Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen?

Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen, waarbij we atheïsme als levensbeschouwing ook meerekenen. Wij mensen zijn  in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard.

Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op  vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn. 

We dagen je uit om op zoek te gaan!

Inleiding


Invloed op de wereld

Het Zoroastrisme of Mazdeïsme is een religie die oorspronkelijk afkomstig is uit Perzië. Tegenwoordig vormen Zoroastriërs een kleine minderheid in Iran en ook in Azerbeidzjan, India, Koerdische gebieden van Irak en Turkije. Volgens schattingen zijn er wereldwijd 2,6 miljoen Zoroastriërs. Op haar hoogtepunt werd het Zoroastrisme één van de invloedrijkste religies ter wereld. Het was duizend jaar lang de officiële religie van Perzië. Tegenwoordig is het één van de kleinste religies ter wereld.

 

Stichter


De stichter van het Zoroastrisme is de profeet Zoroaster, die ergens rond de 10e eeuw v. Chr. moet hebben geleefd in het oosten van het tegenwoordige Iran of Afghanistan.

Herder en profeet


Zarathustra, Zarathoestra of Zoroaster genoemd, was een Iraanse profeet een herder die leefde op het platteland. Rond zijn 20e jaar kwam Zarathustra in een crisis en ging ronddwalen. Na 10 jaar kreeg hij, gezeten aan de oevers van de Oxus, een visioen van de god Ahura Mazda. Zoroaster protesteerde tegen religieuze kenmerken in zijn tijd. Hij verwierp de krijgerscultuur, de offerande van stieren, en het gebruik van drugs ten behoeve van spirituele extases. Daarmee ondermijnde hij de gevestigde orde.

 

Ahura Mazda

Van oorsprong aanbad men één God in het Zoroastrisme namelijk Ahrura Mazda; de "Wijze Heer". Hij was de vader van twee tweelinggeesten Spenta Mainyu genaamd, hetgeen betekent "welwillende geest", en Angra Mainyu, hetgeen staat voor "Vijandige Geest". Deze twee geesten staan voor het goede en het kwade. Daarom heeft de mens dezelfde keuze voor goed en kwaad. Zoroastrisme is daarom dualistisch: Goed of kwaad. Twee krachten, licht en duister, die strijden in het universum, en twee krachten die strijden in de geest van de mens.

Heilige Boek

De leer van Zoroaster is samengevat in het Heilige boek van het Zoroastrisme, de Avesta. Zoroaster is de Griekse vorm van het woord Zarathoestra. 

De drie pijlers van het Heilige Boek

Deze leer van Zoroaster wordt gekarakteriseerd door een sterk dualisme tussen goed en kwaad. De mens is ingeklemd tussen twee tegengestelde machten: Ahoera Mazda hetgeen staat voor Verlichtende Wijsheid, en Ahriman de destructieve Geest, en dient in de eeuwige strijd tussen beide de kant van het goede te kiezen. Deze ethische keuze wordt samengevat in drie pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten.

 

 

Twee Hoofdstukken

De Avesta bestaat uit Twee Hoofdstukken; Het oudere deel bevat de gathas, zeventien hymnen waarvan men denkt dat deze zijn gecomponeerd door Zoroaster zelf, en het tweede deel is het nieuwere deel welke een toelichting geeft op het oudere deel van de Avesta. Dit deel bevat ook mythen, verhalen en instructies met betrekking tot bepaalde rituelen.

Invloed op zakenleven en industrie

Het Parsisme is een modern afgeleide vorm van het Zoroastrisme, en is te vinden in het westen gelegen Indiase stad Mumbai. (Bombay). Hier wonen ongeveer 70.000 volgelingen welke grote invloed uitoefenen op het zakenleven en de industrie.

Tata groep

In India heeft de Parsi gemeenschap flink gescoord in het zakenleven. De stad Mumbai heeft veel te danken aan de Parsi gemeenschap op zowel historisch als economisch vlak. Dat is vooral te zien aan de Tata groep, die al door minstens vijf generaties van dezelfde Parsi familie (Tata) wordt geleid, en is uitgegroeid tot een van s' werelds grootste concerns, werktuigbouw, hotels, detailhandel en onroerend goed. Deze groep heeft maar liefst 114 bedrijven in 80 landen.

 

          Parsi familie (Tata) 

 

13 Januari 2017

Conglomeraat Tata krijgt voor het eerst een topman buiten de familie van de Parsi gemeenschap. Het is iemand die voor het eerst niet aan de de rituelen van de luchtbegrafenis hoeft te voldoen. Dat betekent echter niet dat aan de theologische aspecten van de Parsi zal onttrekken. Goede woorden, goede daden en goede gedachten zijn ook voor hem belangrijk. Tata Group is Nederland bekend als Tata Steel in IJmuiden, Tata Consultancy te Amsterdam en waaronder ook de autofabrieken Jaguar en Landrover vallen.

 

 Topman Natarajan Chandrasekaran  

 

Geschiedenis 

Cyrus de Grote maakt het Zoroastrisme tot staatsreligie van het Perzische Rijk na zijn tochten in het gebied van de Meden. Dit bleef zo, met onderbrekingen, tot de verspreiding van de Islam in de 7e eeuw. De zoroasters die zich niet tot de Islam bekeerden werden Gabar genoemd. De Gabar, een verbastering van het Arabische kāfir, wat “ongelovige” betekent, werden als tweederangsburgers beschouwd. Alhoewel ze wat tolerantie kochten doordat ze belasting betaalden, mochten ze geen paard rijden of wapens dragen en moesten voorgeschreven kledij dragen. Ze verspreidden zich ook over de oostkust van Afrika.

Parsi gemeenschap

In de tiende eeuw kwam er een intensivering van de vervolging van niet-moslims en zagen velen zich genoodzaakt uit te wijken naar India, waar tot op de huidige dag de Parsi dit geloof aanhangen. De stichters van de Parsi-gemeenschap in India verlieten de Perzische Golf in het jaar 917.

Freddie Mercury

Ook Freddie Mercury, de zanger van  Queen, was Parsi en aanhanger van het Zoroastrisme. 

 

Kleding

De Parsi’s dragen bij gebed vaak witte kleding en hebben een koord om hun middel.

 

 

Veranderingen en Vuurtempels

In de loop van de eeuwen heeft de religie grote veranderingen ondergaan. Hoewel in oorsprong monotheïstisch, zijn in latere tijden de oude goden van de Perzen een grotere rol gaan spelen als engel of Amshapand. De energie van de Schepper wordt in het Zoroastrisme weergegeven door Zonlicht en Vuur. Zoroastrische gebouwen worden daarom ook Vuurtempels genoemd.

 

Respect 

Zoroastriërs respecteren het vuur als het symbool voor Ahura Mazda, maar vereren noch aanbidden het, daarom is het predicaat vuuraanbidders niet correct.

Leven na de dood

In het Zoroastrisme is er leven na de dood; het is zo, dat je steeds je geest in dit leven of in het volgende leven moet verbeteren, voordat je bij Ahura Mazda kan uitkomen.

Vuur

Vuur is een belangrijk element in de Zoroastrische rituelen. Zoroastristen worden soms aangezien voor Vuuraanbidders. Het Vuur vertegenwoordigt het Licht en de Wijsheid van de god Ahura Mazda.

Verspreiding

Door de Islamitische vervolging verlieten sommige Parsi's Iran en gingen op zoek naar nieuwe plaatsen waar ze hun religie en rituelen konden uitoefenen. Sommigen kwamen terecht in India. De koning stond daar toe om te blijven en daar vormde zich de eerste groep wat momenteel bekend staat als de Parsi gemeenschap. Dit is de meest herkenbare groep die het Zoroastrisme van Perzië blijft praktiseren. Parsi betekent "Perzisch". 

De wijzen uit het oosten

De Wijzen uit het Oosten staan bekend als de bekendste Zoroastristen, omdat zij de enigen waren die het Kind Jezus bezochten om Hem te aanbidden vlak na Zijn geboorte zoals is vermeld in het Matteüs evangelie van de Bijbel. Deze wijzen worden wel genoemd "de Magi"

 

Richtlijnen en afbeeldingen

Het Zoroastrisme geeft weinig richtlijnen aan zijn volgelingen. Ook is het een religie zonder veel afbeeldingen. Zoroastristen hoeven niet op vastgestelde manieren te vieren. De herder en profeet Ahura Mazda wordt aanbeden en geëerd, en men voert rituele reinigingen uit, wat het verlangen symboliseert om het kwaad te overwinnen. 

Ethiek belangrijk

Ethiek is belangrijk. Streven om goed te leven in de vorm van goede gedachten, goede woorden en goede daden is het belangrijkst in het Zoroastrisme. 

De dood

Bijzonder is de manier waarop men met de doden om gaat. Als een persoon dood gaat wordt het lichaam onrein. De dood is het werk van het kwaad. Omdat de aarde zuiver is geldt het als een ontheiliging wanneer de aarde wordt bevuild door een rottend lijk of de as van een crematie. Daarom worden deze lijken in speciaal gebouwde "Torens van Stilte" gelegd, zodat de gieren hun werk kunnen doen. In de stad Mumbai is hier een speciaal park voor gebouwd. 

De Vijf Mahavratas

De vijf Mahavratas staan voor de vijf beloften. Het is een onderdeel van een spirituele reis naar de Moksha: De bevrijding van de ziel.

De belofte om geen geweld te plegen.

Niet liegen.

Niet stelen.

Onthechting van bezittingen.

Seksuele onthouding.

Invloeden

De meeste Jaïnisten zijn kooplui en ambachtslieden omdat landbouw lastig is in verband met het doden van dieren zoals insecten dat met landbouw gepaard gaat. Degenen die geen belofte hebben afgelegd hebben daarom behoorlijk invloed op de Indiase economie.

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Wikipedia

- Nog meer informatie over religies -