

Normen en Waarden in de New Age


 

Geen Tien Geboden

Shakti Gawain geeft aan; "Als jezelf beperkingen oplegt, tappen deze beperkingen je energie af en ontken je jouw goddelijkheid. Externe grenzen moeten niet erkent worden en vooral de Tien Geboden niet. Zij vormen een extern gezag en belemmeren je in de evolutionaire groei". 

Moreel Relativisme

Wanneer we voor de New Age ethiek zouden kiezen, zoals hierboven omschreven in Geen Tien Geboden en alle vormen van extern gezag en beperkingen zouden negeren, dat is het resultaat een eindeloos moreel relativisme. Ferguson geeft dit toe; Mensen kunnen scheppen en uitvinden. Mensen kunnen van gedachten veranderen en daarom ook de normen en waarden verwerpen die ze ooit hebben aangehouden. Ferguson geeft aan dat "wanneer wij het hogere bewustzijn van het Nieuwe Tijdperk bereiken, er minder zekerheid is over wat juist is voor anderen. Tolerantie is hierin de sleutel. We mogen anderen niet veroordelen. 

Betekenis Moreel Relativisme

Moreel Relativisme wil zeggen dat er geen absolute, voor iedereen geldende, morele of ethische waarden zijn. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. 

 

Geen grenzen

Marianne  Williamson zegt; "Adam en Eva waren gelukkig totdat zij aten "van de boom van kennis van goed en kwaad". Dat betekent dat alles perfect was totdat ze begonnen te oordelen. Tot zij hun hart soms open hielden en soms sloten. Het sluiten van onze harten vernietigt onze vrede. Het is vreemd aan onze werkelijke natuur.

 

Kern van de New Age

Het primaire credo van de New Age is; "Schep je eigen werkelijkheid op basis wat goed voelt voor jouw". Ongeacht of je er voor kiest om homoseksueel, biseksueel, monogaam, polygaam, enzovoorts te zijn; Elke keuze is aanvaardbaar zolang jij je er goed bij voelt en er niemand mee kwetst". 

Een leven op basis van persoonlijke voorkeuren

Het resultaat is dat New Age aanhangers voor elk aspect van hun leven kiezen uit de vele mogelijkheden op basis van hun persoonlijke voorkeuren.

 

Karma en de eenheid van goed en kwaad

Volgens de New Age ethiek moeten we eenvoudig aannemen dat alle mensen moreel juist handelen wanneer zij hun innerlijke waarheid volgen. Gawain ontslaat zelfs Adolf Hitler en alle andere mensen van hun morele verantwoordelijkheid. Gawain beweert dat elk mens zijn kortste pad naar het hogere bewustzijn volgt en daarom per definitie moreel juist handelt. Hij gelooft dat ieder mens het levenspad en relaties kiest die hem of haar helpen zo snel mogelijk te groeien.

 

Vrucht van de New Age

De denkwijzen van de New Age leiden ertoe dat het onderscheid tussen goed en kwaad hopeloos vervaagd is. Er is geen absoluut goed of kwaad. Wat bovendien in dit leven fout kan zijn, kan in een volgend gereïncarneerd bestaan wel weer eens het tegenovergestelde kunnen zijn.

 

Vage begrippen

In de New Age is moraliteit een vaag begrip. Ieder van ons moet luisteren naar het goddelijke in jezelf, maar mogen nooit anderen ter verantwoording roepen op basis van ons eigen systeem. Nooit is iets verkeerd, behalve het beoordelen van de morele overtuigingen van andere mensen. Maar dergelijke oordelen kunnen ook weer niet volledig slecht zijn omdat we allemaal goddelijk zijn. Fouten kunnen we dan niet meer maken omdat we goddelijk zijn. Hierdoor creëren we een nieuw probleem. 

 

Verwrongen wereldbeeld

Het denkbeeld van de New Age kan tot een zeer verwrongen denkbeeld leiden. Door zowel goed als kwaad te individualiseren, vermeerderen de problemen zich als paardebloemen in een wei. Een dergelijk verwrongen wereldbeeld leidt tot drastisch verwrongen gedachten.

Bron: Alles over Wereldbeeld. www.allaboutworldview.org

 

Groei van de New Age beweging

Het ontstaan en de groeiende populariteit van New Age was mede mogelijk door het stijgen van de welvaart en het toegankelijk worden van het hoger onderwijs voor mensen uit alle lagen van de samenleving, waardoor velen toegang kregen tot een breed scala aan voorheen exotische opvattingen.

 

Openbaringen door engelen

Ook in de New Age zijn er boodschappen doorgekomen van engelen. Net zoals bij Mohammed en Joseph Smith boodschappen door hebben gekregen van engelen. Ook Boeddha werd verlicht en kreeg openbaringen. William Branham de stichter van het Brahmanisme, beweerde dat onder andere een engel hem had geleerd hoe hij ziekten kon opsporen door trillingen in zijn linkerhand. Engelen blijken een grote rol te hebben gespeeld in het ontstaan van verschillende religies, overtuigingen en leringen.  

 

Geen oosterse leer

De ideeën die vanuit de New Age verkondigd worden zijn niet nieuw. Vele ideeën komen uit tal van vroegere geschriften en overleveringen. Een groot misverstand is dat New Age een oosterse leer is. Het is een westers product wat veel ideeën uit de oosterse filosofie heeft overgenomen. Ondanks dat de New Age geen vaste leerstelling is zijn er toch een aantal kenmerken die typerend zijn voor deze beweging. Ieder nieuw tijdperk brengt ons tot een hogere vorm van bestaan. Dit zal resulteren in een wereld vol van geluk geeft men aan in de New Age.

Alles is God

Alles is één. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Alles is God, in alles is een goddelijke vonk aanwezig, zelf in dingen die niet leven. Wij zijn goden. Dit goddelijke moeten we in ons leven uitwerken door ons bewustzijn te verruimen. God is niet een persoonlijke God voor de New Age; Het is een kracht of energie. 

New Age in relatie met alternatieve geneeswijzen, reiki, acupunctuur, reflextherapie en chiropractie

Vanuit de New Age wordt geleerd om te communiceren met en te gehoorzamen aan de ‘wijze meesters’ en de invloeden van geestelijke machten uit de onzichtbare wereld. Vanuit de New Age leert men dat we op ons gevoel af moeten gaan, zo is het ook met de ‘wijsheid’ die men op deze manier ontvangt. Enkele New Age technieken om deze kennis te ontvangen zijn visualisatie, hypnose, trance en channeling.

 

Ziekte en alternatieve geneeswijzen

Volgens de leer van de New Age komt ziekte voort uit een fout gericht zijn van de natuurlijke energie in ons. Om perfect gezond te blijven moeten we niet alleen ons lichaam behandelen maar ook in het bijzonder onze geest. Dit zijn de bekende alternatieve geneeswijzen. Enkele van deze geneeswijzen zijn reiki, acupunctuur, reflextherapie, chiropractie. Maar er is ook klank-, kleur-, aroma- en kristaltherapie.

Invloeden van New Age

De invloed van de New Age leer is enorm. Het New Age denken heeft zijn invloed in de muziek, cultuur het bedrijfsleven, milieubewegingen en het onderwijs. Ook in Nederland zijn de invloeden van de New Age onze denkwijzen binnengeslopen. 

 

Niet gebonden aan één leer

Vanuit de New Age leer is men niet gebonden aan één leer. De menselijke belangen worden bedekt door deze leer, er is voor ieder wat wils. Voor velen is, zoals bijvoorbeeld in het Christendom, de Bijbelse Boodschap te hard. Die Bijbel leert dat er één Weg is tot behoud; Jezus. De Bijbel spreekt over zonden en schuld. Dit probleem is er niet in de New Age leer, er is geen goed of fout. Men bepaalt zelf wat de juiste weg is. Spirituele ervaring, hoop, vrede en persoonlijke waarde zijn dingen waar een mens behoefte aan heeft. New Age voorziet in deze behoeften, door alternatieve genezing, door raad van geleide gidsen, door spirituele ervaring en door middel van cursussen en boeken zal dit de persoon steeds verder moeten evolueren naar een hoger geestelijk niveau.

  

 

Evolutie van het menselijk bewustzijn

De New Age beweging gaat uit van de overgang van het astrologische tijdperk van Vissen naar het tijdperk van Waterman, waarin het menselijk bewustzijn zich verder zal ontwikkelen. Dit tijdperk zal worden ingeleid door een nieuwe wereldleraar. De naam van deze wereldleraar, gelooft men, is Maitreya. Dit betekent "De Gelukzalige". Zijn komst was al voorspeld door Gautama Boeddha. Daarvoor waren al diverse tijdperken door andere wereldleraren ingeleid. Deze visie is gebaseerd op de esoterie als leer over de evolutie van het menselijk bewustzijn en gaat ervan uit dat de mens een geestelijk wezen is, dat in opeenvolgende tijdperken steeds nieuwe eigenschappen ontwikkelt, onder invloed van steeds veranderende kosmische energieën. Het begrip 'geestelijk' wordt hierin gedefinieerd als "elke activiteit die de mens verder brengt dan zijn huidige toestand aangeeft;  Fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief of maatschappelijk". Een populaire uitdrager van deze ideeën is Ken Wilber. Hij liet zich mede inspireren door Sri Aurobindo en Andrew Cohen.

New Age en het Christendom

Net zoals in de Bijbel van christenen, gelooft men ook in de New Age in een geestelijke onzichtbare wereld. Men kan bijvoorbeeld door mediatie in contact komen met geestelijke grootmeesters. Voor de New Age is ook een bepaald geloof en overtuiging nodig net zoals bij andere religies. New Age in relatie met de Bijbel heeft bijzondere overeenkomsten. In de Bijbel wordt ook gesproken over engelen. Satan wordt omschreven als een engel die zeer indrukwekkend en machtig was ten dienste van God. Hij wilde echter als God zijn en werd trots en hoogmoedig. In de Bijbel staat dat de Satan op dit moment rondgaat over de aarde op zoek naar mensen. Om hen te "verslinden en te vangen in de strikken van leugens en bedrog". Net zolang totdat Jezus weer terugkomt om Zijn Volk, welke wordt omschreven als Zijn Bruid, weer op te halen door middel van Zijn wederkomst. Vervolgens geloven Christenen dat ze door God worden thuisgehaald en worden opgenomen in Zijn heerlijkheid. Niet door hun goede werken, maar door de genade van Jezus Christus. De overeenkomsten met de New Age en de Bijbel zijn ook dat de Satan en New Age aanhangers ten diepste zelf de regie in handen willen houden. Zelf als God willen zijn. De vaagheid tussen goed en kwaad is wat de Satan volgens de Bijbel fantastisch vindt. Alles kan en mag zolang het maar goed voelt. De uiteindelijke vruchten van New Age hebben sterke overeenkomsten met de doelstellingen van Satan aldus de Bijbel van het christendom.

 

Spirituele Psychologie 

Centraal in deze spirituele psychologieën staat het idee van verlies van essentie, onze oorspronkelijke ware aard. Het vertoont overeenkomsten met het idee van het ware of natuurlijke, het besef levend en aanwezig te zijn. Door aanpassing aan verwachtingen van anderen, essentieel voor het overleven als sociaal menselijk wezen, ontstaat een vals of aangepast zelf, een ingeperkt gedragsrepertoire met een bijpassend ingeperkt zelfbeeld. Door bewustwording van de automatische reacties die we gebruiken kan dit aangepaste zelf doorzien worden en de oorspronkelijke essentie, ware aard, herkend worden. In spirituele psychologie die geïnspireerd zijn door het Boeddhisme, wordt een soortgelijk mensbeeld gehanteerd, maar ligt de nadruk meer op mindfulness (aandachtig gewaarzijn) om bewust te worden van de automatische reacties en het aangepaste zelf.

  

 

Wetenschap, filosofie en natuurwetenschappen

Aanhangers van de New Age-beweging laten zich mede inspireren door de modernere natuurwetenschappen. Ze menen overeenkomsten te zien tussen de moderne fysica en de oosterse spiritualiteit. De vergelijking tussen natuurwetenschappen en oosterse metafysica roept weerstand op bij veel natuurwetenschappers. New Age aanhangers maken zich volgens critici schuldig aan cherrypicking; Onwelgevallige wetenschappelijke resultaten en theorieën worden genegeerd en wetenschappelijke theorieën worden in een context geplaatst waarin ze niet thuishoren. Ook wordt het principe van falsifieerbaarheid volgens deze critici met voeten getreden. Beweringen met verwijzing naar kwantummechanica zijn niet te bewijzen of te ontkrachten en lenen zich niet voldoende voor falsificatie. De critici beschouwen New Age visies die zich beroepen op de moderne fysica daarom als pseudowetenschappelijk.

Cherrypicking

Betekent letterlijk kersenplukken. Dit is een uitdrukking in Engelse taal voor een discussie-tactiek, waarbij bewijzen, uitspraken of feiten selectief genoemd wordt om een standpunt te verdedigen. Data en gegevens die dit standpunt mogelijk ontkrachten of nuanceren worden daarbij verzwegen.

Falsifieerbaarheid

Is een eigenschap van een wetenschappelijke of andere theorie, indien er criteria kunnen worden aangegeven op grond waarvan de theorie zou moeten verworpen. Het falsificationisme is een wetenschapstheorie, bedacht door Karl Popper waarin falsificatie centraal staat. 

Kwantummechanica

Is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire beschrijft. De ontwikkeling ervan sinds het begin van de 20e eeuw kan, samen met die van de relativiteitstheorie, beschouwd worden als de overgang van de klassieke natuurkunde naar de moderne natuurkunde. Kwantummechanica kwam tot stand door de inspanningen van vele eminente geleerden. Beroemd is de Solvay Conferentie van 1927 in Brussel, waarin veel van deze geleerden bijeenkwamen om over de kwantummechanica te discussiëren. 

Pseudo wetenschap 

Is een aanduiding voor een stelsel van opvattingen dat de toets van de wetenschappelijke methode niet doorstaat maar door aanhangers toch als wetenschap wordt gepresenteerd. 

 

Postmodernisme

New Age lijkt deels overeenkomsten te vertonen met het Postmodernisme. Kritische opvattingen over de criteria van wetenschappelijkheid, lijken meer ruimte te geven aan alternatieve opvattingen over de werkelijkheid, zoals die in New Age bestaan. Ook wanneer dit door de betreffende critici binnen de wetenschappelijke wereld niet altijd is beoogd. Wetenschapsfilosofen als Thomas Kuhn, Paul Feyerabend en Jürgen Habermas hebben er op gewezen dat wetenschap niet leidt tot 'waarheid'.

 

 

Moderne opvattingen van wetenschap pleiten voor het betrekken van de context in de wetenschap. De opvatting dat de natuurwetenschap superieur zou zijn aan zowel religieuze en spirituele benaderingen, als aan andere takken van wetenschap, wordt door deze critici afgewezen.

 

 

Toch betekent dit niet automatisch dat New Age-opvattingen bevestigd worden door deze postmoderne kritieken. Eerder is het zo dat het postmodernisme kanttekeningen zet bij àlle 'grote verhalen'. Dus ook bij het idee dat de mensheid een nieuwe fase van haar ontwikkeling ingaat. Of dat het menselijk bewustzijn evolueert richting 'eenheidsbewustzijn'. Deze ideeën kunnen ook gezien worden als menselijke constructies, die betekenis geven aan het bestaan.

 

  

Hoe kom ik in contact met mijn "Hogere ik"?


 

YOGA

Opklimmen tot het goddelijke

  

De betekenis van Yoga

Yoga komt van het Sankrietse woord Yug. Yug betekent eenheid. Eenheid met het goddelijke en je eigen hogere ik. Yoga staat ook voor verbinden. Verbinden met Brahman, het oneindige en de universele geest. Dit verbinden moet worden gerealiseerd door een gewijzigde staat van bewustzijn. Hierbij  zichzelf  theoretisch trachten te bevrijden uit een talloze reeks van eindeloze reïncarnaties. Yoga komt onder andere voort uit het Hindoeïsme. 

Wat is Yoga?

Yoga is van oorsprong bedoeld als een middel om op te kunnen klimmen tot het goddelijke, en om toe te kunnen treden tot een heilzame weg.

Yoga in Nederland

In Nederland wordt Yoga waarschijnlijk meer als ontspanning gezien dan als een spirituele bezigheid. Meer hierover kunt u lezen onder "Soorten Yoga".

Oosterse wijsheid

Aldus de ingewijden is Yoga het volgende:

In oosterse wijsheid komen voortdurend twee universele wetten naar voren: Polariteit en Ritme. Tussen twee polen wisselen stromingen zich af. Dit veroorzaakt ritme. Voorbeelden hierin zijn eb en vloed, in de kringloop van de sterren, het kloppen van je hart en je ademhaling. De gedachte is dat de oerkracht kan worden opgevangen en in ons uitgestraald kan worden. 

 

Typische Yoga houding

Het menselijk lichaam bevat twee ontvangposten, oftewel receptoren:

1. De handpalmen,

2. De voetzolen,

En twintig uitzendposten in:

3. De tien vingers en de,

4. Tien tenen.

De receptoren dienen contact te maken met de atmosfeer. Dit verklaart de typische houding in Yoga.

 

 

Soorten Yoga

De Hatha Yoga is het meest bekend in het Westen. Dit is de primaire of initiatie Yoga. Bekend om de rustgevende houdingen en het idee van kracht ontvangen en het in evenwicht komen. Veel mensen beschouwen dit slechts als een stukje gymnastiek of lichaamsbeheersing om relaxatie te bekomen en meer niet.

Yoga is echter meer dan dat. Het uiteindelijke doel is om door de oefeningen kosmische levenskracht te ontvangen. Hierdoor kan ook het bewustzijn gestuurd worden naar bepaalde lichaamsdelen of organen. De bedoeling is om een positief effect uit te oefenen op deze lichaamsdelen. Dit is uiteraard heel welkom bij de stress geteisterde westerse mens die graag gezond wil blijven. 

 


 

Naar hoger niveau

Na de Hatha Yoga kan men naar een hoger niveau gaan. Dat is de Raja Yoga oftewel de mentale Yoga. Hierbij wil men opklimmen tot de staat der genade. Dit tracht men te bereiken door een diepe concentratie en door uit steeds uitspreken van het zelfde woord, naam of mantra. Hierdoor probeert men om in een ander bewustzijnsniveau te komen. 

Feitelijke doel van Yoga

Het feitelijke doel van Yoga is het betreden van een heilsweg. Het is een zogenaamde oosterse heilstechniek op weg naar het oneindige. Het doel is om losgemaakt te worden van de fysieke wereld en om in contact te komen met de wereld van het Absolute.

Grootmeesters

Grootmeesters wijzen ook op dit geestelijke doel van Yoga. Yoga is niet zo onschuldig en vrijblijvend als het lijkt. Het is niet alleen om het innerlijk tot rust te brengen. Het is slechts een stap in het proces.

 

Geopende deur

Opgeslagen energie kan ook schadelijke gevolgen hebben als dit proces niet wordt voortgezet. Het eigen denken kan worden uitgeschakeld en de geest van een mens kan mogelijk overgenomen worden door kwade geesten.

Ongevaarlijk?

New Age invloeden zijn steeds meer verweven in onze maatschappij. Denk aan de alternatieve geneeswijzen, horoscopen in kranten en bladen, astrologie, paranormale hulplijnen, reiki (paranormale theorieën), homeopathie, tarot en orakels, meditaties, yoga, aromatherapie (kruidengeneeskunde) de holle aarde theorie, buitenaards leven en ufo's. Kinderen kunnen in de New Age o.a. vallen onder de categorie nieuwetijds-kinderen, sterrenkind, kristalkind en indigo. Vanuit dat perspectief kan men 'hulp' en 'ondersteuning' krijgen. In hoeverre dit betrouwbaar en onschadelijk is voor lichaam, ziel en geest, is een vraag die we onszelf kunnen stellen. 

Meer over Yoga 

Lees meer over Yoga op: KLIK HIER ⇒ https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/174870-geschiedenis-van-yoga-karma-en-reincarnatie.html.

Informatie

Veel informatie kunt u vinden op de schitterende en informatieve website:  http://www.saltoftheearth.nl.

Lees o.a. over:

1. Het gevaar van Reiki

2. Het gevaar van Boeddha beelden

3. Het gevaar van Yoga

4. Het gevaar van geesten oproepen

5. En nog veel meer ...

 

new

Pixabay

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: o.a. Wikipedia.