Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wilt weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Of misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen?

Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen, waarbij we atheïsme als levensbeschouwing ook maar even meerekenen. Wij mensen zijn in meerderheid in meer of mindere mate dus religieus van aard, al dan niet belijdend.

Spiritualnet.nl wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op de vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn. 

Welke religie kent de waarheid? Of heeft u mogelijk uw "eigen waarheid" gecreëerd waardoor u juist uw voorbestemde levensdoel dreigt te missen? Er zitten belangrijke verschillen in religies. Uiteindelijk kan slechts één religie de waarheid bezitten. 

Regelmatig voegen we nieuwe informatie en artikelen toe om u zo goed mogelijk te informeren over belangrijke levensvragen. De website kan ook handig zijn voor scholieren, voor studie en het maken van werkstukken.


Een goede reis toegewenst…